Recerca

Medi ambient i salut al llarg de la vida

Imatge web dels programes de recerca d'ISGlobal

El programa de recerca Medi ambient i salut al llarg de la vida té com a objectiu dur a terme una investigació integradora d'alta qualitat per ampliar els coneixements sobre les causes i els mecanismes de les malalties no transmissibles (MNT), centrant-se en els factors de risc mediambientals, radiològics, laborals, d'estil de vida, socials, infecciosos i genètics al llarg de la vida, des de l'etapa prenatal fins als darrers anys de la vida adulta. Els principals resultats són la salut respiratòria, cardiovascular i immunitària, el desenvolupament neurològic i el càncer. El nostre objectiu últim és prevenir i controlar les MNT, d'acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

Objectius específics

  • Avaluar la prevalença i l'abast dels factors de risc i les exposicions associades a les MNT, mentre s'avança en els métodes d'avaluació de l'exposició.
  • Comprendre les causes, el desenvolupament, el curs i els mecanismes de les MNT, amb el focus en la salut respiratòria i immunitària, el desenvolupament neurològic i la salut mental, la salut cardiovascular i metabòlica, els resultats del part i l'embaràs i el càncer.
  • Quantificar l'exposició ambiental i la càrrega de MNT, a nivell mundial i en països de renda baixa i mitjana i poblacions vulnerables (per exemple dones embarassades, nens, ancians, i persones desafavorides socioeconòmicament).
  • Informar, millorar i promoure intervencions i polítiques per a la prevenció primària i secundària de les MNT, incloent-hi la preparació i resiliència davant d'emergències sanitàries i climàtiques.

Ens basem en grans estudis poblacionals, clínics i ocupacionals de cohorts i de casos i controls com a potents plataformes per a la recerca etiològica, i incorporem enfocaments innovadors com l'exposoma, els biomarcadors òmics, les imatges i la ciència de dades. El treball al programa abasta des d'esforços locals a nacionals i globals a països de renda alta i mitjana-baixa, amb lideratge internacional en àrees com l'exposoma, la radiació, la salut infantil, el càncer i la investigació en salut respiratòria. Tenim un historial demostrat de recerca i formació en epidemiologia i en la traducció dels resultats de la investigació en polítiques. Dins ISGlobal, hi ha col·laboracions d'èxit amb els grups Severo Ochoa, Clima, Contaminació atmosfèrica, Natura i Salut Urbana i el programa d'Infeccions víriques i bacterianes al món.

Principals línies de recerca

Les malalties no transmissibles (MNT), com les malalties cardiometabòliques, el càncer i els trastorns respiratoris y mentals, són responsables de gran part de la càrrega de morbiditat i mortalitat a tot el món i a totes les edats. En el context actual de canvis demogràfics i mediambientals, i de impacte creixent dels comportaments poc saludables, és urgent abordar els factors mediambientals i d'estil de vida que influeixen en les MNT.

La salut infantil es considera una prioritat internacional. La nostra línia de recerca sobre Infància i Medi Ambient se centra a avaluar els efectes dels contaminants ambientals en la salut infantil, amb un èmfasi especial en l'exposició durant l'embaràs i el primer any de vida. Dirigim cohorts de naixement (INMA, BiSC, Helix) i xarxes de cohorts de naixement (Lifecycle, Athlete).

Entre les exposicions ambientals estudiades al programa, la radiació (tant ionitzant com no ionitzant) genera un interès especial, atès que és omnipresent i les seves aplicacions (en medicina, en l'entorn general i en entorns industrials i altres entorns ocupacionals) estan creixent ràpidament. L'impacte potencial d'aquestes exposicions sobre la salut ha suscitat una gran preocupació entre els professionals de la salut pública i la protecció contra les radiacions, així com entre el públic. És important avaluar-les adequadament per garantir la protecció de les persones.

Grups de recerca

Our Team

Direcció

  • Judith Garcia
    Judith Garcia Cap del programa de Malalties No Transmissibles i Medi Ambient
  • Martine Vrijheid
    Martine Vrijheid Cap del programa d'Infància i medi ambient, Research Professor i Coordinadora de la Cohort INMA-Sabadell

Investigadors/es principals del programa