Medi ambient i salut al llarg de la vida
Recerca

Medi ambient i salut al llarg de la vida

Imatge web dels programes de recerca d'ISGlobal
Foto: Àlex Losada / Barcelona.cat

El programa de recerca Medi ambient i salut al llarg de la vida té com a objectiu fer una investigació integradora d'alta qualitat per ampliar els coneixements sobre les causes i els mecanismes de les malalties no transmissibles (ENT). El programa se centra en els factors de risc ambientals, radiològics, laborals, d'estil de vida, socials, infecciosos i genètics durant tota la vida, des de l'etapa prenatal fins als darrers anys de la vida adulta. Els principals resultats són la salut respiratòria i immunitària, el desenvolupament neurològic, la salut cardiovascular i el càncer. El nostre objectiu últim és prevenir i controlar les ENT, d'acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

Objectius específics

  • Avaluar la prevalença i l'abast dels factors de risc i les exposicions al llarg de la vida associades a les ENT, alhora que s'avança en els mètodes d'avaluació de l'exposició.
  • Comprendre les causes, el desenvolupament, l'evolució i els mecanismes de les ENT, centrant-se en la salut respiratòria i immunitària, el desenvolupament neurològic i el deteriorament cognitiu, la salut mental, la salut cardiovascular i metabòlica, els resultats del part i l'embaràs, i el càncer.
  • Quantificar l'exposició ambiental i la càrrega d'ENT a escala mundial i països de renda baixa i mitjana i poblacions vulnerables (per exemple, dones embarassades, nens, ancians, persones desafavorides socioeconòmicament, pobles indígenes i comunitats locals).
  • Informar, millorar i promoure intervencions i polítiques per a la prevenció primària i secundària de les ENT, inclosa la preparació i la resiliència davant d'emergències sanitàries i climàtiques.

Ens basem en grans estudis poblacionals, clínics i ocupacionals de cohorts i de control de casos com a potents plataformes per a la recerca etiològica, i incorporem enfocaments innovadors com l'exposoma, els biomarcadors òmics, les imatges i la ciència de dades. El treball al programa abasta esforços locals, nacionals i mundials a països de renda alta i mitjana-baixa, amb lideratge internacional en àrees com l'exposoma, la radiació, la salut infantil, el càncer i la investigació de la salut respiratòria. Tenim un exitós historial de recerca i formació en epidemiologia i en la traducció dels resultats de la investigació en polítiques. Dins ISGlobal, col·laborem amb èxit amb els grups Severo Ochoa, Clima, Contaminació atmosfèrica, Natura i Salut Urbana i el Programa Global d'Infeccions Virals i Bacterianes.

Principals àrees de recerca

L'àrea de recerca sobre Malalties no transmissibles i medi ambient aborda les causes genètiques, moleculars, d'estil de vida i mediambientals del desenvolupament i la progressió de les ENT tant a països de renda alta com a països de renda baixa i mitjana.

L'àrea de recerca sobre Infància i Medi Ambient avalua els efectes de l'exposició al medi ambient i l'estil de vida a les primeres etapes de la vida sobre la salut i el desenvolupament infantil.

L'àrea de recerca sobre Radiació comprèn els efectes cancerígens i no cancerígens de l'exposició a radiacions ionitzants i no ionitzants, al llarg de la vida, procedents de fonts mèdiques, ambientals i ocupacionals i d'accidents.

Centres interdisciplinaris d'aquest programa:

Our Team

Direcció

  • Judith Garcia Aymerich
    Judith Garcia Aymerich Research Professor i directora del Programa de Medi ambient i salut al llarg de la vida
  • Martine Vrijheid
    Martine Vrijheid Research Professor i directora del Programa de Medi ambient i salut al llarg de la vida

Investigadors/es principals del programa

VEURE TOT L'EQUIP

Projectes destacats

e-QuoL project

e-QuoL

e-health tools to promote Equality in Quality of Life for childhood to young adulthood cancer patients, survivors and their families

CONTENT

Cohort de COVID-19 a Espanya: dinàmica social, salut mental i desigualtats

Logo del projecte OMEGA-NET

OMEGA-NET

Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts

ATHLETE

Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation

Mobilise-D

Connecting digital mobility assessment to clinical outcomes for regulatory and clinical endorsement

HARMONIC

Health effects of cArdiac fluoRoscopy and mOdern radIotherapy in paediatriCs

BWater

Drinking Water in Barcelona: Sustainability and Health Impact Assessment

LIFECYCLE

Early-life stressors and LifeCycle health

HELIX

Novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe

Altres projectes

Veure projectes passats

MCC-Spain

Estudi multi-cas control poblacional, incloent tumors d'alta incidència a Espanya

UrbanKids

Urban and social environment and childhood obesity – a natural moving2health experiment

NutinBrain

The role of seafood and nut consumption on human neurodevelopment from pregnancy to adolescence

OBERON

An integrative strategy of testing systems for identification of EDs related to metabolic disorders

EUCAN-Connect

A federated FAIR platform enabling large-scale analysis of high-value cohort data connecting Europe and Canada in personalized health

AURORA 2021

Actionable eUropean ROadmap for early-life health Risk Assessment of micro- and nanoplastics

AIR-NB

Pre-natal exposure to urban AIR pollution and pre- and post-Natal Brain development

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

intoDBP

Innovative Tools to Control Organic Matter and Disinfection Byproducts in Drinking Water

CityExposomeCat

An Exposome Approach to Urban Health: Individualized Environmental Exposure Assessment in an Adults Population Cohort Study (GCAT)

iGenCO

In-Depth Genomics and Cross-Omics Analysis for Undiagnosed Rare Diseases on a User-Friendly Collaborative Platform

EPHOR

Exposome Project for Health and Occupational Research

EGG/EAGLE

Early Genetics Growth/Early Genetics and Lifecourse Epidemiology

PACE

Pregnancy and Childhood Epigenetics

TOLIFE

Combining Artificial Intelligence and smart sensing TOward better management and improved quality of LIFE in chronic obstructive pulmonary disease

EXPONIT

Analysing and studying how night shift work affects workers' circadian rhythms and health

IHEN

International Human Exposome Network