Programes de recerca

Com a part del pla estratègic (2017-2020), ISGlobal ha aprovat una nova organització científica, que conté 9 programes de recerca: 1) Contaminació atmosfèrica i entorn urbà 2) Chagas i malalties parasitàries i importades, 3) Infància i medi ambient, 4) Clima i salut, 5) Malària, VIH i TB, 6) Salut materna, reproductiva i infantil, 7) Malalties no transmissibles i medi ambient, 8) Radiació i 9) Infeccions víriques i bacterianes. Aquesta nova organització científica inclou la fusió d'alguns programes anteriors (el programa de malària i el de VIH i TB s'han unit en el programa de Malària, VIH i TB; els programes de Malalties respiratòries, Càncer i Contaminació de l'aigua s'han integrat en el programa de Malalties no transmissibles i medi ambient), i la incorporació del programa de Clima i salut en 2017.

Aquesta web serà actualitzada conseqüentment.