Canal de denúncies (Compliance)

Foto: Aaron Burden / Unsplash

ISGlobal posa a disposició dels seus treballadors un canal de comunicació per canalitzar la recepció de denúncies pel que fa a indicis raonables de comissió de delictes, atenent a criteris de veracitat i proporcionalitat.

El canal és obert igualment a qualsevol tercer amb el qual ISGlobal pugui relacionar-se. ISGlobal garanteix la màxima confidencialitat en els processos d'investigació de les denúncies rebudes, protegint la identitat de denunciants i denunciats, i la seva reputació. S'informarà només a les persones estrictament necessàries en el procés i a les autoritats administratives o judicials quan hagin iniciat un procediment d'investigació.

El procés d'investigació i les garanties de denunciants i denunciats es troben regulades al Protocol de Gestió, Recerca i Resposta Externa de Denúncies, que va ser aprovat per la Comissió Executiva de l'entitat el 3 de maig de 2018.

La comunicació de qualsevol fet o circumstància amb transcendència penal ha de realitzar-se a través de l'adreça de correu electrònic canaldenunciasisglobal@cuatrecasas.com, que serà gestionada externament pel bufet d'advocats Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P, sota els més estrictes criteris de confidencialitat.

El denunciant haurà d'identificar-se i facilitar la màxima informació disponible sobre els fets o circumstàncies en qüestió, així com la identitat dels possibles responsables i la data en què es van produir.