Canal de denúncies (Compliance)

Canal de denúncies (Compliance)

Foto: Aaron Burden / Unsplash

De conformitat amb el que preveu la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, ISGlobal posa a disposició dels seus treballadors/es, directius/es, col·laboradors/es i proveïdors un canal de denúncies per a la recepció de comunicacions referents a accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció del dret de la Unió Europea; d'infracció penal; o d'infracció administrativa greu o molt greu.

Les comunicacions s'hauran de fer a través de l'adreça de correu electrònic canaldenunciasisglobal@cuatrecasas.com que serà gestionada externament pel bufet d'advocats “Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P”, sota els més estrictes criteris de confidencialitat. Les comunicacions poden tenir caràcter anònim.

Les persones comunicants hauran de tenir motius raonables per creure, a la llum de les circumstàncies i de la informació de què disposin a l'hora de fer la comunicació, que els fets posats en coneixement d'ISGlobal són certs. Aquest requisit és una salvaguarda essencial davant de comunicacions malintencionades, frívoles o abusives, per garantir que els qui, en el moment de comunicar, facilitin deliberada i conscientment informació incorrecta o enganyosa, no gaudeixin de la protecció que es dispensa a través de les mesures de protecció davant de represàlies.

El procés d’investigació i les garanties dels comunicants es troben regulats al “Protocol de Gestió, Recerca i Resposta Externa de Denúncies de ISGlobal.”