la Caixa contra la Malària

"la Caixa" contra la Malària

El 2015, la 68ª Assemblea Mundial de la Salut va aprovar una ambiciosa estratègia per derrotar a la malària, una malaltia que solament l'any 2013 va causar més de 500.000 morts a tot el món, malgrat ser plenament prevenible i curable. Entre els seus nous objectius, l'Organització Mundial de la Salut va incloure reduir la càrrega global de la malaltia en un 90% i afegir altres 35 països a la llista d'aquells que han aconseguit eliminar la malària per complet dels seus territoris.

La Fundació "la Caixa" es va sumar a aquests esforços globals a través del programa "la Caixa" contra la Malària, que pretén contribuir a alliberar als països més desfavorits de la càrrega que aquesta malaltia —considerada la mare de totes les relacionades amb la pobresa— suposa per al seu desenvolupament.

El programa "la Caixa" contra la Malària està plenament compromès amb l'eliminació del paludisme a través de la seva participació estructural en l'Institut de Salut Global de Barcelona, en l'activitat del qual ocupa un paper central la Iniciativa per a l'Eliminació de la Malària.

A través d'ISGlobal, i de la Iniciativa per a l'Eliminació de la Malària, "la Caixa" contra la Malària recolza l'eliminació de la malària en el sud de Moçambic, mitjançant la seva contribució a l'Aliança Moçambicana per a l'Eliminació de la Malària. Així mateix, finança accions a les àrees de formació, recerca i anàlisi, i dóna visibilitat pública a l'objectiu d'aconseguir l'eliminació de la malària en diferents regions del món, amb la meta final de l'eradicació global.

Infografies "Sospitosos habituals"

Usual Suspects - Anopheles          Usual Suspects - Aedes

Projectes