Infeccions víriques i bacterianes al món
Recerca

Infeccions víriques i bacterianes al món

Imatge web dels programes de recerca d'ISGlobal

Les malalties infeccioses estan causades per microorganismes patògens, com ara bacteris, virus, paràsits o fongs, i es poden transmetre directament o indirectament d'una persona a una altra. Tot i els avenços mèdics, les malalties infeccioses víriques i bacterianes segueixen sent una de les principals causes de mort a tot el món.

El programa d'Infeccions víriques i bacterianes d'ISGlobal consta de 15 grups de recerca que treballen en una àmplia gamma de patògens vírics i bacterians, i comprèn una àmplia cartera de recerca multidisciplinar i translacional que va des de la ciència bàsica a la investigació clínica, epidemiològica i orientada a la salut pública. El nostre objectiu principal és reduir la càrrega de les principals malalties víriques i bacterianes proporcionant a la societat noves eines de prevenció, diagnòstic i tractament.

Objectius específics

 • Millorar el coneixement de la fisiopatologia i la biologia molecular dels patògens.
 • Dissenyar i desenvolupar noves eines per a la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les principals infeccions víriques i bacterianes.
 • Comprendre la resposta immunitària i el paper de la microbiota davant d'aquestes infeccions.
 • Mitjançant la ciència de la implementació, desenvolupar i avaluar estratègies per fer intervencions d'eficàcia provada.

El programa, a través dels seus grups de recerca, té una notable presència internacional en pertànyer a xarxes rellevants com B2B2B AMRx, en organitzar i participar en seminaris, conferències i tallers internacionals, i en coordinar i/o participar com a socis en projectes clau finançats per agències internacionals com Horizon Europe (per exemple, EChiLiBRiST), NIH, EDCTP (per exemple, EXULTANT, Stool4TB), Bill and Belinda Gates (ICARIA), projectes ANTICOV.

A més, la majoria dels investigadors principals del programa col·laboren amb altres programes d'ISGlobal per desenvolupar projectes i idees, incloent-hi aquells que no tenen una segona afiliació.

Principals línies de recerca

El programa inclou una sèrie de disciplines que resulten crucials per avançar en la comprensió i la resposta a les malalties infeccioses víriques i bacterianes. En biologia molecular i fisiopatologia, estudiem les intricades formes en què diferents microorganismes patògens infecten el nostre cos, causant malalties, i busquem possibles dianes per desenvolupar nous fàrmacs. A més, el nostre treball en immunologia i investigació del microbioma permet dilucidar les interaccions entre la resposta immunitària i la microbiota intestinal, i entendre com influeixen en la patogènesi i la virulència de virus i bacteris. Aquest coneixement és fonamental per comprendre la protecció natural davant d'infeccions i malalties, o la susceptibilitat a elles.

Pel que fa al descobriment de fàrmacs, la nostra activitat inclou l'exploració de molècules d'origen natural i sintètic, incloses petites molècules i pèptids, i la identificació de possibles dianes per a nous candidats a fàrmacs. Mitjançant estudis d'epidemiologia molecular i clínica, investiguem patrons de les malalties, les causes i l'impacte que tenen a les poblacions, i també l'associació entre exposicions o tractaments i els resultats en salut. Aquest coneixement és la base de les estratègies per reduir la càrrega d'infecció en poblacions vulnerables i desenvolupar guies de pràctica clínica.

La nostra labor també aborda el disseny, el desenvolupament i la validació d'eines de diagnòstic i cribratge. El personal participa en diferents etapes de la cadena de valor, des de la descoberta de biomarcadors fins a la validació de camp i l'avaluació de l'impacte. El programa també té un paper clau en el desenvolupament d'eines de prevenció i tractament. Participem activament en assaigs clínics de vacunes i fàrmacs a Europa, l'Àfrica i l'Amèrica Llatina, segons l'epidemiologia del patogen i les necessitats de la població.

Finalment, l'interès del programa pel seguiment i l'avaluació, la ciència de la implementació i la salut pública ens permet desenvolupar i avaluar estratègies eficaces per dur a terme intervencions d'eficàcia provada.

Grups de recerca

 • Avaluació de l'impacte econòmic i en la salut (Davide Rasella i Elisa Sicuri)
 • Immunologia (Carlota Dobaño i Gemma Moncunill)
 • Infeccions bacterianes (Jordi Vila, Sara M. Soto i Quique Bassat)
 • Infeccions maternes i infantils (Clara Menéndez i Azucena Bardají)
 • Infeccions víriques (Mike Martínez i M. Angeles Marcos)
 • Malalties tropicals (Jose Muñoz i Claudio Parolo)
 • Micobacteris (Julià González i Griselda Tudó - Grup Clínic Barcelona)
 • Resistència antimicrobiana (Jordi Vila, Sara M. Soto i Ignasi Roca)
 • Salut del Migrant (Ana Requena)
 • Sistemes de salut, hepatitis víriques, VIH i COVID-19 (Jeffrey Lazzarus)
 • Tuberculosi (Alberto García-Basteiro)
 • VIH (Denise Naniche)

Our Team

Direcció

 • Sara Soto González
  Sara Soto González Associate Research Professor i directora del Programa d'Infeccions Víriques i Bacterianes

Investigadors/es principals del programa

VEURE TOT L'EQUIP

Projectes destacats

COMBACTE-CARE

Combatting Bacterial Resistance in Europe - Carbapenem Resistance

Hepatitis C Free Baleares

Eliminating hepatitis C on the Balearic Islands (Mallorca, Menorca and Ibiza): a study in governmental and non-governmental addiction service centres, a mobile methadone unit and a prison to test and link people who use drugs to HCV care.

COMBACTE

Combatent la Resistència Bacteriana a Europa

TwinAir

Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living

Logo del projecte END-VOC

END-VOC

ENDing COVID-19 Variants Of concern through Cohort studies (END-VOC)

GAMA

Development of Novel Gastrointestinal Biomarkers for Use in HIV Incidence Determination in a Sub-Saharan African Setting

INTE-AFRICA

Integrating and decentralizing diabetes and hypertension services in Africa

Logo del projecte ICARIA

ICARIA

Improving Care through Azithromycin Research for Infants in Africa

ANTICOV

Large Clinical Trial in Africa on the Treatment of Mild Cases of COVID-19

Logo del projecte Stool4TB

Stool4TB

Evaluating a new stool based qPCR for diagnosis of tuberculosis in children and people living with HIV

Altres projectes

Veure projectes passats

EpiGen

Building Scalable Pathogen Genomic Epidemiology in Ethiopia

TB-RECONNECT

Reconnecting Transmission to Global Tuberculosis Control by Mapping Pathogen Transmission Events to Host Infection Status

PreFIT

Predicting the Future: Incipient Tuberculosis

ENDÈMIC

Community knowledge generation through scientific culture, urban ecology and art

FLAVOBAC

Nuevas moléculas de oro coordinadas con flavonoides contra bacterias patógenas multirresistentes prioritarias