Recerca

Infeccions víriques i bacterianes al món

Imatge web dels programes de recerca d'ISGlobal

Les malalties infeccioses estan causades per microorganismes patògens, com ara bacteris, virus, paràsits o fongs, i es poden transmetre directament o indirectament d'una persona a una altra. Tot i els avenços mèdics, les malalties infeccioses víriques i bacterianes segueixen sent una de les principals causes de mort a tot el món.

El programa d'Infeccions víriques i bacterianes d'ISGlobal consta de 15 grups de recerca que treballen en una àmplia gamma de patògens vírics i bacterians, i comprèn una àmplia cartera de recerca multidisciplinar i translacional que va des de la ciència bàsica a la investigació clínica, epidemiològica i orientada a la salut pública. El nostre objectiu principal és reduir la càrrega de les principals malalties víriques i bacterianes proporcionant a la societat noves eines de prevenció, diagnòstic i tractament.

Objectius específics

 • Millorar el coneixement de la fisiopatologia i la biologia molecular dels patògens.
 • Dissenyar i desenvolupar noves eines per a la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les principals infeccions víriques i bacterianes.
 • Comprendre la resposta immunitària i el paper de la microbiota davant d'aquestes infeccions.
 • Mitjançant la ciència de la implementació, desenvolupar i avaluar estratègies per fer intervencions d'eficàcia provada.

El programa, a través dels seus grups de recerca, té una notable presència internacional en pertànyer a xarxes rellevants com B2B2B AMRx, en organitzar i participar en seminaris, conferències i tallers internacionals, i en coordinar i/o participar com a socis en projectes clau finançats per agències internacionals com Horizon Europe (per exemple, EChiLiBRiST), NIH, EDCTP (per exemple, EXULTANT, Stool4TB), Bill and Belinda Gates (ICARIA), projectes ANTICOV.

A més, la majoria dels investigadors principals del programa col·laboren amb altres programes d'ISGlobal per desenvolupar projectes i idees, incloent-hi aquells que no tenen una segona afiliació.

Principals línies de recerca

El programa inclou una sèrie de disciplines que resulten crucials per avançar en la comprensió i la resposta a les malalties infeccioses víriques i bacterianes. En biologia molecular i fisiopatologia, estudiem les intricades formes en què diferents microorganismes patògens infecten el nostre cos, causant malalties, i busquem possibles dianes per desenvolupar nous fàrmacs. A més, el nostre treball en immunologia i investigació del microbioma permet dilucidar les interaccions entre la resposta immunitària i la microbiota intestinal, i entendre com influeixen en la patogènesi i la virulència de virus i bacteris. Aquest coneixement és fonamental per comprendre la protecció natural davant d'infeccions i malalties, o la susceptibilitat a elles.

Pel que fa al descobriment de fàrmacs, la nostra activitat inclou l'exploració de molècules d'origen natural i sintètic, incloses petites molècules i pèptids, i la identificació de possibles dianes per a nous candidats a fàrmacs. Mitjançant estudis d'epidemiologia molecular i clínica, investiguem patrons de les malalties, les causes i l'impacte que tenen a les poblacions, i també l'associació entre exposicions o tractaments i els resultats en salut. Aquest coneixement és la base de les estratègies per reduir la càrrega d'infecció en poblacions vulnerables i desenvolupar guies de pràctica clínica.

La nostra labor també aborda el disseny, el desenvolupament i la validació d'eines de diagnòstic i cribratge. El personal participa en diferents etapes de la cadena de valor, des de la descoberta de biomarcadors fins a la validació de camp i l'avaluació de l'impacte. El programa també té un paper clau en el desenvolupament d'eines de prevenció i tractament. Participem activament en assaigs clínics de vacunes i fàrmacs a Europa, l'Àfrica i l'Amèrica Llatina, segons l'epidemiologia del patogen i les necessitats de la població.

Finalment, l'interès del programa pel seguiment i l'avaluació, la ciència de la implementació i la salut pública ens permet desenvolupar i avaluar estratègies eficaces per dur a terme intervencions d'eficàcia provada.

Grups de recerca

 • Avaluació de l'impacte econòmic i en la salut (Davide Rasella i Elisa Sicuri)
 • Immunologia (Carlota Dobaño i Gemma Moncunill)
 • Infeccions bacterianes (Jordi Vila, Sara M. Soto i Quique Bassat)
 • Infeccions maternes i infantils (Clara Menéndez i Azucena Bardají)
 • Infeccions víriques (Mike Martínez i M. Angeles Marcos)
 • Malalties tropicals (Jose Muñoz i Claudio Parolo)
 • Micobacteris (Julià González i Griselda Tudó - Grup Clínic Barcelona)
 • Migrants (Ana Requena)
 • Resistència antimicrobiana (Jordi Vila, Sara M. Soto i Ignasi Roca)
 • Sistemes de salut, hepatitis víriques, VIH i COVID-19 (Jeffrey Lazzarus)
 • Tuberculosi (Alberto García-Basteiro)
 • VIH (Denise Naniche)

Our Team

Direcció

 • Sara Soto González
  Sara Soto González Associate Research Professor i directora del Programa d'Infeccions Víriques i Bacterianes

Investigadors/es principals del programa