Equip ISGlobal

Ignasi Roca Subira

Ignasi Roca Subira

Assistant Research Professor Resistènca antimicrobiana, Infeccions Víriques i Bacterianes
Llicenciat en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona en l’especialitat de Bioquímica i Genètica (1999). Els seus estudis de doctorat (Barcelona/Estocolm) es van centrar en la caracterització molecular de la reducció de ribonucleòtids en els bacteris. Després d’uns anys com a investigador i professor de Microbiologia a la UAB, es va incorporar al Departament de Microbiologia de l’Hospital Clínic per treballar en mecanismes de resistència antimicrobiana. L’any 2013 es va unir al centre de recerca d'ISGlobal com a Assistant Research Professor.
L’interés principal de la seva recerca se centra en la identificació i la caracterització dels determinants genètics que potencien els processos infecciosos o són necessaris per a la proliferació i la persistència de patògens microbians dins de l’hoste humà. Aquests determinants inclouen els reguladors transcripcionals, els factors de virulència, els mecanismes de resistència antimicrobiana i gens essencials.
En l’actualitat, el gruix de la seva recerca està basat en bacteris Gram negatius i, d’una manera més específica, en Acinetobacter baumannii. En aquest sentit, participa en diferents programes de recerca per tal d’investigar els elements bàsics i l’epidemiologia de noves soques multiresistents altament virulentes, l’impacte de l’exposició als antibiòtics i el tractament escollit en la resistència antimicrobiana així com el descobriment de noves dianes farmacològiques antimicrobianes i el desenvolupament de mètodes de diagnòstic ràpid.

Línies de recerca

  • Identificació / Caracterització de factors de virulència bacteriana i mecanismes de resistència a antibiòtics
  • Epidemiologia de bactèries multiresistents (MDR)
  • Desenvolupament d'eines de diagnòstic ràpid per a infeccions bacterianes

Publicacions principals

1. In vitro and in vivo virulence potential of the emergent species of the Acinetobacter baumannii (Ab) group., Cosgaya C, Ratia C, Marí-Almirall M, Rubio L, Higgins PG, Seifert H, Roca I, Vila J. Front. Microbiol. In press. doi: 10.3389/fmicb.2019.02429; (2019)
2. Pathogenic Acinetobacter species including the novel Acinetobacter dijkshoorniae recovered from market meat in Peru. Marí-Almirall M, Cosgaya C, Pons MJ, Nemec A, Ochoa TJ, Ruiz J, Roca I, Vila J. Int J Food Microbiol. 305: 108248; (2019)
3. MALDI-TOF/MS identification of species from the Acinetobacter baumannii (Ab) group revisited: inclusion of the novel A. seifertii and A. dijkshoorniae species. Mari-Almirall M, Cosgaya C, Higgins PG, Van Assche A, Telli M, Huys G, Lievens B, Seifert H, Dijkshoorn L, Roca I, Vila J. Clin Microbiol Infect. 23: 210 e1- e9; (2017)
4. Automated categorization of methicillin-resistant Staphylococcus aureus clinical isolates into different clonal complexes by MALDI-TOF mass spectrometry. Camoez M, Sierra JM, Domínguez MA, Ferrer-Navarro M, Vila J, Roca I. Clin Microbiol Infect. 22: 161 e1-7; (2016)
5. Identification of NDM-1 in a Putatively Novel Acinetobacter Species ("NB14") Closely Related to Acinetobacter pittii. Espinal P, Mosqueda N, Telli M, van der Reijden T, Rolo D, Fernandez-Orth D, Dijkshoorn L, Roca I, Vila J. Antimicrob Agents Chemother. 59: 6657-60; (2015)
 

Perfils d'autor

ORCID ID: 0000-0002-1800-1576

RESEARCHER ID: M-4509-2014

RESEARCH GATE