Innovació

Investigación e Innovación Responsables

L'àrea d'Innovació contribueix a la missió, visió i objectius de ISGlobal proporcionant suport a tota l'organització en allò referent a la protecció de la propietat intel·lectual i transmissió del coneixement i tecnologia, així com al desenvolupament de models per proporcionar coneixement a comunitats més grans. L'estratègia de l'equip d'Innovació gira entorn de la línia de treball Recerca i Innovació Responsables, atorgant-li així una atenció especial al compromís públic en els esforços en recerca i innovació. Les línies de treball actuals són les següents:

1. Promoció i suport al desenvolupament d'innovacions tecnològiques, organitzatives i/o de serveis

ISGlobal ha establert la base per a l'anàlisi de la gestió de la propietat intel·lectual i la innovació a través d'una política interna minuciosa de translació del coneixement i la tecnologia. L'equip d'Innovació col·labora amb els diferents grups de recerca per identificar els projectes capaços de generar activitats de translació del coneixement (protecció IP, acords de transferència, empreses emergents).

Juntament amb els equips de recerca i amb altres àrees, com a Anàlisi i Desenvolupament Global i Formació, el nostre equip també participa en la preparació de convocatòries i el desenvolupament de models de translació i/o accés.

2. Recerca i Innovació responsables

L'àrea d'Innovació contribueix a una nova línia de treball transversal i integradora, l'objectiu principal de la qual és respondre als problemes i necessitats de la societat civil a través de projectes d'innovació i recerca científica. Aquest enfocament de recerca inclou la participació d'investigadors de ISGlobal i suposa el desenvolupament de metodologies recerca-acció, com a tendes i cafeteries científiques (science shops i science cafes).

En aquest aspecte, ISGlobal està treballant activament en col·laboració amb diferents grups de l'Hospital Clínic. Junts, hem aconseguit recentment la coordinació del projecte de recerca InSPIRES, finançat pel programa de la Comissió Europea H2020, i d'un projecte de formació de EIT-Health anomenat CRISH.

Projectes