Innovació

Recerca i Innovació Responsables

Impulsem projectes de recerca innovadors amb impacte potencial en la salut, en allò social i en l'econòmic. Un nombre creixent de projectes accedeixen al nostre "Flux d'avaluació de projectes d'innovació oberta" per al desenvolupament d'una estratègia de transferència a la societat.

L'estratègia de l'equip d'Innovació gira al voltant de les línies de treball Recerca i Innovació Responsables i de Ciència Oberta, atorgant així una atenció especial al compromís públic en els projectes d'innovació.

 

 

Línies d'intervenció:

1) Transferència de coneixement i tecnològica i desenvolupament de negoci.

Impulsem les noves idees i troballes realitzades per el personal investigador d'ISGlobal i els portem a la societat a través de:

 • la identificació d'intervencions amb potencial interès sanitari i socioeconòmic i la definició d'estratègies per a la seva explotació
 • la recerca proactiva de les necessitats i oportunitats en salut i la identificació d'àmbits per a la col·laboració
 • la consecució de productes i serveis sostenibles que millorin l'accés dels i les pacients, l'equitat i la qualitat de la salut

Accions

 • Gestió de la propietat intel·lectual i industrial.
 • Prova de concepte i desenvolupament. Impulsem la innovació cap a la validació clínica a través de captació de fons i acords de codesenvolupament amb agents públics i privats, entre d'altres.
 • Millores en la salut i generació de prosperitat a través de negociació de llicències, creació d'start-ups, etc.
 • Exemples de projectes en el procés de transferència de coneixement i tecnològica:
 • Nous antibiòtics per lluitar contra la resistència microbiana.
 • Diagnòstic en la capçalera del pacient:
  • pneumònia bacteriana
  • diagnòstic i transmissió de la malària entre dones embarassades com a grup sentinella en un context d'eliminació de la malària
  • seguiment clínic de la malaltia de Chagas
  • infecció per VIH
 • Tecnologies portàtils basades en imatge per millorar el diagnòstic de la meningitis
 • Avaluació d'una possible redefinició dels medicaments antimicrobians coneguts per malalties desateses
 • Desenvolupament de noves tecnologies 'wearable' per avaluar l'exposició a contaminants ambientals i millorar la salut urbana
 • Plataforma d'eSalut per a viatges a destinacions tropicals Trip Doctor, disponible a l'Hospital Clínic des 2017
 • Oportunitats en salut digital en el camp de la salut global.

Participació en programes de formació:

Juntament amb el departament de Formació d'ISGlobal, vam participar en el disseny i la implementació del Senior Executive Program in Global Health Innovation Management (SEP Ghim), finançat per EIT Health.

2) Recerca i Innovació responsables, i Ciència i Innovació Oberta

L'àrea d'Innovació contribueix a una nova línia de treball transversal i integradora, el principal objectiu de la qual és obrir els processos de recerca i innovació, creant interaccions entre col·lectius associatius, ciutadania, pacients i la comunitat científica i de salut per a identificar necessitats no cobertes i respondre a elles. L'equip promou, dóna suport i acompanya projectes científics i / o d'innovació participatius que puguin respondre als problemes i necessitats locals de la societat civil. Aquest enfocament de recerca inclou la participació de personal investigador d'ISGlobal i d’altres actors externs interessats, i suposa el desenvolupament de metodologies recerca-acció, inspirades en metodologies existents com ara les science shops, els cafès científics, o de co-creació com ara el design thinking.

En aquest aspecte, ISGlobal està treballant activament en col·laboració amb diferents grups de l'Hospital Clínic, la missió dels quals també consisteix a identificar necessitats no cobertes dels i les pacients i implementar accions pertinents per satisfer-les. Fruit del treball conjunt, s'han aconseguit diversos projectes, incloent la coordinació del projecte de recerca InSPIRES, finançat pel programa de la Comissió Europea H2020, i dos projectes de formació de EIT-Health anomenats CRISH i CALMA.

Projectes

CRISH

Co-CReating Innovative Solutions for Health

InSPIRES

Ingenious Science shops to promote Participatory Innovation, Research and Equity in Science

Projecte CALMA

CALMA

Co-created educational programme for dyspnea-bearing patients and their caregivers