Contractacions d'obres, serveis i subministraments

Foto: Helloquence / Unsplash

En relació a les contractacions d'obres, serveis i subministraments realitzades per la Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal), li preguem que consulti la següent informació.

Expedient 26/2019 — MAMAH Clinical Site Monitor

Expedient 23/2019 — Neuroimaging Service for Performing Brain MRI Scans to Healthy Newborns from an Environmental Epidemiology Study

Expedient 22/2019 — RFP for Clinical Trial Investigational Product for the BOHEMIA Clinical Trials

 • Anunci d'adjudicació - 8/10/2019 (descarregar)
 • Objectiu i detall de les necessitats - 13/6/2019 (descarregar)
 • Fe d'errades i nota aclaratòria - 12/07/2019 (descarregar)

Expedient 21/2019 — MAMAH Pharmacokinetics Sub-Study - Cardiosafety Assessment

Expedient 20/2019 — Estudi Cost-Efectivitat TIP TOP

Expedient 19/2019 — Audit Firms to Conduct a Project Audit Pursuant to the Grant Agreement for a Unitaid Funded Grant

Expedient 17/2019 — Monitoring Services for a Clinical Trial

Expedient 16/2019 — Safety Services on the Broad One Health Endectocide Malaria Intervention in Africa (BOHEMIA) Clinical Trial

Expedient 15/2019 — A Consultant To Engage with Malaria Country Stakeholders to Promote Ivermectin Demand and Ownership of New Tools to Control Residual Malaria Transmission

Expedient 14/2019 — FDA Pre-IND Meeting Request Package and Meeting Support

Expedient 5/2019 — AIR-NB Imaging Data

Expedient 4/2019 — BOHEMIA Data Management Contractor

Expedient 1/2019 — Contractació del subministrament de material de laboratori

Expedient 13/2018 — Contractació del subministrament de material informàtic

Expedient 8/2018 — Contractació del servei d'auditoria preliminar / Anàlisi de deficiències

Expedient 7/2018 — Anunci per a la contractació de l'execució de les obres de construcció d'un laboratori de microbiologia i de les seves instal·lacions (Nivell I)

 

Expedient 6/2018 — Anunci per a la contractació de l'execució de l'obra civil d'un laboratori de microbiologia nivell I

 

Expedient 5/2018 — Anunci per a la contractació del servei de cessió en l’ús d’impressores, el subministrament dels seus consumibles i el servei de reparació i manteniment integral

 

Expedient 4/2017 — Enhancements of MESA II Digital Asset and Data Strategy

 

Expedient 3/2017 — Contractació del servei d'auditora financera dels comptes anuals d'ISGlobal

 

Expedient 2/2017 — Contractació del servei de neteja convencional d'oficines

 • Anunci (descargar)
 • Plec de condicions (descarregar)
 • Detall d'esmena: Ampliació termini data límit per a la presentació d'ofertes: 15 de setembre de 2017, a les 12h.
 • Publicació Adjudicació del contracte de servei de neteja d'oficines, Expedient núm. 2/2017 (descarregar)
 

Expedient 1/2017 — Contractació del servei de gestió i assistència en viatges per a la Fundació Privada Institut de Salut Gobal de Barcelona

 • Plec de clàusules particulars (descarregar)
 • Plec de prescripcions tècniques (descarregar)
 • Contracte tipus (descarregar)
 • Data d'enviament de l'anunci al Diari Oficial de la Unió Europea: 4 d'abril de 2017 (descarregar)
 • Detall d'esmena (descarregar)
 • Plec de clàusules particulars (modificat 21/4) (descarregar)
 • Apertura sobre 3: divendres 23 a les 12:00, c/Roselló,132, 2ª planta
 • Resum de les puntuacions obtingudes en el sobre núm. 2 del contracte relatiu als serveis de gestió i assistència en viatges per a la Fundació Privada Institut de Salut Global de Barcelona (descarregar)
 • Acte d'obertura pública dels sobres número 3 corresponents al contracte relatiu als servei de gestió i assistència en viatges per la Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona. Puntuacions obtingudes pels licitadors, sobre nombre 2 (descarregar)
 • Classificació de les ofertes presentades en el procediment d'adjudicació relatiu al contracte de serveis de gestió i assistència en viatges per a la Fundació Privada Institut de Salut Global de Barcelona núm. expedient 1/2017 (descarregar)
 • Acord d'adjudicació del contracte de serveis de gestió i assistència en viatges, expedient núm. 1/2017 (descarregar)
 

Informació:

contrataciones@isglobal.org