Contractacions

ISGlobal es compromet a seguir els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat i igualtat i no discriminació en la seva contractació. Veure Guia de contractació.

Expedient 13/2018 – Contractació del subministrament de material informàtic

Expedient 8/2018 – Recruitment of the preliminary audit service / GAP Analysis

 

Expedient 7/2018 – Anunci per a la contractació de l'execució de les obres de construcció d'un laboratori de microbiologia i de les seves instal·lacions (Nivell I)

 

Expedient 6/2018 – Anunci per a la contractació de l'execució de l'obra civil d'un laboratori de microbiologia nivell I

 

Expedient 5/2018 – Anunci per a la contractació del servei de cessió en l’ús d’impressores, el subministrament dels seus consumibles i el servei de reparació i manteniment integral

 

Expedient 4/2017 - Enhancements of MESA II Digital Asset and Data Strategy

 

Expedient 3/2017 - Contractació del servei d'auditora financera dels comptes anuals d'ISGlobal

 

Expedient 2/2017 - Contractació del servei de neteja convencional d'oficines

 • Anunci (descargar)
 • Plec de condicions (descarregar)
 • Detall d'esmena: Ampliació termini data límit per a la presentació d'ofertes: 15 de setembre de 2017, a les 12h.
 • Publicació Adjudicació del contracte de servei de neteja d'oficines, Expedient núm. 2/2017 (descarregar)
 

Expedient 1/2017 - Contractació del servei de gestió i assistència en viatges per a la Fundació Privada Institut de Salut Gobal de Barcelona

 • Plec de clàusules particulars (descarregar)
 • Plec de prescripcions tècniques (descarregar)
 • Contracte tipus (descarregar)
 • Data d'enviament de l'anunci al Diari Oficial de la Unió Europea: 4 d'abril de 2017 (descarregar)
 • Detall d'esmena (descarregar)
 • Plec de clàusules particulars (modificat 21/4) (descarregar)
 • Apertura sobre 3: divendres 23 a les 12:00, c/Roselló,132, 2ª planta
 • Resum de les puntuacions obtingudes en el sobre núm. 2 del contracte relatiu als serveis de gestió i assistència en viatges per a la Fundació Privada Institut de Salut Global de Barcelona (descarregar)
 • Acte d'obertura pública dels sobres número 3 corresponents al contracte relatiu als servei de gestió i assistència en viatges per la Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona. Puntuacions obtingudes pels licitadors, sobre nombre 2 (descarregar)
 • Classificació de les ofertes presentades en el procediment d'adjudicació relatiu al contracte de serveis de gestió i assistència en viatges per a la Fundació Privada Institut de Salut Global de Barcelona núm. expedient 1/2017 (descarregar)
 • ACORD D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE GESTIÓ I ASSISTÈNCIA EN VIATGES, EXPEDIENT NÚMERO 1/2017 (descarregar)
 

Informació:

contrataciones@isglobal.org