Iniciatives

Sample

Amb un enfocament multidisciplinar i innovador, les grans Iniciatives d'ISGlobal guien els projectes i activitats de l'Institut, generant sinèrgies entre ells per donar una resposta més àmplia i integrada als reptes de la salut global.

 • Eliminació de la Malària

  Eliminació de la Malària

  La nostra feina se centra a reforçar les estratègies de lluita contra la malària i en avançar en l'eliminació de la malaltia.

 • Chagas

  Chagas

  Amb aquesta iniciativa volem sumar-nos als esforços internacionals dirigits a prevenir, tractar i controlar la malaltia de Chagas.

 • Salut Materna, Infantil i Reproductiva

  Salut Materna, Infantil i Reproductiva

  Treballem per accelerar el progrés en la salut de les dones i els nens, i per avançar en l'agenda de desenvolupament sostenible

 • Resistències Antimicrobianes

  Resistències Antimicrobianes

  Contribuïm al coneixement de les causes i factors de risc de les resistències antimicrobianes i al desenvolupament de nous medicaments i vacunes

 • Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut

  Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut

  Treballem per promoure ciutats sostenibles i saludables a partir d'evidències científiques