Activitats d'assessorament

Foto: Rawpixel / Unsplash

ISGlobal, a més de realitzar una recerca capdavantera en l'àmbit de la salut global, brinda serveis d'assessorament i assistència tècnica a organitzacions externes, incloent governs, administracions públiques i companyies i institucions privades en qüestions directament relacionades amb la seva experiència en recerca, sobretot en l'àmbit de la salut pública. Els nostres serveis d'assessorament brinden accés a coneixements acadèmics de primer nivell i a la divulgació del nostre coneixement a diversos actors clau, fet que contribueix al nostre impacte en la societat.

Entre aquestes activitats, incloem productes ben definits, basats en el coneixement científic i l'ús de mètodes formals de revisió, anàlisi, interpretació i/o difusió, que incorporen aquest coneixement en processos de pràctica clínica, salut pública, protecció social i empresarial, amb l'objectiu de millorar la salut de la població. El personal investigador d'ISGlobal aconsella desenvolupar estudis o informes de riscos potencials o recomanacions de salut pública i desenvolupar solucions innovadores per a problemes de salut globals.

Alguns exemples d'aquests productes són:

 • Informes d'experts
 • Avaluacions de l'impacte en salut
 • Assajos clínics
 • Consells assessors científics
 • Revisió d'estratègies/polítiques governamentals

Entre les activitats i projectes destacats trobem:

 • Desenvolupament d'estudis d'avaluació de l'impacte en salut en el marc del Projecte d'Entorn Urbà i Salut de la Diputació de Barcelona (David Rojas i Mark Nieuwenhuijsen, 2015-2017)
 • Grups d'Experts en Qualitat de l'Aire i Contaminació Atmosfèrica de Barcelona i Tarragona. Participació en els grups de treball convocats per la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (Jordi Sunyer, 2011- actualitat).
 • Agència Internacional per a la Recerca del Càncer (IARC-Organització Mundial de la Salut). Organització i participació en el programa de monografies de l'IARC per a l'avaluació de carcinògens potencials per a l'ésser humà (Manolis Kogevinas, Elisabeth Cardis, Cristina Villanueva, 2011- actualitat).
 • Beneficis per a la salut pública de reduir la contaminació atmosfèrica a l'àrea metropolitana de Barcelona. Estudi per a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), per encàrrec del Departament de Salut i Medi Ambient i el Departament d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya (Laura Pérez i Nino Künzli, 2007).
 • Avaluació epidemiològica, clínica i econòmica del programa de detecció de la malaltia de Chagas en dones embarassades per al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (Joaquim Gascon, M. Jesús Pinazo i Ana Requena, 2008 - actualitat).
 • Cost d'introduir una vacuna experimental contra la malària en cinc països de l'Àfrica sub-Sahariana, per encàrrec de GSK Vaccines (Elisa Sicuri, 2014-2016).
 • Avaluació econòmica de noves eines diagnòstiques per a la leishmaniosi cutània, per encàrrec de FIND (Elisa Sicuri, 2016).
 • Estudi de mapeig de xarxes i activitats de recerca en salut materna, neonatal i infantil, per encàrrec de l'Organització Mundial de la Salut (Clara Menéndez, 2012).
 • Assessorament a personal directiu i representants de federacions esportives sobre els riscos relacionats amb el virus del Zika i els Jocs Olímpics al Brasil, per encàrrec del Comitè Olímpic Espanyol (Antoni Plasència i José Muñoz, 2016).


E-mail de contacte

research.management@isglobal.org