Salut Materna, Infantil i Reproductiva

Aquesta iniciativa recolza l'esforç global per assegurar que totes les dones i nens, independentment d'on neixin o visquin, tinguin accés a serveis de salut de qualitat.

Malgrat avanços notables a nivell global, moltes intervencions bàsiques de salut materna i reproductiva segueixen sense arribar a les poblacions més pobres i vulnerables en països en desenvolupament.

Encara que el nombre de morts maternes i ha disminuït, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que se centren a reduir la mortalitat materna (SDG3.1) i infantil (SDG3.2) estan lluny de complir-se. Al voltant de 287.000 dones moren a l'any per complicacions derivades de l'embaràs, el part o el puerperi, i la majoria d'aquestes morts evitables ocorren en països en vies de desenvolupament. La diferència en les xifres de mortalitat materna entre els països desenvolupats i els països en vies de desenvolupament és la major inequitat en salut global que existeix avui dia. A més, cada any moren més de vuit milions de bebès nens menors de cinc anys per causes prevenibles, molts d'ells en el primer mes de vida.

Durant l'última dècada, la salut de les dones i els nens ha millorat. No obstant això, ambdós grups continuen enfrontant-se a desigualtats desproporcionades en l'accés a assistència sanitària i la qualitat d'aquesta

Clara Menéndez, Directora de la iniciativa de Salut Materna, Infantil i Reproductiva

La mortalitat materna i del nounat en països de renda mitjana i baixa es veu molt afectada per causes indirectes: el VIH/sida, la malària i la tuberculosi, conjuntament, es troben entre les causes principals de mortalitat materna. Així mateix, la falta de dades fiables sobre els nivells i les causes de mortalitat segueix suposant un obstacle per progressar en el compliment dels ODS i han d'abordar-se seriosament a nivell de país i global. 
 

Dades clau

830 dones moren cada dia per causes associades a l'embaràs i al part. 99% d'aquestes morts evitables ocorren en països en desenvolupament
5,6 milions de nens menors de cinc anys van morir en 2016, la meitat d'ells eren nounats
80% de naixements ocorren en països on dades sobre causes de mort no existeixen o són incomplets

La millora de la salut de les poblacions més fràgils i marginades, com a dones i nens en països en vies de desenvolupament, és una prioritat per ISGlobal. Des de la Iniciativa en Salut Materna, Infantil i Reproductiva, que integra totes les àrees d'acció de l'institut (recerca, formació i anàlisi i desenvolupament global), generem coneixement, innovació i capacitat a través de projectes i activitats en els següents camps:

Malària en l'embaràs: La infecció per malària durant l'embaràs és una de les principals causes de nortalitat materna i neonatal, principalment com a conseqüència de baix pes en néixer i part prematur, així com anèmia i infecció materna (parasitemia placentària). En conseqüència, unes 10.000 dones i 200.000 bebès moren cada any a Àfrica.   
Actualment, estem treballant en recerca operativa per millorar la cobertura del tractament preventiu intermitent contra la malària (IPTp) en països endèmics (TIPTOP); i estudis de farmacovigilància i possibles interaccions entre antimalàrics i antirretrovirals en dones embarassades i nens (MAMAH).    
Estudis previs en aquesta àrea inclouen: seguretat i eficàcia de tractaments alternatius a la sulfadoxina-piremetamina per IPTp (MIPPAD); característiques epidemiològiques i clíniques de la malària per Plasmodium vivax en l'embaràs (PregVax); cost-efectivitat d'intervencions per controlar malària en bebès i dones embarassades; i tractament intermitent preventiu en bebès (IPTi) per prevenir la malària en el primer any de vida (arran d'aquests resultats, l'OMS va recomanar la IPTi en zones endèmiques). 

ISGlobal  és membre del grup de treball de Malària en l'Embaràs de l'OMS-Roll Back Malària (RBM MiPWG), amb el objectiu de brindar assessorament sobre bones pràctiques per prevenir i controlar malària durant l'embaràs a gran escala. 

Causes de mort: Un dels obstacles que impedeix avançar en la reducció de mortalitat maternal i infantil és la falta de dades fiables sobre nivells i causes de mort. Per a això, estem treballant en el disseny, validació i implementació de tècniques mínimament invasives per investigar causes de mort en països de baixos recursos i en diferents contextos culturals, religiosos i geogràfics. El mostreig de teixits mínimament invasiu (MITS) és una tècnica que consisteix a usar agulles molt fines per recuperar mostres de teixits de diferents òrgans i analitzar-les amb mètodes microbiològics i anatomopatològics per establir la causa exacta de mort. A diferència de l'autòpsia completa, la MITS pot fer-se per tècnics entrenats i amb infraestructura limitada. La tècnica, desenvolupada gràcies als projectes CADMIA i CADMIA-plus, serveix de base a CHAMPS, una xarxa global de vigilància de mortalitat infantil.  

Immunització materna: La immunització materna ofereix una oportunitat única per protegir dones i els seus bebès de malalties que causen considerable morbiditat i mortalitat. Treballem per determinar la càrrega de malalties prevenibles per vacunes que afecten a dones embarassades i als seus bebès, per després avaluar la vacunació durant l'embaràs en països de baixos recursos (PERS).

Desigualtats en salut maternal i reproductiva: Com a part dels esforços per complir el ODS 3 de salut (metes 1 i 2 sobre salut materna i infantil), ODS 5 d'igualtat de gènere (metes 1 i 6), i ODS 10 per reduir desigualtats entre i dins de països, treballem per generar evidència sobre desigualtats en accés a serveis de salut reproductiva, materna, infantil i de l'adolescent, així com els factors que contribueixen a aquestes desigualtats en països de baixos recursos.   

Enfortiment de capacitats: En 2014, ISGlobal, el grup de treball de salut maternal en l'Harvard TH Chan School of Public Health (MHTF-HSPH) i el Centre d'Excel·lència en Salut Materna i Infantil de la Universitat Aga Khan (AKU) van desenvolupar i van llançar el taller de lideratge Safe Mothers and Newborns (SMNLW) en col·laboració amb nombrosos membres de la comunitat científica. El taller –un entrenament intensiu d'una setmana- busca enfortir capacitats tècniques i de lideratge en professionals de la salut de països d'ingressos baixos i mitjans.

Our Team

Directora de la iniciativa

  • Clara Menéndez
    Clara Menéndez Research Professor, Directora de la Iniciativa i del Programa de Salut Materna, Infantil i Reproductiva

Coordinadora de la iniciativa

  • Anna Lucas
    Anna Lucas Coordinadora de la Iniciativa de Salut Materna, Infantil i Reproductiva

Equip ISGlobal

Veure més