Preparació, Resposta, Recuperació i Resiliència (PR3)

La pandèmia de COVID-19 va posar de manifest les repercussions que una crisi sanitària mundial pot tenir en tots els aspectes de les nostres vides. Això no sols ocorre durant les pandèmies; altres crisis poden tenir àmplies repercussions en les nostres societats: per exemple, els conflictes armats, els atemptats terroristes, els accidents nuclears o químics i les catàstrofes provocades pel clima. Les crisis mediambientals i de salut pública requereixen respostes ràpides i flexibles, basades en els millors coneixements científics i tecnològics disponibles.


Per millorar l'eficàcia i acceptabilitat de la resposta d'emergència, hem d'aprofitar les experiències existents a nivell mundial i local, generar nous coneixements científics específics per a les diverses crisis i promoure i garantir l'accés de les autoritats públiques responsables de la presa de decisions a proves oportunes i pertinents.

Què és PR3?

Hem encunyat el terme PR3 com el concepte que combina les diferents fases de preparació i resposta a les crisis: Preparació, Resposta, Recuperació i Resiliència. Per a més informació sobre cada fase i sobre el model, consulta aquí.

A PR3 Challenge: Preparedness and Response in the Era of Systemic Environment and Health Crises

Què fem?

Temes de recerca principalss


ISGlobal pretén ser un centre de referència per a la recerca i la translació en l'àrea PR3, concretament per millorar la preparació i promoure la resiliència davant emergències sanitàries i climàtiques al marge de les fronteres, reunint persones expertes d'Europa i altres regions (inclosos els països de renda baixa i mitjana) amb coneixements complementaris en una Xarxa PR3 i establint aliances estratègiques amb els següents objectius:

Això inclou:

 • Desenvolupar marcs i protocols bàsics per a la vigilància/recerca en cas de crisi, que puguin adaptar-se ràpidament a la crisi concreta que es vulgui tractar; i
 • Fomentar la creació d'infraestructures adequades i d'un marc de col·laboració per a la recollida de dades en temps gairebé real, per a l'intercanvi d'informació, l'anàlisi, crear alertes, i per a la recerca i la resposta (tant a nivell local com mundial).

Això implica:

 • Identificar i mobilitzar l'experiència adequada (tant dins d'ISGlobal com en la xarxa) per proporcionar coneixements i informació a les autoritats de salut pública i a la societat civil, a tots els nivells: local (ciutat), regional, nacional i mundial; i
 • Establir vincles amb altres iniciatives apropiades, com l'Autoritat Europea de Resposta a Emergències Sanitàries o l'Observatori Epidemiològic Iberoamericà, entre altres.

Això implica dur a terme recerques en les nostres àrees de competència, en col·laboració amb socis i entitats de la xarxa. Entre els àmbits de recerca s'inclouen la identificació de riscos i l'avaluació de riscos i beneficis, necessàries per a la presa de decisions polítiques.

L'assessorament es basarà en la millor evidència actual del personal investigador d'ISGlobal i de la xarxa de persones expertes i professionals.

 

El grup PR3 d'ISGlobal:

 • Coordina i facilita la col·laboració, les sinergies i el finançament, dins i fora d'SGlobal, per a la recerca, l'anàlisi de polítiques i el desenvolupament global, la innovació, la comunicació i l'educació;
 • Promou una agenda de recerca estratègica significativa;
 • Promou la translació dels resultats i activitats de recerca per generar impacte en la política i la societat; i
 • Proporciona capacitació interna i externa per facilitar una orientació estratègica eficaç per respondre a futures crisis sanitàries.

 

Principals línies de recerca


Moltes investigadores i investigadors d'ISGlobal duen a terme recerques rellevants sobre PR3 (veure més aquí) en les següents àrees:

 • Preparació davant pandèmies i brots epidèmics
 • Accidents nuclears
 • Canvi climàtic
 • Avaluació de l'impacte sanitari
 • Sistemes d'alerta primerenca
 • Comunicació i participació dels actors rellevants

 

APUNTA'T A LA NOSTRA LLISTA DE CORREU DE PREPARACIÓ I RESPOSTA

 

Les nostres activitats

Projectes destacats

           

 

 

Publicacions i documents multimèdia relacionats amb ISGlobal

Documents d'anàlisi o informes

The All-Hazards Preparedness Approach: How Can We Be Better Prepared for the Next Public Health Crisis? How Can We Be Better Prepared for the Next Public Health Crisis? Lessons Learned from the COVID-19 Pandemic The International Pandemic Treaty: What is at Stake? Recommendations and procedures for preparedness and health surveillance of populations affected by a radiation accident 

 

Activitats del grup PR3 a ISGlobal

 

 


Altres activitats relacionades

Divulgació:

 

APUNTA'T A LA NOSTRA LLISTA DE CORREU DE PREPARACIÓ I RESPOSTA

 


Les nostres activitats externes


Organització de simposis relacionats amb PR3

 

Qui som?


Un grup de treball creat el desembre del 2020 a fi de desenvolupar un full de ruta estratègic per a la Preparació i Resposta a crisis en la qual participen els departaments de recerca i política global.

L'equip PR3 reuneix personal investigador i expert en polítiques de la majoria dels programes científics i departaments de translació d'ISGlobal.

Our Team

Equip principal