Estratègia de Recursos Humans per a Personal de Recerca (HRS4R)

El juliol de 2015, ISGlobal va rebre la distinció "HR Excellence in Research" ("Excel·lència en Recursos Humans per a la Recerca") per part de la Comissió Europea. Aquesta distinció s'atorga a institucions i organitzacions que brinden i donen suport a un entorn laboral estimulant i favorable, i estan compromeses en el desenvolupament d'una Estratègia de Recursos Humans per a Personal de Recerca, dissenyada per dur a terme pràctiques i procediments en línia amb els principis de la Carta Europea per a Personal de Recerca i el Codi de Conducta per a la Contractació de Personal de Recerca (Carta i Codi).

El 2005, la Comissió Europea va adoptar la Carta Europea per a Personal de Recerca i el Codi de Conducta per a la Contractació de Personal de Recerca. Aquests dos documents descriuen els drets i les responsabilitats tant del personal de recerca com de la part contractant, i contribueixen a crear un mercat laboral transparent, atractiu i obert al personal investigador a un nivell internacional, i alhora fa que la recerca sigui una carrera professional atractiva.

El 2013, ISGlobal va comprometre's amb la Carta i el Codi esmentats i, l'any següent, va començar a dissenyar la nova Estratègia de Recursos Humans per a Personal de Recerca d'acord amb aquests dos documents amb la voluntat de fer d'ISGlobal un lloc de treball més atractiu per a investigadores i investigadors en tots els sentits. Es traçava així el camí cap a l'aplicació de l'acreditació "HR Excellence in Research".

L'Estratègia de Recursos Humans per a Personal de Recerca (HRS4R) d'ISGlobal i el seu Pla d'Acció s'han dissenyat amb l'objectiu d'implementar mesures que els/les agents principals han considerat rellevants per a ells/elles i s'han aprovat folgadament per mitja de processos d'anàlisi interna. Amb aquesta anàlisi es volen comparar les pràctiques d'ISGlobal amb els principis de la carta i el codi. A resultes d'això, ISGlobal va crear un Pla d'Acció que conté mesures factibles amb accions específiques que, de ben segur, distingiran ISGlobal en un futur.

El Pla d'Acció d'ISGlobal inclou totes les categories de personal i consisteix en 24 accions en diversos àmbits d'actuació: des d'accions pràctiques i a curt termini a accions importants i a llarg termini necessàries per al progrés d'ISGlobal.

Totes les accions del Pla d'Acció d'ISGlobal reforcen els objectius generals de l'Estratègia de Recursos Humans que consisteix a brindar un entorn d'alta qualitat al personal.

Com a part del procés d'implementació de l'HRS4R, d'acord amb els principis de la Carta i el Codi, ISGlobal es compromet a realitzar una autoevaluació biennal i una avaluació externa als quatre anys, conjuntament amb la Comissió Europea.