Eliminació de la malària

Eliminació de la Malària

El nostre objectiu és recolzar la generació d'evidència, la translació en polítiques i la formació per impulsar l'esforç global d'eliminació de la malària, amb una aplicació directa en el terreny.

Foto: Luis Sevillano

La incidència i la mortalitat de casos de malària han disminuït amb èxit des de principis de segle, però el ritme de la disminució s’ha estancat i, fins i tot, revertit en algunes regions des del 2014. És urgent desenvolupar noves eines i estratègies.

Cap a un món lliure de malària

En un moment en què la resistència als medicaments i insecticides per controlar els mosquits que transmeten la malària estan emergint, i enfrontem l'amenaça del ressorgiment aquí on la malària és controlada però no eliminada, existeix un acord comú que l'única solució sostenible és l'eliminació de la malaltia, tal qual es reflecteix en els objectius i estratègies globals de l'OMS.  El restabliment de l'eradicació de la malària com a objectiu per a la comunitat internacional ha provocat canvis molt importants en les estratègies adoptades als països endèmics, el mateix que en les agendes de recerca i desenvolupament dels principals centres científics i els seus finançadors.

La Iniciativa per a l'Eliminació de la Malària reflecteix el compromís de la institució amb aquest elevat objectiu, i la nostra decisió estratègica de promoure intervencions a diferents nivells per aconseguir-ho.

Després de la campanya per erradicar la malària els anys 50 i 60, avui som molt més conscients de les dificultats, però no per això renunciem al que seria una de les fites més grans de la història de la salut pública.

Regina Rabinovich, Directora de la Iniciativa per a l'Eliminació de la Malària i "ExxonMobil Malaria Scholar in Residence" a la Harvard TH Chan School of Public Health

 

Recerca, formació i translació

Els equips de recerca d’ISGlobal, amb seu en diferents països del món, generen coneixement i evidència científica que abraça des de la ciència bàsica fins a la ciència d'implementació. Les nostres activitats inclouen:

Activitats incloses:

  • Avaluació d'eines per avançar en l'eliminació, com a nous antimalàrics i la ivermectina com eina complementària de  control vectorial contra la transmissió residual.
  •  Desenvolupament d'estratègies  per interrompre la transmissió de la malaltia i eliminar el paràsit de portadors asimptomàtics, mitjançant l'administració de fàrmacs a nivell comunitari.
  • Implementació de sistemes moderns de vigilància de malalties per guiar les intervencions d’eliminació de la malària.
  • Estudis sobre com les persones adquireixen o perden immunitat contra la malària d’acord amb l’exposició al paràsit, en el context tant d’una infecció natural, com després de l’administració de vacunes candidates a la malària.
  • Avaluació de l’impacte de la resistència als medicaments i als insecticides en les estratègies d’eliminació.
  • Estudis sobre el paràsit Plasmodium vivax, que es troba més comunament en entorns no africans, des de la biologia més bàsica a l’epidemiologia i patrons de transmissió.
  • Assajos clínics per al tractament de la malària.
  • Buscar noves maneras d’administrar els fàrmacs.
  • Estudis de l’impacte econòmic de la malària i la seva eliminaci.
  • Desenvolupament d'enfocaments específics per augmentar el tractament i prevenció de la malària en dones embarassades.

A més, ISGlobal capacita a professionals de la salut pública i investigadors que treballen en temes relacionats amb l'eliminació de la malària a través del seu curs anual “Science of Eradication: Malària” organitzat amb la Universitat d'Harvard i la Swiss Tropical and Public Health Institute, i genera oportunitats per a l'intercanvi de coneixement entre diferents actors.

ISGlobal és Centre col·laborador de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per al control, l'eliminació i l'eradicació de la malària i recolza a l'OMS en l'orientació i formulació de polítiques per a l'eliminació de la malària.

Dades clau

216 milions de casos de malària en 91 països, en 2016
15 països concentren el 81% de les morts globals per malària. Tots menys Índia estan a Àfrica subsahariana
5% és l'increment global de casos de malària entre 2014 i 2016. Per les *Américas, l'increment va ser del 36%

La iniciativa genera noves possibilitats d’acció i d’impacte, i estableix acords de col·laboració amb institucions acadèmiques, organitzacions internacionals i governs nacionals per avançar en l’eliminació de la malària a diverses regions del món.

Projectes destacats de l'iniciativa:

MESA: ISGlobal lidera l'Aliança i té un paper destacat en la definició i el seguiment de l’agenda de Recerca i Desenvolupament per a l’eliminació de la malària (malERAmalERA Refresh). Es finançada per la Fundació Bill i Melinda Gates.

BOHÈMIA (que en anglès corresponen a Àmplia Intervenció en Malària basada en un Endectocida amb enfocament ‘Una Salut’ a Àfrica) és un projecte de quatre anys finançat per Unitaid que durà a terme dos assajos clínics en diferents contextos eco-epidemiològics a l'est i el sud d'Àfrica: Tanzània i Moçambic. La ivermectina serà distribuïda mitjançant una campanya d'administració massiva a humans i bestiar, per dos anys consecutius.

Our Team

Directora de la Iniciativa

Coordinadora de la Iniciativa

El nostre equip

Veure més