Centre Col·laborador de l'OMS per al Control, l'Eliminació i l'Eradicació de la Malària

L'Organització Mundial de la Salut va renovar la designació de l'Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal) com aCentre Col·laborador de l'OMS per al Control, l'Eliminació i l'Eradicació de la Malària

La designació correspon al programa dels Centres Col·laboradors de l'OMS, dissenyat per aprofitar l'experiència i la capacitat de les principals institucions de recerca amb l'objectiu de recolzar les seves pròpies activitats.

Com a Centre Col·laborador de l'OMS, ISGlobal es compromet a:

  • Recolzar a l’OMS en l’orientació i formulació de polítiques per a l'eliminació de la malària: ISGlobal recolzarà a l'OMS en la formulació de polítiques sobre l'eliminació de la malària assegurant la transmissió de coneixements des de l'evidència científica a la formulació de polítiques en àrees clau com la recerca que millora l'ús de medicaments, insecticides, diagnòstics i vacunes per a l'eliminació de la malària, i també la identificació d'àrees d'orientació política.
  • Recolzar al grup assessor estratègic de l'OMS (SAG) sobre l'eradicació de la malària: ISGlobal recolza al Grup Assessor Estratègic de l'OMS (SAG, per les seves sigles en anglès) a través de revisions d'evidència definides en col·laboració amb el Programa Global de Malària (GMP, per les seves sigles en anglès) i de la generació de coneixement per a estratègies més efectives per a l'eliminació de la malària.
  • Desenvolupar i provar nous productes, indicacions i estratègies per al control i l'eliminació de la malària que informin la política i les directrius de l'OMS: ISGlobal avalua el paper potencial dels nous productes per a l'eliminació de la malària, com l'impacte de l’ivermectina i altres eines de control de vectors per abordar la transmissió residual.
  • Realitzar revisions i anàlisis d'evidència per recolzar als grups d'avaluació d'evidències (ERG), grups d'experts tècnics o orientar programes nous o actualitzats: ISGlobal produeix noves proves científiques i anàlisis rigoroses que informen les directrius de l'OMS per a l'eliminació de la malària en camps de coneixement inexplorats o poc explorats.
  • Recolzar el lideratge i la formació amb la creació del curs de la Ciència d'Eradicació de la Malària: la Iniciativa d'Eliminació de la Malària d’ISGlobal té com a objectiu avançar en la recerca, la capacitació i la política per crear impacte.