Equip ISGlobal

María Carmen Fernández

María Carmen Fernández

Assistant Research Professor Malaria

L’any 1996 es va doctorar en Biologia  a la Universitat de Granada. Més endavant, es va traslladar al Brasil (Universitat de São Paulo), on va realitzar la primera formació postdoctoral treballant en els aspectes biològics de Plasmodium vivax. L’any 1998, es va incorporar al ZMBH (Heidelberg), on va fer la segona estada postdoctoral sobre Toxoplasma gondii. L’any 2000, va tornar a la Universitat de São Paulo com a Research Associated Fellow per continuar els estudis sobre P. vivax. L’any 2007, es va incorporar al centre de recerca d'ISGlobal com a Assistant Research Professor, i des de llavors ha treballat en el programa de la malària.

Línies de recerca

  1. Funció i localització de les proteïnes variants en el P. vivax. Atesa la manca d’un sistema de cultiu in vitro efectiu i continu per a fases sanguínies i genètica inversa, el descobriment de gens funcionals en P. vivax no és factible  actualment. S’està explorat la utilització de la transfecció heteròloga de proteïnes Vir en P. falciparum per determinar la funció de les proteïnes Vir.
  2. Descobriment d’antígens per a desenvolupar la vacuna contra la malària per P. vivax. L’interès es centra en identificar nous antígens exportats a la superfície de reticulòcits infectats mitjançant la tolerització i les immunitzacions posteriors amb reticulòcits infectats de P. vivax. L’objectiu és determinar quin o quins antígens estan relacionats amb la immunitat adquirida i amb la protecció clínica per continuar desenvolupant la vacuna contra aquest paràsit.
  3. Creació d’un sistema continu de cultiu per a les fases sanguínies de P. vivax. Recentment, la utilització de cèl·lules mare hematopoiètiques i l’addició de factors específics, que condueixen a la seva diferenciació en reticulòcits, ha representat una millora importantíssima, ja que proporciona una font constant de reticulòcits, si bé en percentatges baixos, per desenvolupar un sistema continu de cultiu. S’està utilitzant aquesta informació per intentar crear un sistema continu de cultiu de P. vivax immortalitzant cèl·lules mare hematopoiètiques nucleades humanes.

Publicacions principals

  • Fernandez-Becerra C, Sanz S, Brucet M, Stanisic DI, Alves FP, Camargo EP, Alonso PL, Mueller I, del Portillo HA. Naturally-acquired humoral immune responses against the N- and C-termini of the Plasmodium vivax MSP1 protein in endemic regions of Brazil and Papua New Guinea using a multiplex assay. Malar. J. 2010;9:29.
  • Fernández-Becerra C, Pinazo MJ, González A, Alonso PL, del Portillo HA, Gascón J. Increased expression levels of the pvcrt-o and pvmdr1 genes in a patient with severe Plasmodium vivax malaria. Malar. J. 2009;8:55.
  • Carlton JM, Adams JH, Silva JC, Bidwell SL, Lorenzi H, Caler E, Crabtree J, Angiuoli SV, Merino EF, Amedeo P, Cheng Q, Coulson RM, Crabb BS, Del Portillo HA, Essien K, Feldblyum TV, Fernandez-Becerra C, Gilson PR, Gueye AH, Guo X, Kang'a S, Kooij TW, Korsinczky M, Meyer EV, Nene V, Paulsen I, White O, Ralph SA, Ren Q, Sargeant TJ, Salzberg SL, Stoeckert CJ, Sullivan SA, Yamamoto MM, Hoffman SL, Wortman JR, Gardner MJ, Galinski MR, Barnwell JW, Fraser-Liggett CM. Comparative genomics of the neglected human malaria parasite Plasmodium vivax. Nature. 2008 Oct 9;455(7214):757-763.
  • Fernandez-Becerra C, Pein O, de Oliveira TR, Yamamoto MM, Cassola AC, Rocha C, Soares IS, de Bragança Pereira CA, del Portillo HA. Variant proteins of Plasmodium vivax are not clonally expressed in natural infections. Mol. Microbiol. 2005 Nov;58(3):648-658.
  • del Portillo HA, Fernandez-Becerra C, Bowman S, Oliver K, Preuss M, Sanchez CP, Schneider NK, Villalobos JM, Rajandream MA, Harris D, Pereira da Silva LH, Barrell B, Lanzer M. A superfamily of variant genes encoded in the subtelomeric region of Plasmodium vivax. Nature. 2001 Apr 12;410(6830):839-842.