Recerca

Malària i malalties parasitàries desateses

Imatge web dels programes de recerca d'ISGlobal

Aquest programa de recerca vol contribuir a la formulació de polítiques basades en l'evidència científica a tots els nivells per reduir la malària i altres malalties parasitàries en zones d'alta càrrega de malaltia. Alhora, pretén ampliar l'actual comprensió científica de les malalties parasitàries més rellevants que afecten els éssers humans, i les seves interaccions hoste-vector. Ens centrem en la malària, el Chagas i les malalties parasitàries tropicals desateses, com les helmintiasis transmeses a través del sòl i la leishmaniosi, amb l'objectiu últim d'avançar cap a l'eliminació de la patologia sempre que sigui factible.

Apliquem mètodes que inclouen epidemiologia, assaigs d'intervenció amb fàrmacs, vacunes, eines de diagnòstic, biologia molecular bàsica i immunologia. La capacitació s'inclou a tots els nivells. Els nostres esforços abasten els àmbits local, nacional i mundial, i molt especialment en les zones del món amb més càrrega de morbiditat. El programa variat gaudeix d'un lideratge internacional pel que fa a desenvolupament i avaluació d'eines per al control de la malària en poblacions vulnerables, l'atenció clínica del Chagas, la biologia del paràsit i la immunitat a la infecció i vacunació contra la malària.

Our Team

Direcció

  • Quique Bassat
    Quique Bassat ICREA Research Professor, Director del Programa de Malària

Investigadors/es principals del programa