ISGlobal | Barcelona Institute for GlobalHealth

Anàlisi i Desenvolupament Global - Què fem

Anàlisi i Desenvolupament Global - Què fem

L'àrea d'Anàlisi i Desenvolupament Global constitueix el nucli de translació estratègica del coneixement d'ISGlobal. La seva funció és la d'exercir, al mateix temps, de centre de pensament i de catalitzador de l'acció amb l'objectiu d'estudiar la realitat per a la seva posterior transformació. La seva metodologia de treball combina l'anàlisi multidisciplinària, a partir de l'evidència científica, amb l'impacte a partir de la influència en l'agenda global i de forma directa en projectes de desenvolupament internacional.

Organització

El departament de Polítiques i Desenvolupament Global s'estructura entorn de les següents àrees de treball:

  • El programa d'Anàlisi de polítiques. Realitza un seguiment de l'agenda de salut global, desenvolupa estudis, anàlisis i seminaris i aporta una visió multidisciplinària
  • El programa de Desenvolupament Global, la finalitat del qual és impulsar projectes a partir de l'evidència científica, promovent el desenvolupament de les iniciatives i buscant la seva translació i impacte a través de l'acció
  • La unitat de Comunicació, que té com a objectiu la difusió dels continguts de l'organització a partir de mitjans propis i externs, així com el desenvolupament de la imatge corporativa