Avaluació d'Impacte en la Salut
Recerca

Avaluació d'Impacte en la Salut

Foto: Anna Shvets / Pexels

L'Avaluació d'Impacte en la Salut (AIS) és un procés sistemàtic que utilitza diverses fonts de dades i mètodes analítics per determinar els efectes d'una política, un programa o un projecte en la salut de la població. Malgrat les recents millores en la disponibilitat de dades i en els mètodes de modelatge matemàtic i cuasi experimental, l’AIS quantitativa encara està infrautilitzada per a la formulació de polítiques basades en evidència.

L'objectiu principal del grup d’AIS d’ISGlobal és el de desenvolupar l’AIS quantitativa com a activitat interdisciplinària, treballant amb tres àrees de recerca de l'institut reconegudes internacionalment: 1) malària i altres malalties infeccioses, 2) salut materna i infantil, i 3) salut urbana, clima i malalties no transmissibles.

El grup AIS s'integra en el programa Severo Ochoa (SO) d'ISGlobal, el qual dona suport a la ciència interdisciplinària per millorar la comprensió de problemes de salut complexos. El grup està configurat per treballar de manera integrada amb altres programes amb la condició d'avaluar i modelar intervencions més efectives en relació a l'agenda dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). També té com a objectiu maximitzar l'impacte de la seva recerca mitjançant activitats d'incidència política i un diàleg dinàmic amb persones que formulen polítiques i responsables de programes.

Actualment, el grup està liderant estudis sobre l'efectivitat de les Transferències Monetàries Condicionades (TMCs) i l'Atenció Primària de la Salut (APS) en una àmplia gamma de malalties i afeccions relacionades amb la pobresa al Brasil, com ara la salut infantil i materna, la tuberculosi i el VIH/SIDA, integrant avaluacions d'impacte retrospectives de grans conjunts de dades longitudinals amb models de microsimulació i previsions. També està desenvolupant avaluacions comparatives i exhaustives de l'impacte sanitari de les TMC i la APS a Mèxic, l'Equador, el Brasil i Colòmbia. A més, el grup està desenvolupant estudis globals, utilitzant conjunts de dades mundials, sobre els efectes dels determinants socials de la salut i les polítiques de l'estat del benestar en les malalties relacionades amb la pobresa.

D'altra banda, el grup està contribuint a la modelització dels impactes sobre la salut de l'exposició ambiental i els escenaris relacionats amb la salut urbana. Utilitzant grans conjunts de dades de ciutats europees, s'estan modelitzant espaialment les repercussions sanitàries relacionades amb l'incompliment de les directrius sanitàries sobre contaminació atmosfèrica, soroll, espais verds i temperatura, així com escenaris de pràctiques de planificació urbana i del transport, com superilles, espais verds o intervencions en el transport i la mobilitat. Més recentment, el grup ha començat a estudiar les associacions i impactes sanitaris relacionats amb la qualitat de l'ambient interior.

Projectes destacats

 • PILLAR: Dues dècades d'expansió de l'atenció primària de salut a Amèrica Llatina: un estudi d'avaluació i previsió de diversos països per als ODS relacionats amb la salut.
 • DSAIDS: L'impacte dels determinants socials, les transferències monetàries condicionades i l'atenció primària de salut en el VIH/SIDA: un enfocament integrat retrospectiu i de previsió basat en una cohort de 100 milions de brasilers.
 • TB Brasil: L'impacte de l'atenció primària de salut en la incidència, la taxa de curació i la mortalitat de la tuberculosi: un estudi integrat retrospectiu i de previsió.
 • L'impacte dels impulsors socials, les transferències monetàries condicionades i els seus mecanismes en la salut mental dels joves; un enfocament integrat retrospectiu i de previsió utilitzant la cohort de 100 milions de brasilers.
 • CADSISVAN: Avaluació i projeccions de l'impacte del seguiment de les condicionalitats sanitàries sobre l'estat nutricional dels nens del Programa Brasiler de Transferències Condicionades.
 • ECHILIBRIST: Desenvolupament i validació d'una prova quantitativa en el punt d'atenció per al mesurament de biomarcadores de gravetat amb la finalitat de millorar l'estratificació del risc de síndromes febrils i augmentar la supervivència infantil.
 • Les intervencions de les Superilles i els Eixos Verds de Barcelona com a maneres de fer que la ciutat (o les ciutats) siguin més resistents al canvi climàtic, sostenibles, més ecològiques, més actives físicament i més saludables.
 • Modelització a gran escala dels impactes sobre la salut de l'exposició mediambiental a les ciutats europees.
 • Estudi de les associacions i els efectes sobre la salut de la qualitat de l'ambient interior i la salut i el benestar humans.

Our Team

Cap del grup

 • Davide Rasella
  Davide Rasella Associate Research Professor and Head of the Health Impact Assessment Group

Equip ISGlobal