Recerca

Avaluació d'Impacte en la Salut

Foto: Anna Shvets / Pexels

L'Avaluació d'Impacte en la Salut (AIS) és un procés sistemàtic que empra diverses fonts de dades i mètodes analítics per a determinar els efectes que una política, un programa o un projecte té sobre la salut de la població. Malgrat les millores en disponibilitat de dades i en mètodes de modelatge matemàtic i quasiexperimental, l'AIS quantitativa encara està infrautilitzada per a la formulació de polítiques basades en l'evidència.

L'objectiu principal del grup AIS d'ISGlobal és el de desenvolupar l'AIS quantitativa com una activitat interdisciplinària, treballant sobre tres àrees de recerca de la institució reconegudes internacionalment: 1) malària i altres malalties infeccioses, 2) salut materna i infantil, i 3) salut urbana, clima i malalties no transmissibles.

El grup AIS s'integra en el programa Severo Ochoa (SO) d'ISGlobal el qual dóna suport a la ciència interdisciplinària per millorar la comprensió de problemes de salut complexos. El grup està configurat per treballar de manera integrada amb altres programes per tal d'avaluar i modelar intervencions més efectives en relació a l'agenda dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). També es proposa maximitzar l'impacte de la recerca per mitjà d'activitats d'incidència política i un diàleg dinàmic amb persones que formulen polítiques i responsables de programes.

Actualment, el grup està liderant estudis sobre l'efectivitat de les transferències monetàries condicionades i l'Atenció Primària de la Salut (APS) en tuberculosi i VIH / SIDA al Brasil, integrant avaluacions d'impacte retrospectives de grans bases de dades longitudinals amb models de microsimulació. També està desenvolupant una avaluació comparativa i integral de l'impacte de l'APS a Mèxic, l'Equador, el Brasil i Colòmbia, projectant estratègies d'implementació de l'APS per assolir els ODS.

Projectes destacats

  • Dues dècades d'expansió de l'Atenció Primària de la Salut (APS) a l'Amèrica Llatina: un estudi d'avaluació i previsió de diversos països per als ODS relacionats amb la salut.
  • L'impacte dels determinants socials, les transferències monetàries condicionades i l'atenció primària en VIH / SIDA: un enfocament integrat, retrospectiu i de pronòstic basat en una cohort de 100 milions de brasilers i brasileres.
  • L'impacte de l'APS en la incidència, la taxa de guariment i la mortalitat de la tuberculosi: un estudi integrat retrospectiu i de pronòstic basat en una cohort de 100 milions de brasilers i brasileres.

Our Team

Cap del grup

  • Davide Rasella
    Davide Rasella Associate Research Professor and Head of the Health Impact Assessment Group

Equip ISGlobal

Veure més