Grup Col·laboratiu Multidisciplinari per al Seguiment Científic de la COVID-19

Grup Col·laboratiu Multidisciplinari per al Seguiment Científic de la COVID-19

Un repte clau en una crisi sanitària i social sense precedents com la provocada per la irrupció de la COVID-19 és la generació i la síntesi de l’evidència científica per informar les decisions tècniques i polítiques. Malauradament, el paper dels experts com a element clau en la resposta a la pandèmia s’ha vist desbordat i les estructures que de manera natural haurien de liderar i orquestrar la resposta, tal com les agències de salut pública, s’han vist sobrepassades per la velocitat i la magnitud dels esdeveniments.

En aquestes circumstàncies, amb la perspectiva de la complexitat del COVID-19 i amb la certesa que cal reforçar tant com sigui possible el rol del coneixement científic i la seva translació s’ha creat el Grup Col·laboratiu Multidisciplinari per al Seguiment Científic de la COVID-19 (GCMSC-COVID-19).

Aquesta plataforma té com a objectiu principal efectuar un seguiment continuat de l’evidència científica directament relacionada amb el control de la COVID-19, de manera que els seus informes puguin resultar d’utilitat per les administracions, entitats privades i el conjunt de la societat. La necessitat d’aquesta iniciativa es basa en el repte que suposa establir una síntesi rigorosa de l’evidència científica, amb la velocitat i les garanties que la situació exigeix.

El grup està impulsat per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i el Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), amb la col·laboració de l’Associació d’Entitats de Recerca de Catalunya (ACER), tres institucions complementàries en la recerca sobre la salut i la seva translació social.

Característiques

  • Liderat i coordinat per un conjunt de persones expertes, procedents de disciplines diverses, trajectòries de recerca i especialització reconegudes i rellevants en el context de la COVID-19.
  • Participació cooptada d’una amplia xarxa d’experts en disciplines diverses (tals com epidemiologia, malalties infeccioses, virologia, immunologia, entre d’altres), amb l’oportunitat de fer contribucions, revisions i propostes, segons els temes abordats.
  • Amb el suport d’un secretariat tècnic que garantirà un seguiment puntual de l’evidència científica en constant evolució i que prepara el material per a l’elaboració dels informes del GCMSC. A més a més, el grup analitza els millors informes internacionals disponibles i contextualitza el coneixement científic sobre la COVID-19 en base a les dades i circumstàncies de Catalunya.
  • Els criteris bàsics de funcionament del Grup són els de qualitat, rigor científic, puntualitat, independència i transparència.

Línies de treball

El GCMSC-COVID-19 presta especial atenció als aspectes clau relacionats amb el control de la pandèmia a Catalunya, tals com:

  • les estratègies d’identificació i aïllament de casos i contactes
  • els criteris per establir mesures de confinament i desconfinament
  • la utilització de tècniques diagnòstiques de la infecció i la seva immunitat
  • l’efectivitat de les mesures d’intervenció
  • les vacunes i la protecció de col·lectius especialment vulnerables.
  • l’evolució del coneixement clínic de la malaltia i dels seus efectes crònics

El GCMSC-COVID-19 neix amb el compromís de servei al conjunt de la societat de Catalunya, així com a les diferents administracions públiques, i als principals col·lectius professionals i científics de l’àmbit de les ciències de la salut i de la medicina.

Composició

El GCMSC està format per Silvia de Sanjosé (epidemiòloga, ISGlobal), Josep M. Miró (infectòleg, Hospital Clínic - Universitat de Barcelona), Quique Bassat (pediatre, investigador ICREA a ISGlobal), Magda Campins (epidemiòloga, Hospital Vall d'Hebron), Robert Guerri (internista, Hospital de la Mar), Carles Brotons (metge de família, EAP Sardenya), Juana Díez (viròloga, CEXS, Universitat Pompeu Fabra), Julià Blanco (bioquímic i immunòleg, IrsiCaixa-IGHTP ), Mireia Sans (metgessa de família, CAP Borrell), i Adelaida Sarukhan (immunòloga i redactora científica en ISGlobal).

Documents elaborats pel GCMSC