Chagas

A través de la recerca, la formació i la creació de sinergies amb altres centres i organitzacions busquem dotar de major visibilitat i recursos la lluita contra aquesta malaltia oblidada

Foto: Ana Ferreira

Es calcula que unes 6 milions de persones al món estan infectades amb 'Trypanosoma cruzi', el paràsit que causa la malaltia de Chagas. No obstant això, solament 1% de les persones infectades reben tractament.

Segons la classificació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), hi ha 20 Malalties Tropicals Desateses, la major part de les quals es poden prevenir o eliminar. Es calcula que un de cada sis habitants del planeta, principalment als països en desenvolupament, pateix algun tipus de Malaltia Tropical Desatesa (MTD). Malgrat el patiment i la discapacitat que causen, aquestes malalties tenen escassa visibilitat i se'ls assigna baixa prioritat, ja que afecten exclusivament a poblacions vulnerables que amb prou feines tenen veu política. Una d'elles és el Chagas, una malaltia en la qual centrem els nostres esforços des de fa més d'una dècada.

Amb aquesta iniciativa volem sumar-nos als esforços internacionals dirigits a prevenir, tractar i controlar la malaltia de Chagas

Joaquim Gascon, Coirector de la Iniciativa de Chagas

L'equip d'ISGlobal duu a terme activitats d'investigació i formació en la malaltia de Chagas des de l'any 2002. A més, ISGlobal està present a Bolívia, el país més afectat per aquesta malaltia tropical desatesa. Al 2009, ISGlobal, la Fundació CEADES, les Universitats de Tarija i de Cochabamba, i el Programa Nacional de Chagas a Bolívia van establir la Plataforma d'Atenció Integral als Pacients amb Chagas, que ofereix un model d'atenció adaptat a les polítiques nacionals de salut i a les estratègies d'Espanya i Bolívia. La Plataforma combina mesures d'assistència directa a pacients a fi de millorar l'atenció integral (prevenció, diagnòstic i tractament), amb la formació a professionals de la salut pel maneig dels pacients de Chagas i el desenvolupament de protocols de recerca a través d'una plataforma científica conjunta.

Dades clau

1% de persones infectades amb Chagas rep tractament
7.200 milions de dólars per any es el cost global de la malaltia de Chagas
7 milions de persones amb Chagas al món (xifra estimada)

A causa de la globalització i dels moviments poblacionals, el Chagas s'ha convertit en un problema de salut global. I està present també a Europa, Estats Units o Japó. Des del punt de vista de la salut pública al nostre país, ISGlobal advoca per la detecció precoç de la infecció en els nounats i per una atenció de qualitat al pacient que viu amb la malaltia de Chagas. D'altra banda, els pacients crònics de Chagas que resideixen a Espanya han de ser correctament diagnosticats i atesos per evitar o controlar les complicacions que aquesta malaltia els pot produir.

Our Team

Directora de la Iniciativa

Coordinadora de la Iniciativa

  • Irene Losada
    Irene Losada Medical Research Fellow & Chagas Initiative Coordinator

ISGlobal Team

Veure més