Publicador de continguts

Recerca, Eliminació de la malària

Identifican factors clau per usar la ivermectina com a arma potencialment revolucionària en l'eliminació de la malària

En el Día Mundial de la Malaria, una serie de artículos propone cómo el medicamento ganador del premio Nobel puede contribuir a reducir la transmisión de la enfermedad

24.04.2017
Foto: L'ivermectina podría ser una nova eina de control vectorial, ja que també mata a mosquits que s´alimentan en l'exterior i abans del fosquejar. @Andalu Vila San Juan/ISGlobal

La revista Malària Journal publica una sèrie de  tres articles signats per experts d’ISGlobal, centre impulsat per la Fundació Bancària “la Caixa”, sobre el potencial ús de l’ivermectina per reduir la transmissió de la malària. La sèrie, publicada en el dia Mundial de la Malària, anirá acompanyada per tres comentaris signats pel Premi Nobel i descobridor de l’ivermectina, Satoshi Omura, i Andy Crump; Pedro Alonso, director del Programa Mundial de la Malària de l'OMS i Dirk Engels, director del Control de Malalties Desateses; i Frank Richards, del Centre Carter. 

L'ivermectina és un medicament antiparasitari que s'ha usat de manera segura i eficaç per tractar infeccions per helmints com la oncocercosis i la filariasis limfàtica. També mata artròpodes que s'alimenten d'un individu tractat, incloent el mosquit Anopheles que transmet la malària. Això ha portat als científics a considerar l'administració massiva de l’ivermectina (MDA) com un arma potencialment valuosa per reduir la transmissió de la malària. De manera important, pot matar a mosquits que s'alimenten en l'exterior i abans del fosquejar (i que per tant no es veuen afectats per mesures de control vectorial com les xarxes mosquiteras i la fumigació d'interiors), i a mosquits resistents als insecticides.

Carlos Chaccour i Regina Rabinovich (també ExxonMobil Malària Scholar en l'Harvard T.H. Chan School of Public Health), han realitzat una extensa revisió de l'evidència a favor de l'ús de ivermectina com a complement de les eines de control vectorial. En el primer article, signat juntament amb Felix Hammann de l'Hospital Universitari de Basilea, discuteixen els mecanismes d'acció del fàrmac (no solament mata als mosquits però també afecta la seva capacitat per volar i picar) i  subratllen la necessitat de trobar les dosis i vies d'administració òptimes per garantir la seva eficàcia i la seva seguretat. En el segon article argumenten que el desenvolupament clínic de l’ivermectina per reduir la transmissió de la malària necessitarà una sèrie d'assajos clínics per demostrar el seu impacte en salut pública   Encara que un assaig clínic en un àrea amb transmissió elevada seria el més rendible en un primer temps, l’ivermectina també podria ser un arma valuosa en àrees amb alta resistència a insecticides o als fàrmacs. També podria potenciar els esforços d'eliminació, com els de el projecte MALTEM en el sud de Moçambic, amb el suport de l'Obra Social “la Caixa” i la Fundació Bill i Melinda Gates. “De fet, l'efecte relativament curt de l’ivermectina s'ajusta perfectament a un context d'eliminació, on es fan esforços intensos i limitats en el temps” explica Chaccour. “Això també podria limitar el risc de desenvolupar resistència a la molècula”, afegeix. El tercer article identifica les principals qüestions pendents en termes de normatives i de salut pública per usar el fàrmac a nivell comunitari amb l'objectiu de reduir la transmissió de malària. 

 “L'administració massiva de l’ivermectina representa un nou paradigma en el control vectorial” diu Rabinovich. Ofereix protecció indirecta en reduir la transmissió local, té activitat contra diferents espècies de mosquits, i podria funcionar fins i tot en un context de resistència a insecticides. “Aquesta sèrie d'articles obre el camí per avaluar l'impacte de l’ivermectina en la salut pública, una prioritat pels esforços d'eliminació de la malària”  conclou l'experta. 

Com assenyalen Pedro Alonso i Dirk Engels en el seu comentari, “si s'obté evidència que l'administració massiva d’ivermectina és segura, rendible i té un impacte addicional  sobre la transmissió de la malària, aquesta nova intervenció podria jugar un paper en la reducció de la malària i altres malalties tropicals”. Per Satoshi Omura i Andy Crump “l'ús de l’ivermectina per combatre la malària tenen el potencial d'impulsar encara més els enormes beneficis en salut i socioeconòmics que el fàrmac ja ha aportat a Àfrica”.   No obstant això, Frank Richards assenyala el repte d'augmentar el subministrament de la ivermectina “si hem d'aconseguir una administració massiva i pluripotent del fàrmac a nivell global”. 

ISGlobal és un Centre Col·laborador de l'OMS per al Control, Eliminació i Eradicació de la Malària.

Referència: