Equip ISGlobal

Elisabeth Cardis

Elisabeth Cardis

Cap del Programa de Radiació Càncer, Radiacions

Elisabeth Cardis és Professora d'Investigació en Epidemiologia de la Radiació a ISGlobal. Abans d’incorporar-se al CREAL (ara ISGlobal Campus MAR) a l'abril de 2008, va ser cap del Grup de Radiació al IARC a Lió, on va coordinar estudis sobre radiació ionitzant i no-ionitzant durant més de 20 anys. Era una científica visitant a la Fundació d'Investigació sobre els Efectes de la Radiació a Hiroshima, Japó, el 1981-2, i va rebre un doctorat en Bioestadística de l'Escola de Salut Pública de la Universitat de Washington a Seattle, el 1985.

Línies de recerca

La doctora Cardis és autora de més de 100 publicacions indexades. És membre de la junta directiva de la plataforma MELODI (Iniciativa Multidisciplinària Europea sobre les Dosis Baixes), i forma part del consell assessor del Centre d'Informació Israelià per a la Radiació No Ionitzant, i membre del grup de treball sobre radiofreqüències de l'Agència Francesa per a la Salut i la Seguretat Medi Ambiental, Ocupacional i dels Aliments (que va presidir fins al 2013). Està afiliada al Centre R. Samuel McLaughlin d'Avaluació dels Riscos de Salut de la Població, de la Universitat d'Ottawa, Canadà.

Va presidir el grup de treball IARC Monographs sobre les Radiacions Ionitzants i els raigs UV, i fou membre del Grup d'Experts d'Alt Nivell sobre la Recerca Europea de Riscos de les Dosis Baixes, del Comitè Directiu del Programa Nacional Suís sobre Radiacions No Ionitzants, el Comitè Espanyol d'Avaluació sobre Radiofreqüències i Salut, el BEIR Comitè VII de l'Acadèmia Nacional de Ciències dels EUA, del Grup d'Experts en Salut per al Fòrum de Txernòbil de l'ONU i de la junta de gestió del projecte EMF-Net, el comitè directiu del projecte EFHRAN (xarxa de coordinació per l'avaluació de riscos EMF) finançat per la UE, el consell assessor científic del projecte OMS EMF Internacional, membre corresponent de la ICNIRP, i consultor del Comitè Científic de les Nacions Unides sobre els Efectes de les Radiacions Atòmiques.

Té una àmplia experiència en la coordinació i la participació en grans projectes internacionals de recerca: com a coordinadora (finançat pel EC FP7: GERoNiMO, MOBI-Kids; FP6: Gene-Rad-Risc; FP5: INTERPHONE, estudi de 15 països sobre els treballadors nuclears, CHILD-THYR, THYR-RISK; NIH dels EUA: INTEROCC) o com a líder d’un WP/tasca i membre del Consell de Projecte/Grup de Gestió de Projectes i Comitès de Direcció d'un gran nombre d'estudis nacionals i internacionals de perfil destacat, incloent projectes de la CE (Alpha-Risk, ARCH, DoReMi, EFHRAN, EMF-Net, Epi-CT, OPERRA).

Publicacions principals

  • Grellier J, Ravazzani P, Cardis E. Potential health impacts of residential exposures to extremely low frequency magnetic fields in Europe. Environ Int. 2014 Jan;62:55-63. PMID: 24161447
  • Damiola F, Byrnes G, Moissonnier M, Pertesi M, Deltour I, Fillon A, Le Calvez-Kelm F, Tenet V, McKay-Chopin S, McKay JD, Malakhova I, Masyakin V, Cardis E, Lesueur F, Kesminiene A. Contribution of ATM and FOXE1 (TTF2) to risk of papillary thyroid carcinoma in Belarusian children exposed to radiation. Int J Cancer. 2013 Sep 17. doi: 10.1002/ijc.28483. [Epub ahead of print]. PMID: 24105688
  • Pernot E, Hall J, . Baatout S; Benotmane, E. Blanchardon, S. Bouffler, H. El-Saghire, M. Gomolka, A. Guertler, M. Harms-Ringdahl, P.A. Jeggo, M. Kreuzer, D. Laurier, C. Lindholm, R. M’kacher, R. Quintens, K. Rothkamm, L. Sabatier, S. Tapio, F. De Vathaire, E. Cardis, Ionising radiation biomarkers for potential use in epidemiological studies. Mutat Res. 2012 Oct-Dec;751(2):258-86. doi: 10.1016/j.mrrev.2012.05.003.
  • Kesminiene A, Evrard A.S., Ivanov V, Malakhova I, Kurtinaitis J, Stengrevics A, Tekkel M, Bouville A, Chekin S, Drozdovitch V, Gavrilin Y, Golovanov I, Krjuchkov V, Maceika E, Mirkhaidarov A, Polyakov S, Tenet V, Tukov A, Cardis E. Risk of thyroid cancer among Chernobyl liquidators. Radiat Res. 2012 Nov;178(5):425-36. doi: 10.1667/RR2975.1. Epub 2012 Sep 21
  • Pijpe A, Andrieu N, Easton DF, Kesminiene A, Cardis E, GENEPSO, Noguès C, Gauthier-Villars M, Lasset C, Fricker JP, EMBRACE, Peock S, Frost D, Evans DG, Eeles RA, Paterson J, HEBON, Manders P, van Asperen CJ, Ausems M.G.E.M, Meijers-Heijboer H, Thierry-Chef I, Hauptmann M, Goldgar D, Rookus MA, van Leeuwen F. Exposure to diagnostic radiation and risk of breast cancer among carriers of BRCA1/2 mutations: retrospective cohort study (GENE-RAD-RISK). BMJ. 2012 Sep 6;345:e5660. doi: 10.1136/bmj.e5660.