Publicador de continguts

Recerca

CONTENT

Cohort de COVID-19 a Espanya: dinàmica social, salut mental i desigualtats

Durada
2020-2022
Coordinador
Manolis Kogevinas (ISGlobal)
Finançadors
Fundación "la Caixa" (convocatòria d'investigacions socials) (SR20-01024)

Sobre el projecte

L'objectiu general de l’estudi epidemiològic CONTENT és avaluar els efectes a llarg termini de la COVID-19, l'estat immunològic de la població d'estudi, la salut mental i les desigualtats socials en el període posterior al confinament de la COVID-19. En relació a la salut mental l'estudi també pretén reconèixer factors de risc i construir propostes per a la identificació primerenca de símptomes que a mitjà termini permetin prevenir problemes més severs de salut mental, així com la identificació de factors que promouen resiliència per tal de fer recomanacions informades.

El projecte de fer una consulta amb totes les parts implicades per prioritzar les necessitats socials i de salut que requereixen suport científic, així com per proporcionar evidència a les autoritats de salut pública i la societat per mitigar els efectes adversos de la pandèmia i la resposta a la pandèmia.

L'estudi CONTENT, coordinat per Manolis Kogevinas, director científic de la distinció Severo Ochoa a l’ISGlobal, ha estat un dels 15 projectes seleccionats per al seu finançament per la Fundació "La Caixa" en l'àmbit de projectes socials d'excel·lència.

Aquest projecte ens permet donar continuïtat al nostre estudi epidemiològic COVICAT que va tenir lloc l'any 2020, en què s'avaluaven els efectes de la pandèmia i el confinament sobre la salut de la població a Catalunya. En aquesta primera fase de l'estudi es va demostrar que la salut mental ha estat i continua sent un dels problemes més importants de la pandèmia.

Els resultats van mostrar que entre els participants que no tenien problemes de salut mental abans de la pandèmia entre un 5 i 9% van desenvolupar depressió o ansietat:

En aquest nou estudi, volem avaluar amb més profunditat els efectes de la COVID-19 en la salut mental dels participants i els diferents mecanismes que s'han utilitzat per a afrontar aquestes dificultats.

A Andalusia, l'estudi ha obtingut finançament regional amb el projecte Cohort COVID-AND, de 2022 a 2023, de la Universidad de Granada.

El perquè de l'estudi

Per què és important seguir la recerca en COVID-19?

Tot i que hem passat la part més aguda de l'epidèmia, els casos de COVID-19 i els seus efectes a llarg termini continúen. És important avaluar els possibles efectes de les variants de la malaltia, els efectes a llarg termini (covid persistent) de persones que havien contret la malaltia, els comportaments de la població en relació a la vacunació i altres mesures. És també molt important avaluar les polítiques de salut i com s'adeqüen a la situació social post-COVID-19.

Per què és important avaluar la salut mental?

S'espera que la pandèmia de COVID-19 augmenti significativament la incidència de problemes de salut mental en la població, en particular en termes de trastorn d'estrès posttraumàtic, ansietat, depressió, ús abusiu de drogues, autolesions i suïcidi. A més, per avaluar la salut mental també es tindrà en compte l'aïllament social, la càrrega relacionada amb el treball, tant en termes de sobrecàrrega de treball com d'atur i els canvis a la llar, com l'augment de la càrrega associada amb les activitats de cura i els conflictes interpersonals, en particular la violència contra les dones.

Per què és important avaluar els aspectes socials i conductuals i les desigualtats en salut mental?

La inseguretat laboral i les dificultats econòmiques en el període posterior al confinament afectaran el benestar i tindran efectes també en la salut mental de la població amb marcades desigualtats socials i de gènere. Aquest estudi permetrà l'examen quantitatiu dels efectes en les persones en diferents condicions de treball, inclosos els aturats i poblacions especials com les mares solteres.

Objectius específics

El projecte se centra en 5 objectius principals:

 • Avaluar els impactes de la pandèmia en la salut mental
 • Avaluar els impactes socioeconòmics i de les mesures de control
 • Avaluar l'estat immunològic de la població d'estudi
 • Avaluar las seqüeles causades per la COVID-19 que persisteixen al llarg del temps
 • Compartir els resultats i promoure el desenvolupament de respostes efectives

Com es durà a terme l'estudi

En aquest estudi hi participaran 20.000 persones, amb edats compreses entre els 15 i els 85 anys, totes elles incloses en anteriors estudis epidemiològics de 11 comunitats autònomes d'Espanya. El seguiment, que es realitzarà durant dos anys, es basarà en qüestionaris realitzats en una plataforma web i en una aplicació mòbil.

Com a part de l'estudi i per tal d'identificar les intervencions que s'han dut a terme a nivell estatal, autonòmic i local per pal·liar l'impacte socioeconòmic i sobre la salut mental, s'ha dissenyat un enquesta per valorar l'efectivitat d'aquestes intervencions així com identificar suggeriments, bones pràctiques i barreres d'implementació. Aquesta enquesta serà resposta per un ampli grup d'actors, especialment de la societat civil.

Els resultats de l'enquesta se sintetitzaran en una descripció general dels temes clau que requereixen suport científic i desenvolupament de polítiques i es discutiran a través de taller /grups focals en línia. Aquest pas final permetrà el desenvolupament de recomanacions per ajudar a una major presa de decisions.

Resultats esperats

L'impacte del projecte és doble: avançar el coneixement sobre a els efectes i la prevenció de casos de COVID-19, i aplicar aquest coneixement per millorar les polítiques de salut.

 • Entendre millor a els impactes de COVID-19 sobre la salut a llarg termini i enl la salut mental
 • Entendre millor a els impactes socioeconòmics
 • Avaluar les polítiques socials i de salut, i proposar canvis en aquestes polítiques

En què consisteix la participació dels voluntaris

 • I. Els participants de l'estudi seran contactats via correu electrònic, telèfon o amb un missatge de text.
 • II. La participació consisteix a respondre a dos qüestionaris en línia en un període de 2 anys. Aquells que no estiguin familiaritzats amb les plataformes web se'ls ha de fer el qüestionari de manera telefònica.
 • III. Els participants que responguin a el qüestionari en línia rebran un enllaç per accedir a un portal i iniciar el qüestionari.
 • IV. Un subgrup de participants també podrà descarregar-se una aplicació mòbil per recol·lectar informació addicional rellevant per a l'estudi.
 • V. Com a part de l'estudi es recol·lectarà una mostra de sang d'una part dels participants per realitzar anàlisis de serologia, i així mesurar el nombre d'anticossos enfront de la SARS-CoV-2.

Grups de treball

Per aconseguir els seus objectius, el projecte està organitzat en 5 grups de treball:

Cohorts participants

Las cohortes poblacionals que participen en el projecte són:

   MULTI-CASO CONTROL – SPAIN   European Community Respiratory Health Survey            BarcelonaBeta/Alfa study   URBAN training   LeRAgs     Proyecto INMA   BiSC project   MOACC-19

 

Grup consultor

 • Xavier Vallés. Programa de Salut Internacional del Institut Català de la Salut, Fundació Institut per la Recerca en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol.
 • Pedro Gullón Tosio. Universidad de Alcalá.
 • María del Mar García-Calvente. Escuela Andaluza de Salud Pública.
 • Dolors Liria Zamora. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
 • José Luis Gómez Alcalde. Departamento de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco.

Pressupost

100.000 euros

”la Caixa” Social Research grant SR20-01024

Enllaços d'interès

Our Team

Investigador principal (IP)

Equip ISGlobal

Veure més

Altres projectes

Veure projectes passats

MCC-Spain

Estudi multi-cas control poblacional, incloent tumors d'alta incidència a Espanya

HELIX

Novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe

EGG/EAGLE

Early Genetics Growth/Early Genetics and Lifecourse Epidemiology

PACE

Pregnancy and Childhood Epigenetics

LIFECYCLE

Early-life stressors and LifeCycle health

OMEGA-NET

Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts

HARMONIC

Health effects of cArdiac fluoRoscopy and mOdern radIotherapy in paediatriCs

Mobilise-D

Connecting digital mobility assessment to clinical outcomes for regulatory and clinical endorsement

EARLY-ADAPT

Signs of Early Adaptation to Climate Change

COVICAT

Cohorte Covid-19 en Cataluña

ATHLETE

Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation

EUCAN-Connect

A federated FAIR platform enabling large-scale analysis of high-value cohort data connecting Europe and Canada in personalized health

OBERON

An integrative strategy of testing systems for identification of EDs related to metabolic disorders

EXPANSE

EXposome Powered tools for healthy living in urbAN SEttings

AURORA 2021

Actionable eUropean ROadmap for early-life health Risk Assessment of micro- and nanoplastics

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

AIR-NB

Pre-natal exposure to urban AIR pollution and pre- and post-Natal Brain development

NutinBrain

The role of seafood and nut consumption on human neurodevelopment from pregnancy to adolescence

UrbanKids

Urban and social environment and childhood obesity – a natural moving2health experiment

iGenCO

In-Depth Genomics and Cross-Omics Analysis for Undiagnosed Rare Diseases on a User-Friendly Collaborative Platform

CityExposomeCat

An Exposome Approach to Urban Health: Individualized Environmental Exposure Assessment in an Adults Population Cohort Study (GCAT)

TwinAir

Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living

UBDPOLICY

The Urban Burden of Disease Estimation for POLICY Making

TOLIFE

Combining Artificial Intelligence and smart sensing TOward better management and improved quality of LIFE in chronic obstructive pulmonary disease

BWater

Drinking Water in Barcelona: Sustainability and Health Impact Assessment

intoDBP

Innovative Tools to Control Organic Matter and Disinfection Byproducts in Drinking Water

FINDOOR

FTIR spectroscopy for real-time detection of bacterial outbreaks and the rapid identification of pathogenic serotypes, relapsing infections and antibiotic resistance

OccRF-Health

Occupational exposure to radiofrequency electromagnetic fields: From exposure assessment to study of health in workers and their offspring

EPHOR

Exposome Project for Health and Occupational Research

EXPONIT

Analysing and studying how night shift work affects workers' circadian rhythms and health

IHEN

International Human Exposome Network

B-Triage

Una prueba en el punto de atención para la estratificación del riesgo de los pacientes febriles basada en los niveles de sTREM-1

e-QuoL

e-health tools to promote Equality in Quality of Life for childhood to young adulthood cancer patients, survivors and their families