Breadcrumb
Equip ISGlobal - Títol

Equip ISGlobal

People

Guillaume Chevance és un científic interdisciplinari amb un màster en Ciències de l'Esport, un altre en Psicologia de la Salut i un doctorat en Ciències del Moviment Humà per la Universitat de Montpeller (França).

Al començament de la seva trajectòria investigadora, va estudiar la motivació cap als comportaments relacionats amb la salut. Posteriorment va realitzar un postdoctorat a la Universitat de Califòrnia San Diego (EUA) amb un equip interessat en el disseny d'intervencions digitals per al canvi de comportament.

Chevance s'interessa principalment per la dinàmica del canvi de comportaments relacionats amb la salut, com ara l'activitat física, els comportaments alimentaris i el son, en un context de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Per això, utilitza tecnologies digitals (acceleròmetres, telèfons intel·ligents, aplicacions mòbils, conjunts de dades en línia) per comprendre millor el que passa a la nostra vida quotidiana.

Actualment dirigeix el Grup d'eSalut (eHealth) d'ISGlobal.

Línies de recerca

  • Canvi del comportament humà
  • Mitigació del canvi climàtic i adaptació al mateix 
  • Mètodes de salut digital 
  • Anàlisi de sèries temporals

Publicacions principals

  • Chevance G, Fresán U, Hekler EB, et al. (2022). Thinking health-related behaviors in a climate change context: A narrative review. Annals of Behavioral Medicine, https://doi.org/10.1093/abm/kaac039
  • Chevance G, Hekler E, Efoui-Hess M, et al. (2020). Digital health at the age of the Anthropocene. The Lancet Digital Health, https://doi.org/10.1016/S2589-7500(20)30130-8
  • Chevance G, Perski, O, & Hekler, E. (2020). Innovative methods for observing and changing complex health behaviors: Four propositions. Translational Behavioral Medicine,  https://doi.org/10.1093/tbm/ibaa026
Full list of publications including preprints available at https://guillaumechevance.com/publications
Publicador de continguts