Equip ISGlobal

Judith Garcia

Judith Garcia

Cap del programa de Malalties no transmisibles i medi ambient

La investigadora és Llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona (1996) i Doctora en Salut Pública i Metodologia de la Recerca Biomèdica per la Universitat Autònoma de Barcelona (2002). La seva recerca se centra en els determinants del desenvolupament i pronòstic de malalties respiratòries cròniques (asma i malaltia pulmonar obstructiva crònica, MPOC) al llarg de la vida, en la definició i caracterització de subtipus d'aquestes malalties i l'ús de mètodes epidemiològics avançats (mètodes lliures d'hipòtesis i mètodes causals). Ha dut a terme recerca pionera sobre el paper de l'activitat física en l'asma i l'MPOC per la qual ha rebut diversos premis nacionals i internacionals.

Destaca la participació com a investigadora principal en grans projectes multicèntrics nacionals i internacionals. Ha publicat més de 200 articles científics i ha estat membre de diversos comitès d'experts encarregats de desenvolupar polítiques internacionals sobre la rehabilitació pulmonar i l'activitat física en pacients respiratoris. Entre les col·laboracions i projectes en curs cal esmentar les aliances estratègiques amb investigadors de la Universitat KU Leuven (Leuven, Bèlgica), The Epidemiology, Biostatistics and Prevention Institute (Zuric, Suïssa) i de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Paris, França).

Línies de recerca

  • Epidemiologia de malalties respiratòries cròniques (asma i malaltia pulmonar obstructiva crònica, MPOC)
  • Activitat física i malalties respiratòries cròniques (asma i MPOC)
  • Fenotipat de malalties respiratòries i relacionades amb les al·lèrgies
  • Mètodes lliures d’hipòtesi, mètodes causals

Principals publicacions

  • Peralta GP, Fuertes E, Granell R, Mahmoud O, Roda C, Serra I, Jarvis D, Henderson J, Garcia-Aymerich J. Childhood Body Composition Trajectories and Adolescent Lung Function. Findings from the ALSPAC study. Am J Respir Crit Care Med. 2019 Jul 1;200(1):75-83. doi: 10.1164/rccm.201806-1168OC. PubMed PMID: 30630337; PubMed Central PMCID: PMC6811931.
  • Arbillaga-Etxarri A, Gimeno-Santos E, Barberan-Garcia A, Balcells E, Benet M, Borrell E, Celorrio N, Delgado A, Jané C, Marin A, Martín-Cantera C, Monteagudo M, Montellà N, Muñoz L, Ortega P, Rodríguez DA, Rodríguez-Roisin R, Simonet P, Torán-Monserrat P, Torrent-Pallicer J, Vall-Casas P, Vilaró J, Garcia-Aymerich J. Long-term efficacy and effectiveness of a behavioural and community-based exercise intervention (Urban Training) to increase physical activity in patients with COPD: a randomised controlled trial. Eur Respir J. 2018 Oct 18;52(4). pii: 1800063. doi: 10.1183/13993003.00063-2018. Print 2018 Oct. PubMed PMID: 30166322; PubMed Central PMCID: PMC6203405.
  • Gimeno-Santos E, Raste Y, Demeyer H, Louvaris Z, de Jong C, Rabinovich RA, Hopkinson NS, Polkey MI, Vogiatzis I, Tabberer M, Dobbels F, Ivanoff N, de Boer WI, van der Molen T, Kulich K, Serra I, Basagaña X, Troosters T, Puhan MA, Karlsson N, Garcia-Aymerich J; PROactive consortium. The PROactive instruments to measure physical activity in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J. 2015 Oct;46(4):988-1000. doi: 10.1183/09031936.00183014. Epub 2015 May 28. PubMed PMID: 26022965; PubMed Central PMCID: PMC4589432.
  • Garcia-Aymerich J, et al. Identification and prospective validation of clinically relevant chronic obstructive pulmonary disease (COPD) subtypes. Thorax 2011; 66(5): 430-437.
  • Garcia-Aymerich J, et al. Regular physical activity modifies smoking-related lung function decline and reduces risk of COPD: a population-based cohort study. Am J Respir Crit Care Med 2007;175:458-63.
  • Garcia-Aymerich J, et al. Regular physical activity reduces hospital admission and mortality in chronic obstructive pulmonary disease: a population based cohort study. Thorax 2006;61:772-8.