Equip ISGlobal

Jordi Vila

Jordi Vila

Research Professor, Director de la Iniciativa de Resistències Antimicrobianes i del programa d'Infeccions Víriques i Bacterianes Resistènca antimicrobiana, Infeccions Víriques i Bacterianes

El Dr. Vila és Professor de Recerca a l'Institut de Salut Global (ISGlobal) de Barcelona, Cap del Servei de Microbiologia Clínica de l'Hospital Clínic de Barcelona i catedràtic de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. A més, dirigeix la Iniciativa sobre Resistències a antibiòtics de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). El seu principal camp de recerca és el desenvolupament de nous antibiòtics contra bacteris multiresistents i eines moleculars per al diagnòstic ràpid de malalties infeccioses.

El Dr. Vila va ser el director del Programa del Congrés de la Societat Europea de Microbiologia Clínica i Malalties Infeccioses (ESCMID), 2009 2014 i membre del Comitè Científic de l'ICAAC durant 4 anys. Actualment és el President de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SEIMC). Ha publicat 450 articles en revistes revisades per parells. Té patentades dues molècules.

Línies de recerca

  • Disseny de nous antibiotics contra bacteris multiresistents
  • Estudi de les bases moleculars de resistència antimicrobiana
  • Desenvolupament de noves eines ràpidas de diagnóstic per a malalties infeccioses

 

Principals publicacions

1. Zboromyrska Y, Rubio E, Alejo I, Vergara A, Mons A, Campo I, Bosch J, Marco F, Vila J. Development of a new protocol for rapid bacterial identification and susceptibility testing directly from urine samples. Clinical Microbiology and Infection (2016) 22:561.e1-6. doi: 10.1016/j.cmi.2016.01.025
 
2. Ballesté-Delpierre C, Fernandez-Orth D, Ferrer-Navarro M, Díaz-Peña R, Odena-Caballol A, Oliveira E, Fàbrega A, Vila J. First insights into the pleiotropic role of vrf (yedF), a newly characterized gene of Salmonella Typhimurium. Scientific Reports (2017)7(1):15291. doi: 10.1038/s41598-017-15369-7
 
3. Ferrer-Navarro M, Strehlitz A, Medina E, Vila J. Changed expression of cytoskeleton proteins during lung injury in a mouse model of Streptococcus pneumoniae infection. Frontiers in Microbiology (2018) 9: 928. doi: 10.3389/fmicb.2018.00928.
 
4. van Belkum A, Bachmann TT, Luedke G, Lisby G, Kahlmeter G, Mohess A, Becker K, Hays JP, Woodford N, Mitsakakis K, Moran-Gilad J, Vila J, Peter H, Rex J, Dunne WM on behalf of the JPIAMR AMR-RDT Working Group. Developmental roadmap for antimicrobial susceptibility testing systems, Nature Reviews Microbiology (2019) 17: 51-62. doi: 10.1038/s41579-018-0098-9
 
5. Yuliya Zboromyrska, Catia Cillóniz, Nazaret Cobos-Trigueros, Manel Almela, Juan Carlos Hurtado, Andrea Vergara, Caterina Mata, Alex Soriano, Josep Mensa, Francesc Marco and Jordi Vila. Evaluation of the MagicplexTM Sepsis Real-Time Test for the Rapid Diagnosis of Bloodstream Infections in Adults. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology (2019) 9: 56. doi: 10.3389/fcimb.2019.00056.