Equip ISGlobal

Xavier Basagaña és diplomat (1999) i llicenciat en estadística (2002) per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i Doctor en Bioestadística per la Universitat de Harvard (2007). Va treballar com Assistant Research Professor al Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) i actualment és Associate Research Professor a ISGlobal. Coordina el projecte europeu CitieS-Health, un projecte de ciència ciutadana sobre medi ambient i salut urbana, i lidera el projecte ATENC!Ó, un projecte que investiga si la contaminació de l'aire pot afectar l'atenció dels estudiants de secundària. A més, col·labora en altres projectes de recerca sobre contaminació de l'aire, exposició a la calor, l'exposoma i la salut respiratòria.

Línies de recerca

  • Mètodes estadístic per produir interències vàlides en estudis observacionals
  • Relació entre temperatures extremes i salut
  • Relació entre contaminació atmosfèrica i salut

Principals publicacions

  • Martínez-Solanas È, Basagaña X. Temporal changes in temperature-related mortality in Spain and effect of the implementation of a Heat Health Prevention Plan. Environ Res. 2019;169:102-113.
  • Basagaña X, Pedersen M, Barrera-Gómez J, Gehring U, Giorgis-Allemand L, Hoek G, Stafoggia M, Nieuwenhuijsen MJ, Brunekreef B, Slama R; ESCAPE Birth Outcomes working group. Analysis of multicentre epidemiological studies: contrasting fixed or random effects modelling and meta-analysis. Int J Epidemiol. 2018 Aug 1;47(4):1343-1354.
  • Martínez-Solanas È, López-Ruiz M, Wellenius GA, Gasparrini A, Sunyer J, Benavides FG, Basagaña X. Evaluation of the Impact of Ambient Temperatures on Occupational Injuries in Spain. Environ Health Perspect. 2018;126(6):067002.
  • Barrera-Gómez J, Basagaña X. Models with transformed variables: interpretation and software. Epidemiology 2015;26(2):e16-7.
  • Basagaña X, Esnaola M; Rivas I, Amato F, Alvarez-Pedrerol M, Forns J, López-Vicente M, Pujol J, Nieuwenhuijsen M, Querol X, Sunyer J. Neurodevelopmental deceleration by urban fine particles from different emission sources: a longitudinal observational study. Environ Health Perspect 2016;124(10):1630-1636