Equip ISGlobal

Jordi Sunyer Deu

Jordi Sunyer Deu

Cap del Programa d'Infància i Medi Ambient Infància i medi ambient http://orcid.org/0000-0002-2602-4110

És coordinador del Programa de Recerca d'Infància i Medi Ambient d'ISGlobal, a Barcelona. A més, és professor de medicina preventiva i salut pública a la Universitat Pompeu Fabra. És el fundador i president de les cohorts de naixement d'INMA i BiSC a Espanya i investigador principal de diversos estudis internacionals, incloses les ERC Advanced Grants Breathe "Brain development and Air Pollution ultrafine particles in School children" i AIR-NB "pre-natal exposure to urban AIR pollution and pre- and post-Natal Brain development".

Té una àmplia experiència en l'àrea de l'epidemiologia respiratòria i del neurodesenvolupament, i en la creació i coordinació de cohorts de naixement a Espanya, així com l'harmonització de cohorts de naixement a Europa. En concret, té més de 25 anys d'experiència en la realització de recerques destinades a definir la contribució de les exposicions prenatals i primerenques a la salut infantil.

El seu treball ha inclòs el disseny d'estudis, el desenvolupament de mètodes, la determinació de cohorts d'estudi i anàlisis estadístiques. Té un historial de recerca demostrat en l'àrea de l'efecte dels contaminants orgànics persistents (COP), els disruptors endocrins i la contaminació de l'aire sobre l'asma, la funció pulmonar, l'obesitat i el desenvolupament neurològic en la infància, amb al voltant de 700 articles científics publicats, ha estat citat més de 30.000 vegades; i té una gran activitat en la translació d'aquestes troballes en informes, pautes i recomanacions per a la prevenció per l'OMS, el programa UN-IPCS i comissions governamentals.

En 2014, va rebre el premi més prestigiós en Epidemiologia Ambiental, el Premi John Goldsmith.

Línies de recerca

Les seves línies de recerca principals se centren en el paper de les exposicions ambientals en el neurodesenvolupament i en les malalties cardiorespiratòries en l'etapa prenatal i primerenca de la vida.

Principals publicacions

  • Rivas I, Basagaña X, Cirach M,…, Sunyer J. Association between Early Life Exposure to Air Pollution and Working Memory and Attention. Environ Health Perspect. 2019;127(5):57002.
  • Alemany S, Vilor-Tejedor N, García-Esteban R, ..., Sunyer J. Traffic-Related Air Pollution, APOEe4 Status, and Neurodevelopmental Outcomes among School Children Enrolled in the BREATHE Project (Catalonia, Spain). Environ Health Perspect. 2018;126(8):087001.
  • Dadvand P, Pujol J, Macià D, Martínez-Vilavella G, …, Sunyer J. The association between Lifelong Greenspace Exposure and 3-Dimensional Brain Magnetic Resonance Imaging in Barcelona Schoolchildren. Environ Health Perspect. 2018;126(2):027012.
  • Sunyer J, Suades-González E, García-Esteban R, et al. Traffic-related Air Pollution and Attention in Primary School Children: Short-term Association. Epidemiology 2017; 28:181-189.
  • Sunyer J, Esnaola M, Álvarez-Pedrerol M, et al. Association between traffic-related air pollution in schools and cognitive development in primary school children: a prospective cohort study. PLoS Med. 2015;13:e1001792