ISGlobal | Barcelona Institute for GlobalHealth

Malària

Malària

 

En els últims 15 anys, el nombre de casos de malària s'ha reduït en un 75% en 57 països i el 2015 va ser el primer any de la història en què la regió europea no va registrar cap cas autòcton. Malgrat aquests èxits sense precedents, la malària segueix causant al voltant de 214 milions de casos i 438.000 morts anuals, la majoria es concentra a l'Àfrica subsahariana i en dos dels grups de població més vulnerables: nens i dones embarassades.

Queda molta feina per davant, però els avenços aconseguits en els darrers anys han permès tornar a fixar la mirada en un objectiu més ambiciós: passar del control de la malària a la seva eliminació. L'aparició de resistències a l'artemisinina al sud-est asiàtic i el creixent nombre de mosquits Anopheles resistents als principals insecticides són arguments que reforcen la importància d'accelerar esforços en l'eliminació de la malaltia.

ISGlobal estem convençuts que l'única solució sostenible a llarg termini és l'eliminació completa del paràsit en una regió determinada i des de la Iniciativa per a l'Eliminació de la Malària estem dirigint tots els nostres esforços d'investigació, formació i translació per aconseguir-ho.

Principals línies d'investigació

  • Desenvolupament de noves tecnologies per millorar la investigació de la malària
  • Biologia del paràsit
  • Fisiopatologia
  • Immunologia de la malària
  • Diagnòstic
  • Avaluació de les eines terapèutiques i de prevenció
  • Epidemiologia i presentació clínica de Plasmodium falciparum i Plasmodium vivax
  • Biologia i control del vector
  • Nous enfocaments i estratègies per a l'eliminació de la malària

Projectes destacats

Projectes finalitzats