Contractacions d'obres, serveis i subministraments

Contractacions d'obres, serveis i subministraments

Foto: Helloquence / Unsplash

En relació a les contractacions d'obres, serveis i subministraments realitzades per la Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal), li preguem que consulti la següent informació.

Expedient 33/2024 — Anàlisi de metilació de l'ADN a la sang dels participants a la cohort GCAT

Expedient 08/2024 — Anàlisi de dades per a la construcció d'un algorisme predictiu a la malaltia de Chagas

 • Anunci de resolució de contractació - 06/07/2024 (descarregar)
 • Ampliació de l'Anunci de contractació - 04/06/2024 (descarregar)
 • Ampliació de la Sol·licitud de propostes - 04/06/2024 (descarregar)
 • Anunci de contractació - 16/05/2024 (descarregar)
 • Sol·licitud de propostes - 16/05/2024 (descarregar)

Expedient 07/2024 — Anàlisi de mostres

 • Anunci de resolució de contractació - 27/02/2024 (descarregar)
 • Anunci de contractació - 12/01/2024 (descarregar)
 • Sol·licitud de propostes - 12/01/2024 (descarregar)

Expedient 58/2023 — A company or research lab to conduct library and sequencing analysis for stool microbiota composition determinations

Expedient 56/2023 — Desenvolupador/a  de tecnologia digital de plataformes i aplicacions (per al projecte RECETAS)

 • Anunci de resolució de contractació - 02/11/2023 (descarregar)
 • Anunci de contractació - 11/10/2023 (descargar)
 • Sol·licitud de propostes - 11/10/2023 (descargar)

Expedient 49/2023 — Bioestadístic Sènior per al projecte BOHEMIA

Expedient 17/2023 — Dos Clinical Research Associates Júnior per a realitzar quatre visites de supervisió in situ per l'assaig clínic de BOHEMIA

 • Anunci de resolució de contractació - 16/05/2023 (descarregar)
 • Anunci de contractació - 29/03/2023 (descarregar)
 • Sol·licitud de propostes - 29/03/2023 (descarregar)

Expedient 16/2023 — Dos Clinical Research Associates Sènior per a dur a terme serveis de seguiment de l'assaig clínic de BOHEMIA

 • Anunci de resolució de contractació - 16/05/2023 (descarregar)
 • Anunci de contractació - 29/03/2023 (descarregar)
 • Sol·licitud de propostes - 29/03/2023 (descarregar)

Expedient 08/2023 — Laboratori d'anàlisis de melatonina i cortisol en mostres de saliva del projecte EPHOR

 • Anunci de resolució de contractació - 11/04/2023 (descarregar)
 • Anunci de contractació - 03/03/2023 (descarregar)
 • Sol·licitud de propostes - 03/03/2023 (descarregar)

Expedient 64/2022 — Empresa per a la producció de placebo i l'emmascarament en envàs primari i secundari de placebo i principi actiu per a l'assaig clínic SARA

Expediente 59/2022 — Condicions per a refacció i construcció de sala de raigs X a l'Hospital de Tte. Irala Fernández, Presidente Hayes, Pagaguai

Expedient 55/2022 — Empresa especialitzada en intel·ligència artificial i imatge mèdica per realitzar una quantificació automàtica de la cel·lularitat en mostres de líquid cefalorraquidi amb imatges de càmera de Melassez en el projecte NEOSONIC a Rabat (Marroc)

Expedient 54/2022 — Una empresa per a la compra i distibució de medicaments essencials i equips de protecció personal a Bolívia, Paraguai o tots dos països

 • Anunci de resolució de contractació - 10/01/2023 (descarregar)
 • Anunci - 10/10/2022 (descarregar)
 • Objectiu i detall de les necessitats - 10/10/2022 (descarregar)

Expedient 47/2022 — Empresa o laboratori de recerca per a realitzar determinacions d'àcids grassos de cadena curta en mostres fecals 

Expedient 42/2022 — Servei de gestió i assistència en viatges

 • Acord d'adjudicació del contracte de serveis de gestió i assistència en viatges - 30/03/2023 (descarregar)
 • Aprovació de classificació de les ofertes presentades en el procediment d'adjudicació relatiu al contracte de serveis de gestió i assistència en viatges - 15/03/2023 (descarregar)
 • Acta resum obertura sobre 3 - 22/12/2022 (descarregar)
 • Acta resum de puntuacions corresponent a l'oferta tècnica (Sobre núm. 2) - 20/12/2022 (descarregar)
 • Anunci (data d'enviament de l'anunci al Diari Oficial de la Unió Europea: 3 d'agost de 2022) - 08/08/2022 (descarregar)
 • Contracte tipus - 08/08/2022 (descarregar)
 • Plec de clàusules administratives particulars - 08/08/2022 (descarregar)
 • Plec de prescripcions tècniques - 08/08/2022 (descarregar)

Expedient 41/2022 — Condicions tècniques perquè una empresa o un laboratori de recerca realitzi anàlisis de biblioteques i seqüenciació per a determinar la composició de la microbiota fecal.

Expedient 39/2022 — Serveis de gestió d'assajos clínics per al projecte BOHEMIA

Expedient 36/2022 — Compra i distribució de Tests de Diagnòstic Ràpid (TDR) per a Covid-19 a Bolívia, Paraguai o tots dos països

Expedient 14/2022 — Condicions per contractar una organització de recerca per analitzar mostres d'orina del tercer trimestre de l'embaràs a la recerca de més de 100 metabòlits d'esteroides mitjançant cromatografia líquida dirigida acoblada a espectrometria de masses al projecte IGRO (PI21/01269)

Expedient 3/2022 — Genome-wide genotyping of BISC mother and child DNA samples with the Illumina GSA array

Expedient 65/2021 — Conditions to contract 2 Clinical Research Associates to conduct monitoring services on the BOHEMIA clinical trial during 12 months

Expedient 59/2021 — Sol·licitud de recarregues d'oxigen a empreses proveïdores d'oxigen de Bolívia

Expedient 58/2021 — Compra de proves de PCR (reacció en cadena de la polimerassa) a laboratoris privats de Bolívia, Paraguai o tots dos països

Expedient 57/2021 — Tests de Diagnosi Ràpida (TDR) i test GeneXpert per a Covid-19 a empreses mèdiques importadores de Bolívia, Paraguai o tots dos països

Expedient 56/2021 — Compra i ditribució de medicaments essencials i equips de protecció personal a Bolívia, Paraguai o tots dos països

Expedient 52/2021 — Consultoria MEAL per avaluar les activitats del Projecte ECO a Bolívia i Paraguai

Expedient 39/2021 — Contractació d'un servei d'auditoria financera

Expedient 25/2021 — Contract of a Service to Measure Placental DNA Methylation in 500-700 Samples of BiSC Cohort

Expedient 24-2021 — Contracte d’un servei per mesurar ARSs petits no codificants (snc) en 400-500 mostres de placenta de l’estudi BiSC

Expedient 23/2021 — A Project Field Coordinator for monitoring activities on study sites of the GHIT Chagas‐LAMP clinical study in Argentina, Bolivia and Paraguay

Expedient 22-2021 — Contracte d'organització de laboratori per a les anàlisis farmacocinètics de el component de fase II de l'assaig clínic ALIVE, en el context del projecte STOP-2

Expedient 17/2021 — Avaluació Externa, intermèdia i final del projecte "NEOSONICS: el dispositiu innovador per a detectar la meningitis infantil al Marroc"

Expedient 57/2020 — Contractació de serveris de laboratori de Whole Exome Sequencing (WES)

Expedient 38/2020 — Contractació de serveis externs CRO (monitoring)

 • Anunci - 30/09/2020 (descargar)
 • Objectiu i detall de les necessitats - 30/09/2020 (descargar)
 • Anunci de cancel·lació d'expedient - 16/10/2020 (descarregar)

Expedient 14/2020 — Contractació de l'obra elèctrica per a les oficines del carrer de Rosselló 171

Expedient 13/2020 — Contractació de l'obra mecànica per a les oficines del carrer de Rosselló 171

Expedient 12/2020 — Contractació de l'obra civil per a les oficines del carrer de Rosselló 171

Expedient 02/2020 — Contractació d'una assegurança per a l'assaig clínic del projecte Icaria

Expedient 01/2020 — Contractació del servei de gestió i assistència en viatges

 • Acord d'adjudicació del contracte de serveis de gestió i assistència en viatges - 31/07/2020 (descarregar)
 • Aprovació de classificació de les ofertes presentades en el procediment d'adjudicació relatiu al contracte de serveis de gestió i assistència en viatges - 31/07/2020 (descarregar)
 • Acta sobre 3 i proposta d'adjudicació relativa al contracte de serveis de gestió i assistència en viatges - 31//07/2020 (descarregar)
 • Acta resum de puntuacions corresponent a l'oferta tècnica i econòmica (Sobres 2 i 3) - 02/03/2020 (descarregar)
 • Acta resum de puntuacions corresponent a l'oferta tècnica (Sobre 2) - 02/03/2020 (descarregar)
 • Detall de l'Esmena - 15/01/2020 (descarregar)
 • Plec Clàusules Particulars (modificat 15/1) - 15/01/2020 (descarregar)
 • Plec clàusules particulars - 31/12/2019 (descarregar)
 • Plec de prescripcions tècniques - 31/12/2019 (descarregar)  
 • Contracte Tipus - 31/12/2019 (descarregar)
 • Data d'enviament de l'anunci al Diari Oficial de la Unió Europea: 27 de desembre del 2019 - 31/12/2019 (descarregar)

Expedient 35/2019 — A Contract Research Organization for clinical monitoring activities on study sites of the ICARIA clinical trials at study sites in Sierra Leone

Expedient 31/2019 — Clinical Trial Insurance for the BOHEMIA Project

Expedient 26/2019 — MAMAH Clinical Site Monitor

Expedient 23/2019 — Neuroimaging Service for Performing Brain MRI Scans to Healthy Newborns from an Environmental Epidemiology Study

Expedient 22/2019 — RFP for Clinical Trial Investigational Product for the BOHEMIA Clinical Trials

 • Cancel·lació de la part placebo en la sol·licitud de proposta (RFP) de producte en recerca d'assaig clínic per al projecte BOHEMIA - 16/10/2020 (descarregar)
 • Updated Requirements for Albendazole Placebo Procurement (deadline 31 March 2020) - 12/03/2020 (descarregar)
 • Anunci d'adjudicació - 8/10/2019 (descarregar)
 • Objectiu i detall de les necessitats - 13/6/2019 (descarregar)
 • Fe d'errades i nota aclaratòria - 12/07/2019 (descarregar)

Expedient 21/2019 — MAMAH Pharmacokinetics Sub-Study - Cardiosafety Assessment

Expedient 20/2019 — Estudi Cost-Efectivitat TIP TOP

Expedient 19/2019 — Audit Firms to Conduct a Project Audit Pursuant to the Grant Agreement for a Unitaid Funded Grant

Expedient 17/2019 — Monitoring Services for a Clinical Trial

Expedient 16/2019 — Safety Services on the Broad One Health Endectocide Malaria Intervention in Africa (BOHEMIA) Clinical Trial

Expedient 15/2019 — A Consultant To Engage with Malaria Country Stakeholders to Promote Ivermectin Demand and Ownership of New Tools to Control Residual Malaria Transmission

Expedient 14/2019 — FDA Pre-IND Meeting Request Package and Meeting Support

Expedient 5/2019 — AIR-NB Imaging Data

Expedient 4/2019 — BOHEMIA Data Management Contractor

Expedient 1/2019 — Contractació del subministrament de material de laboratori

Expedient 7/2018 — Anunci per a la contractació de l'execució de les obres de construcció d'un laboratori de microbiologia i de les seves instal·lacions (Nivell I)

Expedient 6/2018 — Anunci per a la contractació de l'execució de l'obra civil d'un laboratori de microbiologia nivell I

Expedient 5/2018 — Anunci per a la contractació del servei de cessió en l’ús d’impressores, el subministrament dels seus consumibles i el servei de reparació i manteniment integral

Expedient 2/2017 — Contractació del servei de neteja convencional d'oficines

 • Anunci (descargar)
 • Plec de condicions (descarregar)
 • Detall d'esmena: Ampliació termini data límit per a la presentació d'ofertes: 15 de setembre de 2017, a les 12h.
 • Publicació Adjudicació del contracte de servei de neteja d'oficines, Expedient núm. 2/2017 (descarregar)

Expedient 1/2017 — Contractació del servei de gestió i assistència en viatges per a la Fundació Privada Institut de Salut Gobal de Barcelona

 • Plec de clàusules particulars (descarregar)
 • Plec de prescripcions tècniques (descarregar)
 • Contracte tipus (descarregar)
 • Data d'enviament de l'anunci al Diari Oficial de la Unió Europea: 4 d'abril de 2017 (descarregar)
 • Detall d'esmena (descarregar)
 • Plec de clàusules particulars (modificat 21/4) (descarregar)
 • Apertura sobre 3: divendres 23 a les 12:00, c/Roselló,132, 2ª planta
 • Resum de les puntuacions obtingudes en el sobre núm. 2 del contracte relatiu als serveis de gestió i assistència en viatges per a la Fundació Privada Institut de Salut Global de Barcelona (descarregar)
 • Acte d'obertura pública dels sobres número 3 corresponents al contracte relatiu als servei de gestió i assistència en viatges per la Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona. Puntuacions obtingudes pels licitadors, sobre nombre 2 (descarregar)
 • Classificació de les ofertes presentades en el procediment d'adjudicació relatiu al contracte de serveis de gestió i assistència en viatges per a la Fundació Privada Institut de Salut Global de Barcelona núm. expedient 1/2017 (descarregar)
 • Acord d'adjudicació del contracte de serveis de gestió i assistència en viatges, expedient núm. 1/2017 (descarregar)

 

Informació:

contrataciones@isglobal.org