ISGlobal | Barcelona Institute for GlobalHealth

Medida y efecto de la dieta en la evolución de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Programes de recerca: Respiratori

  • Durada:
    2007-2009
  • Coordinador:
    Josep M. Antó Boqué
  • Finançadors:
    SEPAR

Programes de recerca: Respiratori

Objectius:



Descriure els hàbits alimentaris d'una mostra de pacients espanyols amb MPOC

Estimar l'associació transversal i longitudinal entre components de la dieta i variables clíniques i evolució de la MPOC

Validar el qüestionari de dieta.



Subjectes:

275 pacients amb MPOC (68años, 53% FEV1), de la cohort PAC-MPOC.

Mètodes:

Es va utilitzar un qüestionari de freqüència de consum d'aliments validat (122 preguntes), i una taula espanyola de composició d'aliments, per estimar la ingesta de nutrients. Es va avaluar la seva adequació amb les recomanacions de la

Societat Espanyola de Nutrició per a gent gran. Es va obtenir informació sobre estat nutricional, inflamació i estrès oxidatiu, capacitat d'exercici i força muscular de l'estudi general PACEPOC. Es van mesurar biomarcadors de la dieta en sèrum.

Resultats:

Les ingestes dels principals grups d'aliments i nutrients, van ser adequades, excepte per a la vitamina D, que va ser lleugerament inferior al recomanat (4.5μg / d) (de Batlle 2009, Respir Med). Es va trobar una associació inversa entre la ingesta de vitamina E i els nivells de carbonils en sèrum (p = 0,031), així com entre l'oli d'oliva i els nivells de GSH (p = 0.036) (article en elaboració). Actualment s'està validant el qüestionari a partir de biomarcadors en sèrum (betacarotè i vitamina E). El seguiment dels pacients en el futur permetrà completar els objectius de l'estudi dins dels propers dos anys.



Conclusions:



Els pacients amb MPOC espanyols presenten una dieta adequada. L'estudi aportarà informació rellevant sobre el paper de la dieta en l'evolució de la MPOC.