Publicador de continguts

Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva per a tots i promoure oportunitats d'aprenentatge duradores que siguin de qualitat i equitatives

Aconseguir una educació inclusiva i de qualitat per a tots necessitarà majors esforços, especialment a l’Àfrica subsahariana i al sud-est asiàtic, i per a poblacions vulnerables, incloent persones amb discapacitat, poblacions indígenes, i nens refugiats o vivint en comunitats rurals pobres. Malgrat els avanços considerables en les taxes d'escolarització en els últims 15 anys, molts nens i nenes no tenen habilitats bàsiques en lectura i matemàtiques al final de la seva educació primària. L'equitat dins dels països també és un repte. Aquest objectiu busca garantir que tots els nens i nenes cursin una educació primària i secundària gratuïta pel 2030. També busca proveir igualtat d'accés a la formació professional, eliminar desigualtats de gènere i riquesa, i aconseguir accés universal a una educació superior de qualitat.

Interacció amb l'ODS 3

El suport a l'educació de qualitat per a tots ajudarà a millorar els objectius de salut i igualtat en salut.