Publicador de continguts

Objectiu 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les edats

Des del 2000, s'han obtingut grans avanços en molts fronts relacionats a la salut. Tot i així, per aconseguir les metes d'aquest objectiu, es necessita accelerar i ampliar el progrés, particularment en regions amb major càrrega de malaltia. Els fronts que mereixen particular atenció inclouen la mortalitat en nens menors de cinc anys, els embarassos no desitjats particularment entre adolescents, les infeccions associades a la falta de serveis d'higiene i sanitat, les morts prematures per malalties no transmissibles, trastorns mentals com la depressió, l'ús del tabac i de l'alcohol, i la contaminació ambiental i d'interiors. L'enfortiment i el finançament de sistemes de salut són elements clau per aconseguir el ODS 3.