Publicador de continguts

Radiació

Foto: IAEA Imagebank

La radiació és el procés pel qual l'energia – en forma d'ones o partícules – es mou a través de mitjans que no són necessaris per a la seva propagació. La radiació es classifica com ionitzant o no ionitzant en funció de si té o no té l'energia suficient per provocar canvis atòmics en la matèria per la qual passa. Tots dos tipus de radiació es troben en el medi ambient i l'exposició a elles pot ocórrer com a resultat tant de processos naturals com d’antropogènics. Els augments en l'ús de les radiacions no ionitzants com a mitjà per la transmissió de dades – per exemple, en les comunicacions mòbils – han causat preocupació sobre els riscos potencials per a la salut. De la mateixa manera, les noves modalitats d'imatge i de tractament amb radiació ionitzant s'utilitzen cada vegada més, tant en els procediments diagnòstics com en els terapèutics en moltes àrees de la medicina, i la comprensió dels riscos potencials per a la salut dels pacients i el personal mèdic són fonamentals per augmentar al màxim l'eficàcia dels tractaments alhora que garanteix la seva seguretat. Comprendre els riscos potencials associats amb l'exposició ocupacional i accidental a la radiació en relació a la indústria nuclear ionitzant també és clau per a la protecció contra les radiacions i la salut pública.

L'exposició a les radiacions no ionitzants d'una varietat de fonts s’associa potencialment amb una sèrie de resultats de salut, incloent alguns tipus de càncer, però els mecanismes que expliquen aquest tipus d'associacions són en gran part desconeguts. La investigació epidemiològica segueix contribuint a l'exploració de com la radiació no ionitzant pot afectar els sistemes humans. L'exposició a la radiació ionitzant s'ha vinculat concloentment al risc de càncer i altres resultats de salut en una varietat d'estudis. No obstant això, la naturalesa d'aquests riscos amb dosis baixes és molt menys conegut.

L'objectiu general del Programa de Radiació és entendre millor els riscos potencials associats a l'exposició a la radiació. En última instància, aquest objectiu serveix a la protecció radiològica de la població en general, els pacients i les persones exposades en el seu treball, i per informar les polítiques per aconseguir aquest objectiu. A més, la nostra investigació contribueix a una millor comprensió dels processos pels quals la radiació afecta la fisiologia i la salut humanes.

El grup està dirigit pel la Professora Elisabeth Cardis. Els investigadors que treballen en el grup inclouen Magda Bosch de Basea (EPI-CT), Chelsea Eastman Langer (Mobi-KIDS, GERoNiMO), Eileen Pernot (INT-Thyr, ProCardio, Spain-CCSS, DoReMi, OPERRA), Michelle Turner (INTEROCC, GERoNiMO, EPILYMPH) i Javier Vila (INTEROCC, GERoNiMO).

Trobareu més informació a radiation.isglobal.org

Our Team

Directora

Equip