Publicador de continguts

Asociación entre exposiciones ambientales durante el embarazo y la salud en la adolescencia tardía-seguimiento a los 18 años de la cohorte AMICS-INMA Menorca

Durada
01/01/2015 --> 31/12/2017
Coordinador
Mònica Guxens
Finançadors
FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA. ISCIII y Fomento de la investigación el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Introducció: Es va iniciar en 1997 una cohort de nounats de la població general a Menorca amb l'objectiu d'estudiar el paper de diferents contaminants ambientals durant l'embaràs i els primers anys de vida en el creixement i desenvolupament dels nens (n=492). Hem completat el seguiment als 14 anys d'edat amb una resposta del 83%. Hem mesurat diversos contaminants tant en mostres biològiques de la mare durant l'embaràs, en sang de cordó i als nens. Tenim informació exhaustiva del desenvolupament neuropsicològic, creixement i distribució de greix corporal, i salut respiratòria dels nens des del naixement fins als 14 anys. A més, tenim informació genètica al llarg del genoma de més de 7 milions de variants genètiques. No obstant això, el final de l'adolescència és una etapa important que ens permetrà entendre com persisteixen o desapareixen alguns dels efectes observats a edats primerenques i és un període important en la determinació de la malaltia en l'edat adulta.

Objectiu: Realitzar el seguiment de la cohort de nounats AMICS-INMA Menorca als 18 anys, per a mesurar la salut en l'etapa tardana de l'adolescència i els seus determinants ambientals.Metodologia: Es realitzarà una visita a tots els nens als 18 anys d'edat (n=410) amb avaluació neuropsicológica incloent desenvolupament de funcions cognitives i símptomes de dèficit d'atenció i hiperactivitat, mesures antropométriques, salut respiratòria i funció pulmonar, i estils de vida mitjançant exhaustius exàmens físics, proves informàtiques, i qüestionaris.

Our Team

Investigador principal (IP)

Equip ISGlobal

Altres projectes

Veure projectes passats

MCC-Spain

Estudi multi-cas control poblacional, incloent tumors d'alta incidència a Espanya

HELIX

Novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe

EGG/EAGLE

Early Genetics Growth/Early Genetics and Lifecourse Epidemiology

PACE

Pregnancy and Childhood Epigenetics

LIFECYCLE

Early-life stressors and LifeCycle health

OMEGA-NET

Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts

HARMONIC

Health effects of cArdiac fluoRoscopy and mOdern radIotherapy in paediatriCs

Mobilise-D

Connecting digital mobility assessment to clinical outcomes for regulatory and clinical endorsement

EARLY-ADAPT

Signs of Early Adaptation to Climate Change

COVICAT

Cohorte Covid-19 en Cataluña

ATHLETE

Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation

CONTENT

Cohort de COVID-19 a Espanya: dinàmica social, salut mental i desigualtats

EUCAN-Connect

A federated FAIR platform enabling large-scale analysis of high-value cohort data connecting Europe and Canada in personalized health

OBERON

An integrative strategy of testing systems for identification of EDs related to metabolic disorders

EXPANSE

EXposome Powered tools for healthy living in urbAN SEttings

AURORA 2021

Actionable eUropean ROadmap for early-life health Risk Assessment of micro- and nanoplastics

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

AIR-NB

Pre-natal exposure to urban AIR pollution and pre- and post-Natal Brain development

NutinBrain

The role of seafood and nut consumption on human neurodevelopment from pregnancy to adolescence

UrbanKids

Urban and social environment and childhood obesity – a natural moving2health experiment

iGenCO

In-Depth Genomics and Cross-Omics Analysis for Undiagnosed Rare Diseases on a User-Friendly Collaborative Platform

CityExposomeCat

An Exposome Approach to Urban Health: Individualized Environmental Exposure Assessment in an Adults Population Cohort Study (GCAT)

TwinAir

Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living

UBDPOLICY

The Urban Burden of Disease Estimation for POLICY Making

TOLIFE

Combining Artificial Intelligence and smart sensing TOward better management and improved quality of LIFE in chronic obstructive pulmonary disease

BWater

Drinking Water in Barcelona: Sustainability and Health Impact Assessment

intoDBP

Innovative Tools to Control Organic Matter and Disinfection Byproducts in Drinking Water

FINDOOR

FTIR spectroscopy for real-time detection of bacterial outbreaks and the rapid identification of pathogenic serotypes, relapsing infections and antibiotic resistance

OccRF-Health

Occupational exposure to radiofrequency electromagnetic fields: From exposure assessment to study of health in workers and their offspring

EPHOR

Exposome Project for Health and Occupational Research

EXPONIT

Analysing and studying how night shift work affects workers' circadian rhythms and health

IHEN

International Human Exposome Network

B-Triage

Una prueba en el punto de atención para la estratificación del riesgo de los pacientes febriles basada en los niveles de sTREM-1

e-QuoL

e-health tools to promote Equality in Quality of Life for childhood to young adulthood cancer patients, survivors and their families

null