Infància i medi ambient

Infància i medi ambient

Foto: woodleywonderworks

La salut infantil es considera una prioritat a nivell internacional i també ho és a ISGlobal. El nostre programa d'Infància i Medi Ambient se centra a avaluar els efectes dels contaminants ambientals a la salut de la població infantil, amb una especial atenció a l'exposició durant els períodes intrauterí i posnatal. La següent figura descriu les principals àrees d'interès de la tasca de recerca en aquest àmbit:

 

 

 1. Exposicions
  —Entorn urbà (p.e. contaminació atmosfèrica, soroll, espais verds, zones de vianants, temperatura, llum)
  —Contaminació en interiors (p.e. contaminació de l'aire, floridures)
  —Contaminació de l'aigua (p.e. subproductes de la cloració, microplàstics)
  —Compostos químics tòxics (p.e. contaminants orgànics persistents, bisfenol A, ftalats, pesticides, metalls pesats)
  —Camps electromagnètics
  —Estil de vida (p.e. nutrició, activitat física, son)
  —Determinants socials (p.e. restriccions, estatus socioeconòmic, educació)
  —Genètica
 2. Respostes biològiques:
  —Epigenètica
  —Metabolòmica i proteïnes
  —Sistema immunitari
  —Microbiota
 3. Impactes en la salut:
  Neurodesenvolupament i salut mental
  —Obesitat i salut cardiometabólica
  —Salut respiratòria i al·lèrgies
  —Creixement fetal i resultats en néixer
  —Pubertat

Cohorts de naixement liderades per ISGlobal

Un dels grans focus d'atenció dintre del programa d'Infància i medi ambient és la investigació de cohorts longitudinals de naixement. Actualment liderem el Projecte INMA – Infància i Medi Ambient —una xarxa espanyola de cohorts de naixement— i la cohort de naixement BiSC (a Barcelona i la seva àrea metropolitana).

 

Proyecto INMA          Projecte BiSC

 

Xarxa de cohorts de naixement liderades per ISGlobal

ISGlobal també és una peça clau en la construcció d'una xarxa de cohorts de naixement a Europa com a part de tres projectes europeus (ENRIECO —de 2009 a 2011—, CHICOS —de 2010 a 2013— i LIFECYCLE —de 2017 a 2021—), el resultat de la qual és un marc per intercanvar i armonitzar les dades de més de 30 cohorts de naixement europees.

 

Our Team

Directora

 • Martine Vrijheid
  Martine Vrijheid Research Professor i directora del Programa de Medi ambient i salut al llarg de la vida

Equip

VEURE TOT L'EQUIP

Projectes destacats

ATHLETE

Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation

LIFECYCLE

Early-life stressors and LifeCycle health

Altres projectes

Veure projectes passats

AURORA 2021

Actionable eUropean ROadmap for early-life health Risk Assessment of micro- and nanoplastics

AIR-NB

Pre-natal exposure to urban AIR pollution and pre- and post-Natal Brain development

UrbanKids

Urban and social environment and childhood obesity – a natural moving2health experiment

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

NutinBrain

The role of seafood and nut consumption on human neurodevelopment from pregnancy to adolescence

EUCAN-Connect

A federated FAIR platform enabling large-scale analysis of high-value cohort data connecting Europe and Canada in personalized health

OBERON

An integrative strategy of testing systems for identification of EDs related to metabolic disorders

MCC-Spain

Estudi multi-cas control poblacional, incloent tumors d'alta incidència a Espanya

EGG/EAGLE

Early Genetics Growth/Early Genetics and Lifecourse Epidemiology

PACE

Pregnancy and Childhood Epigenetics

iGenCO

In-Depth Genomics and Cross-Omics Analysis for Undiagnosed Rare Diseases on a User-Friendly Collaborative Platform

CityExposomeCat

An Exposome Approach to Urban Health: Individualized Environmental Exposure Assessment in an Adults Population Cohort Study (GCAT)

TOLIFE

Combining Artificial Intelligence and smart sensing TOward better management and improved quality of LIFE in chronic obstructive pulmonary disease

intoDBP

Innovative Tools to Control Organic Matter and Disinfection Byproducts in Drinking Water

EPHOR

Exposome Project for Health and Occupational Research

EXPONIT

Analysing and studying how night shift work affects workers' circadian rhythms and health

IHEN

International Human Exposome Network