ISGlobal | Barcelona Institute for GlobalHealth

Salut infantil

Salut infantil

woodleywonderworks

El programa de Salut Infantil d'ISGlobal es centra en l'avaluació dels efectes dels contaminants ambientals en la salut dels nens, considerada prioritària a nivell internacional, particularment després de l'exposició durant els períodes intrauterí i postnatal.

Les principals exposicions avaluades són:

 • Contaminació atmosfèrica
 • Contaminació de l'aigua i subproductes de la cloració
 • Contaminants orgànics persistents com PCB, DDE, hexaclorobenzè i compostos perfluorats
 • Metalls pesants com el mercuri
 • Disruptors endocrins com el bisfenol A i els ftalats
 • Contaminació dels ambients interiors
 • Camps electromagnètics
 • Nutrició

El programa de Salut Infantil té com a principal objectiu avaluar la importància d'aquestes exposicions en el desenvolupament intrauterí i postnatal, incloent:

 • Maduració del sistema neuroconductual dels infants
 • Obesitat
 • Salut cardiovascular
 • Salut respiratòria
 • Pubertat

Un dels grans focus d'atenció dins el programa de Salut Infantil és la recerca de cohorts longitudinals de naixement. El Projecte INMA - Infància i Medi Ambient, un projecte espanyol de cohorts de naixement, és una plataforma estructurada i productiva per a la recerca etiològica sobre la salut infantil, el creixement i el desenvolupament. ISGlobal també és una peça clau en la construcció d'una xarxa de col·laboració de cohorts de naixement a Europa com a part de tres projectes europeus (ENRIECO, CHICOS i LIFECYCLE), el resultat és un marc per compartir i coordinar dades dels més de 30 cohorts de naixement europeus. A més, ISGlobal és líder mundial en estudis sobre el desenvolupament neurològic, amb especial interès en l'estudi del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) i trastorns de l'espectre autista. L'Advanced Grant de l'ERC BREATHE, atorgada a Jordi Sunyer, se centra en la recerca dels efectes de la contaminació atmosfèrica sobre el TDAH i el desenvolupament neurològic, incorporant informació genètica i de neuroimatge. Recentment, el programa de Salut Infantil ha començat a treballar en el exposoma a través d'HELIX, un projecte sobre el exposoma dels primers anys de vida, finançat per la Comissió Europea a través del 7PM i coordinat per Martine Vrijheid, l'objectiu és avançar cap a un enfocament més holístic per estudiar les exposicions coexistents i els seus efectes conjunts en la salut infantil.

Molts altres projectes finançats a nivell nacional i per la CE estan integrats en el programa de Salut Infantil, incloent GERoNIMO, sobre camps electromagnètics; HBM4EU, sobre biomonitorització humana; EUTHYROID, sobre la funció tiroïdal; APACHE i ESCAPE, sobre la contaminació atmosfèrica; MeDALL, sobre l'al·lèrgia i l'asma; HiWATE, sobre la contaminació de l'aigua; PHENOTYPE, sobre l'entorn construït, i HITEA, sobre la contaminació de l'aire en interiors.

Projectes destacats

Projectes finalitzats