ISGlobal | Barcelona Institute for GlobalHealth

Infància i medi ambient

Infància i medi ambient

woodleywonderworks

El programa d'Infància i medi ambient d'ISGlobal es centra en l'avaluació dels efectes dels contaminants ambientals en la salut dels nens, considerada prioritària a nivell internacional, particularment després de l'exposició durant els períodes intrauterí i postnatal.

Les principals exposicions avaluades són:

 • Contaminació atmosfèrica
 • Contaminació de l'aigua i subproductes de la cloració
 • Contaminants orgànics persistents com PCB, DDE, hexaclorobenzè i compostos perfluorats
 • Metalls pesants com el mercuri
 • Disruptors endocrins com el bisfenol A i els ftalats
 • Contaminació dels ambients interiors
 • Camps electromagnètics
 • Nutrició

El programa d'Infància i medi ambient té com a principal objectiu avaluar la importància d'aquestes exposicions en el desenvolupament intrauterí i postnatal, incloent:

 • Maduració del sistema neuroconductual dels infants
 • Obesitat
 • Salut cardiovascular
 • Salut respiratòria
 • Pubertat

Un dels grans focus d'atenció dins el programa d'Infància i Medi Ambient és la recerca de cohorts longitudinals de naixement. El Projecte INMA - Infància i Medi Ambient, un projecte espanyol de cohorts de naixement, és una plataforma estructurada i productiva per a la recerca etiològica sobre la salut infantil, el creixement i el desenvolupament. ISGlobal també és una peça clau en la construcció d'una xarxa de col·laboració de cohorts de naixement a Europa com a part de tres projectes europeus (ENRIECO, CHICOS i LIFECYCLE), el resultat és un marc per compartir i coordinar dades dels més de 30 cohorts de naixement europeus. A més, ISGlobal és líder mundial en estudis sobre el desenvolupament neurològic, amb especial interès en l'estudi del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) i trastorns de l'espectre autista. L'Advanced Grant de l'ERC BREATHE, atorgada a Jordi Sunyer, se centra en la recerca dels efectes de la contaminació atmosfèrica sobre el TDAH i el desenvolupament neurològic, incorporant informació genètica i de neuroimatge. Recentment, el programa ha començat a treballar en el exposoma a través d'HELIX, un projecte sobre el exposoma dels primers anys de vida, finançat per la Comissió Europea a través del 7PM i coordinat per Martine Vrijheid, l'objectiu és avançar cap a un enfocament més holístic per estudiar les exposicions coexistents i els seus efectes conjunts en la salut infantil.

Molts altres projectes finançats a nivell nacional i per la CE estan integrats en el programa, incloent GERoNIMO, sobre camps electromagnètics; HBM4EU, sobre biomonitorització humana; EUTHYROID, sobre la funció tiroïdal; APACHE i ESCAPE, sobre la contaminació atmosfèrica; MeDALL, sobre l'al·lèrgia i l'asma; HiWATE, sobre la contaminació de l'aigua; PHENOTYPE, sobre l'entorn construït, i HITEA, sobre la contaminació de l'aire en interiors.

Projectes destacats

Projectes finalitzats