Publicador de continguts

Objectiu 7: Garantir l'accés de totes les persones a fonts d'energia assequibles, fiables, sostenibles i renovables

Amb l'augment continu de la població global, la demanda d'energia barata també augmentarà. L'economia global actual, basada en l'ús d'energia fòssil, i l'augment d'emissions amb efecte d'hivernacle està creant canvis dràstics sobre el sistema climàtic. Els esforços per fomentar les energies netes han començat a donar resultats: més del 20% de la potència elèctrica mundial és generada per fonts renovables. Així i tot, una de cada set persones no té d'accés a l'electricitat, i el progrés en tots els àmbits de l'energia renovable és insuficient per garantir un accés universal a l'energia i complir amb les metes d'energies renovables i eficiència energètica. Es requereixen millores significatives en el finançament, el compromís polític i la voluntat dels països per adoptar noves tecnologies a molta major escala.

Interacció amb l'ODS 3

Promoure l'energia sostenible serà clau per tenir llars i vides més sanes.