Publicador de continguts

Objectiu 11: Crear ciutats sostenibles i poblats humans que siguin inclusius, segurs i resistents

Al 2030, s'espera que dos terços de la població mundial (5.000 milions de persones) visquin a les ciutats. La ràpida urbanització ha portat enormes desafiaments, com el creixent nombre d'habitants de barris marginals, una major contaminació de l'aire, serveis i infraestructures bàsiques inadequades i una expansió urbana no planificada, que fa que les ciutats siguin més vulnerables als desastres.

Fer que les ciutats siguin segures i sostenibles significa garantir l'accés a habitatges segurs i assequibles, invertir en transport públic, crear espais públics verds i millorar la planificació i gestió urbanes de manera participativa i inclusiva.

Interacció amb l'ODS 3

La salut es beneficiarà enormement de polítiques que impulsin ciutats més saludables a través de la planificació urbana, millores en la qualitat de l'aire, i estils de vida més actius.