Infància i medi ambient

Foto: woodleywonderworks

El programa d'Infància i medi ambient d'ISGlobal es centra en l'avaluació dels efectes dels contaminants ambientals en la salut dels nens, considerada prioritària a nivell internacional, particularment després de l'exposició durant els períodes intrauterí i postnatal.

Les principals exposicions avaluades són:

 • Contaminació atmosfèrica
 • Contaminació de l'aigua i subproductes de la cloració
 • Contaminants orgànics persistents com PCB, DDE, hexaclorobenzè i compostos perfluorats
 • Metalls pesants com el mercuri
 • Disruptors endocrins com el bisfenol A i els ftalats
 • Contaminació dels ambients interiors
 • Camps electromagnètics
 • Nutrició

El programa d'Infància i medi ambient té com a principal objectiu avaluar la importància d'aquestes exposicions en el desenvolupament intrauterí i postnatal, incloent:

 • Maduració del sistema neuroconductual dels infants
 • Obesitat
 • Salut cardiovascular
 • Salut respiratòria
 • Pubertat

Un dels grans focus d'atenció dins el programa d'Infància i Medi Ambient és la recerca de cohorts longitudinals de naixement. El Projecte INMA - Infància i Medi Ambient, un projecte espanyol de cohorts de naixement, és una plataforma estructurada i productiva per a la recerca etiològica sobre la salut infantil, el creixement i el desenvolupament. ISGlobal també és una peça clau en la construcció d'una xarxa de col·laboració de cohorts de naixement a Europa com a part de tres projectes europeus (ENRIECO, CHICOS i LIFECYCLE), el resultat és un marc per compartir i coordinar dades dels més de 30 cohorts de naixement europeus. A més, ISGlobal és líder mundial en estudis sobre el desenvolupament neurològic, amb especial interès en l'estudi del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) i trastorns de l'espectre autista. L'Advanced Grant de l'ERC BREATHE, atorgada a Jordi Sunyer, se centra en la recerca dels efectes de la contaminació atmosfèrica sobre el TDAH i el desenvolupament neurològic, incorporant informació genètica i de neuroimatge. Recentment, el programa ha començat a treballar en el exposoma a través d'HELIX, un projecte sobre el exposoma dels primers anys de vida, finançat per la Comissió Europea a través del 7PM i coordinat per Martine Vrijheid, l'objectiu és avançar cap a un enfocament més holístic per estudiar les exposicions coexistents i els seus efectes conjunts en la salut infantil.

Molts altres projectes finançats a nivell nacional i per la CE estan integrats en el programa, incloent GERoNIMO, sobre camps electromagnètics; HBM4EU, sobre biomonitorització humana; EUTHYROID, sobre la funció tiroïdal; APACHE i ESCAPE, sobre la contaminació atmosfèrica; MeDALL, sobre l'al·lèrgia i l'asma; HiWATE, sobre la contaminació de l'aigua; PHENOTYPE, sobre l'entorn construït, i HITEA, sobre la contaminació de l'aire en interiors.

El Projecte BiSC és un estudi de cohort prospectiu de dones embarassades, els seus fills i parelles en una població urbana dissenyada per identificar les causes ambientals i genètiques primerenques de creixement, desenvolupament i salut normals i anormals des de la vida fetal fins a l'edat adulta. BiSC és el resultat de la unió de dos projectes, AirNB i FRONTIER, finançats pel Consell Europeu de Recerca i l'institut Health Effects, respectivament.

Our Team

Directora

Equip

Veure més

Projectes

CHICOS

Developing A Child Cohort Strategy For Europe

ESCAPE

European Study of Cohorts for Air Pollution Effects

BREATHE

BRain dEvelopment and Air polluTion ultrafine particles in scHool childrEn

HELIX

Novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe

APACHE

Air Pollution, Autism spectrum disorders, and brain imaging in CHildren amongst Europe

ECHOCAT

Urban environment and childhood obesity in Catalonia

LIFECYCLE

Early-life stressors and LifeCycle health

Projecte HERA

HERA

Integrating Environment and Health Research: a Vision for the EU

Projecte MOOD COVID

MOOD-COVID

Pre- and post-natal Maternal mental health and newbOrn neurOdevelopment during the COVID-19 panDemic

Altres projectes

Veure projectes passats

APACHE

Air Pollution, Autism spectrum disorders, and brain imaging in CHildren amongst Europe

ECHOCAT

Urban environment and childhood obesity in Catalonia

LIFECYCLE

Early-life stressors and LifeCycle health

HERA

Integrating Environment and Health Research: a Vision for the EU

MOOD-COVID

Pre- and post-natal Maternal mental health and newbOrn neurOdevelopment during the COVID-19 panDemic

EUthyroid

Towards the elimination of iodine deficiency and preventable thyroid-related diseases in Europe

EGG/EAGLE

Early Genetics Growth/Early Genetics and Lifecourse Epidemiology

ENDOLUNG

Endocrine Disruptors and Childhood Lung Function and Asthma

WALNUTS

Long-chain Polyunsaturated Fatty Acids and Adolescent Brain Development: A Dietary Intervention

INMA Cardio

Exposiciones ambientales a edad temprana y riesgo cardiovascular del adolescente

OMEGA-BRAIN

ÁCIDOS GRASOS, POLUCIÓN ATMOSFÉRICA Y DESARROLLO NEUROPSICOLÓGICO

ATHLETE

Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation