Breadcrumb
Equip ISGlobal - Títol

Equip ISGlobal

People
Marta Cosín

Marta Cosín

Investigadora postdoctoral Infància i medi ambient

Marta Cosin Tomas s’incorpora a ISGlobal a principis del 2020 com a investigadora postdoctoral (beca Juan de la Cierva - formació).

El seu bagatge acadèmic inclou la llicenciatura de Bioquímica (UAB) i el màster de Salut Pública- especialitat en salut ambiental (UPF). Va realitzar el seu doctorat a la Universitat de Barcelona sobre la contribució dels mecanismes epigenètics a l’envelliment i la malaltia d'Alzheimer, i sobre els efectes d'intervencions d'estil de vida (exercici físic, dieta, meditació / reducció de l'estrés) en l’epigenoma i transcriptoma utilitzant models animals i mostres humanes.

Va realitzar el seu primer postdoc al laboratori de la Dra. Rozen a la Universitat de McGill (Canadà), on va estudiar els efectes del consum d’altes dosis d’àcid fòlic durant l’embaràs en el desenvolupament de la placenta i el cervell de la descendència, posant especial atenció als canvis epigenètics i transcripcionals associats.

Actualment, investiga el paper dels mecanismes epigenètics en l’impacte dels factors ambientals sobre la salut infantil, principalment sobre el neurodesenvolupament durant l’etapa prenatal i primerenca de la vida (projecte BiSC, consorci europeu PACE).

Línies de recerca

  • Epigenètica
  • Metilació de DNA
  • miRNA
  • Transcriptòmica
  • Interaccions gen-ambient

Publicacions principals

Chaix R., Fagny M., Cosin-Tomás M., Alvarez-López M., Lemee L., Regnault B., Davidson RJ., Lutz A., Kaliman P. Differential DNA methylation in experienced meditators after an intensive day of mindfulness-based practice: Implications for immune-related pathways. Brain behavior and immunity. 13/11/2019. pii: S0889-1591(19)30879-7. doi: 10.1016/j.bbi.2019.11.003.

Bahous R.H.*; Cosin-Tomas M.*; Deng L.; Leclerc D.; Malysheva O.; Ho M.; Pallàs M.; Kaliman P.; Bedell B.; Caudill M.; Rozen R. Early Manifestations of Brain Aging in Mice Due to Low Dietary Folate and Mild MTHFR Deficiency. Molecular Neurobiology. 04/10/2018. ISSN 08937648 DOI: 10.1007/s12035-018-1375-3 *Equal contributors.

Cosin-Tomas M.; Antonell A.; Llado A.; Alcolea D.; Fortea J.; Ezquerra M.; Lleo A.; Jose Marti M.; Pallas M.; Sanchez-Valle R.; Molinuevo J.L.; Sanfeliu C.; Kaliman P. Plasma miR-34a-5p and miR-545-3p as Early Biomarkers of Alzheimer's Disease: Potential and Limitations. Molecular Neurobiology. 54, 01/09/2017. ISSN 0893-7648 DOI: 10.1007/s12035-016-0088-8.

Cosin-Tomas M.; Alvarez-López M.; Sanchez-Roige S.; Lalanza J.; Bayod S.; Sanfeliu C.; Pallàs M.; Escorihuela R.; Kaliman P. Epigenetic alterations in hippocampus of SAMP8 senescent mice and modulation by voluntary physical exercise. Frontiers in Aging Neuroscience. 6, 20/03/2014. DOI: 10.3389/fnagi.2014.00051.

Cosín-Tomás M., Luan Y., Leclerc D., Malysheva OV., Lauzon N., Bahous RH., Christensen KE., Caudill MA., Rozen R.
Moderate Folic Acid Supplementation in Pregnant Mice Results in Behavioral Alterations in Offspring with Sex-Specific Changes in Methyl Metabolism.Nutrients 2020, 12(6), 1716; https://doi.org/10.3390/nu12061716.
Publicador de continguts