Equip ISGlobal

Montserrat de Castro

Montserrat de Castro

Tècnica GIS Infància i medi ambient, Contaminació atmosfèrica

Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona (2002) i en Meteorologia i Climatologia per la Universitat de Barcelona (2002). Va cursar un Màster en Teledetecció i SIG a la Universitat Autònoma de Barcelona (2012).

Treballa com a tècnic SIG a ISGlobal des de l'any 2013.