Infància i medi ambient

Foto: woodleywonderworks

La salut infantil es considera una prioritat a nivell internacional i també ho és a ISGlobal. El nostre programa d'Infància i Medi Ambient se centra a avaluar els efectes dels contaminants ambientals a la salut de la població infantil, amb una especial atenció a l'exposició durant els períodes intrauterí i posnatal. La següent figura descriu les principals àrees d'interès de la tasca de recerca en aquest àmbit:

 

 

 1. Exposicions
  —Entorn urbà (p.e. contaminació atmosfèrica, soroll, espais verds, zones de vianants, temperatura, llum)
  —Contaminació en interiors (p.e. contaminació de l'aire, floridures)
  —Contaminació de l'aigua (p.e. subproductes de la cloració, microplàstics)
  —Compostos químics tòxics (p.e. contaminants orgànics persistents, bisfenol A, ftalats, pesticides, metalls pesats)
  —Camps electromagnètics
  —Estil de vida (p.e. nutrició, activitat física, son)
  —Determinants socials (p.e. restriccions, estatus socioeconòmic, educació)
  —Genètica
 2. Respostes biològiques:
  —Epigenètica
  —Metabolòmica i proteïnes
  —Sistema immunitari
  —Microbiota
 3. Impactes en la salut:
  Neurodesenvolupament i salut mental
  —Obesitat i salut cardiometabólica
  —Salut respiratòria i al·lèrgies
  —Creixement fetal i resultats en néixer
  —Pubertat

Cohorts de naixement liderades per ISGlobal

Un dels grans focus d'atenció dintre del programa d'Infància i medi ambient és la investigació de cohorts longitudinals de naixement. Actualment liderem el Projecte INMA – Infància i Medi Ambient —una xarxa espanyola de cohorts de naixement— i la cohort de naixement BiSC (a Barcelona i la seva àrea metropolitana).

 

Proyecto INMA          Projecte BiSC

 

Xarxa de cohorts de naixement liderades per ISGlobal

ISGlobal també és una peça clau en la construcció d'una xarxa de cohorts de naixement a Europa com a part de tres projectes europeus (ENRIECO —de 2009 a 2011—, CHICOS —de 2010 a 2013— i LIFECYCLE —de 2017 a 2021—), el resultat de la qual és un marc per intercanvar i armonitzar les dades de més de 30 cohorts de naixement europees.

 

Our Team

Directora

 • Martine Vrijheid
  Martine Vrijheid Cap del programa d'Infància i medi ambient, Research Professor i Coordinadora de la Cohort INMA-Sabadell

Equip

Veure més

Projectes destacats

APACHE

Air Pollution, Autism spectrum disorders, and brain imaging in CHildren amongst Europe

LIFECYCLE

Early-life stressors and LifeCycle health

ATHLETE

Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation

Projecte MOOD COVID

MOOD-COVID

Pre- and post-natal Maternal mental health and newbOrn neurOdevelopment during the COVID-19 panDemic

Projecte EUCAN-connect

EUCAN-Connect

A federated FAIR platform enabling large-scale analysis of high-value cohort data connecting Europe and Canada in personalized health

Projecte OBERON

OBERON

An integrative strategy of testing systems for identification of EDs related to metabolic disorders

Projecte AURORA 2021

AURORA 2021

Actionable eUropean ROadmap for early-life health Risk Assessment of micro- and nanoplastics

Projecte ONES

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

Projecte AIR-NB

AIR-NB

Pre-natal exposure to urban AIR pollution and pre- and post-Natal Brain development

Projecte FRONTIER

FRONTIER

Traffic-Related Air Pollution and Birth Weight: the Roles of Noise, Placental Function, Green Space, Physical Activity, and Socioeconomic Status

UrbanKids

Urban and social environment and childhood obesity – a natural moving2health experiment

Altres projectes

Veure projectes passats

The Lungfit Project

Socioeconomic Status, Physical Activity, and Respiratory Health in Pregnant Women, Children, and Adolescents

ExPEC-TEEN

Prenatal Exposure to Environmental Pollutants and Metabolic and Cardiovascular Health of the Teenagers

HELIX-NAFLD

Developmental origins of child liver injury: the effect of early life environmental exposures

The APBO Project

Air Pollution and Birth Outcomes: Windows of Exposure and Health and Economic Impact Assessment

INMA-Ado-Sueño

Radio Frequency Electromagnetic Fields, Noise, and Sleep Disorders in Adolescence

NutinBrain

The role of seafood and nut consumption on human neurodevelopment from pregnancy to adolescence

EGG/EAGLE

Early Genetics Growth/Early Genetics and Lifecourse Epidemiology

PACE

Pregnancy and Childhood Epigenetics

UrbaMet

Entorno Urbano y Salud Cardiometabólica desde el Nacimiento hasta la Adolescencia

NutriPROGRAM

Early-life Nutritional Programming of Metabolic Health through Epigenetic Pathways

ANSES HyPAXE

Prenatal Exposure to a Family of Short Half-Life Endocrine Disruptors, Dysregulation of the Hypothalamic–Pituitary–Adrenal Axis and Potential Implication for Child Neurodevelopment at Early Age

EXPO-ENFANTS

Caractérisation des usages et de l’exposition aux radiofréquences induite par les dispositifs de communication mobiles chez les enfants

Lilli

Light at Night Exposure and Sleep Quality

EMBRYORAD

Radiofrequency Electromagnetic Fields, Other Environmental Factors, and Development of the Embryo and Fetus