Infància i medi ambient

Foto: woodleywonderworks

La salut infantil es considera una prioritat a nivell internacional i també ho és a ISGlobal. El nostre programa d'Infància i Medi Ambient se centra a avaluar els efectes dels contaminants ambientals a la salut de la població infantil, amb una especial atenció a l'exposició durant els períodes intrauterí i posnatal. La següent figura descriu les principals àrees d'interès de la tasca de recerca en aquest àmbit:

 

 

 1. Exposicions
  —Entorn urbà (p.e. contaminació atmosfèrica, soroll, espais verds, zones de vianants, temperatura, llum)
  —Contaminació en interiors (p.e. contaminació de l'aire, floridures)
  —Contaminació de l'aigua (p.e. subproductes de la cloració, microplàstics)
  —Compostos químics tòxics (p.e. contaminants orgànics persistents, bisfenol A, ftalats, pesticides, metalls pesats)
  —Camps electromagnètics
  —Estil de vida (p.e. nutrició, activitat física, son)
  —Determinants socials (p.e. restriccions, estatus socioeconòmic, educació)
  —Genètica
 2. Respostes biològiques:
  —Epigenètica
  —Metabolòmica i proteïnes
  —Sistema immunitari
  —Microbiota
 3. Impactes en la salut:
  Neurodesenvolupament i salut mental
  —Obesitat i salut cardiometabólica
  —Salut respiratòria i al·lèrgies
  —Creixement fetal i resultats en néixer
  —Pubertat

Cohorts de naixement liderades per ISGlobal

Un dels grans focus d'atenció dintre del programa d'Infància i medi ambient és la investigació de cohorts longitudinals de naixement. Actualment liderem el Projecte INMA – Infància i Medi Ambient —una xarxa espanyola de cohorts de naixement— i la cohort de naixement BiSC (a Barcelona i la seva àrea metropolitana).

 

Proyecto INMA          Projecte BiSC

 

Xarxa de cohorts de naixement liderades per ISGlobal

ISGlobal també és una peça clau en la construcció d'una xarxa de cohorts de naixement a Europa com a part de tres projectes europeus (ENRIECO —de 2009 a 2011—, CHICOS —de 2010 a 2013— i LIFECYCLE —de 2017 a 2021—), el resultat de la qual és un marc per intercanvar i armonitzar les dades de més de 30 cohorts de naixement europees.

 

Our Team

Directora

Equip

Veure més

Projectes destacats

LIFECYCLE

Early-life stressors and LifeCycle health

Projecte HERA

HERA

Integrating Environment and Health Research: a Vision for the EU

ATHLETE

Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation

Projecte MOOD COVID

MOOD-COVID

Pre- and post-natal Maternal mental health and newbOrn neurOdevelopment during the COVID-19 panDemic

Projecte EUCAN-connect

EUCAN-Connect

A federated FAIR platform enabling large-scale analysis of high-value cohort data connecting Europe and Canada in personalized health

Projecte OBERON

OBERON

An integrative strategy of testing systems for identification of EDs related to metabolic disorders

Altres projectes

Veure projectes passats

APACHE

Air Pollution, Autism spectrum disorders, and brain imaging in CHildren amongst Europe

EGG/EAGLE

Early Genetics Growth/Early Genetics and Lifecourse Epidemiology