Publicador de continguts

Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut

El vincle entre la salut de la població i el medi ambient ha de ser la base de la planificació urbana.

Treballem per aplicar de forma rigorosa evidència científica, eines i indicadors, en la promoció d'un desenvolupament urbà sostenible i saludable.

La col·laboració entre els sectors de la planificació, el transport, el medi ambient i la salut és imprescindible per abordar els reptes que planteja la urbanització, tot situant la salut i el benestar en el centre del desenvolupament urbà i els problemes que enfrontem, com els alts nivells de contaminació atmosfèrica i soroll, l'efecte insular de l'escalfament, la manca d'espais verds i la conducta sedentària.

Com a resposta, ISGlobal ha creat la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut amb l'objectiu d'aplicar rigoroses evidències científiques, eines i indicadors per fomentar el desenvolupament urbà saludable i sostenible. La iniciativa reuneix experts, metges i responsables de tots els sectors per tal d'optimitzar els entorns urbans per a la salut. A través de la recerca, la incidència política i el desenvolupament de capacitats, la iniciativa es compromet amb socis clau i el públic per a l'acció i impacte transformador a la societat.

Com que els ambients on vivim afecten la nostra salut, és necessari desenvolupar un disseny urbà i del transport que promogui una vida saludable

Mark Nieuwenhuijsen, Director de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut

S'espera que l'any 2050 gairebé el 70% de la població mundial viurà en zones urbanes, cosa que representarà el creixement urbà més gran de la història de la humanitat. Les ciutats ofereixen oportunitats i impulsen la innovació i la creació de riquesa. Alhora, per a la societat, els entorns urbans suposen les principals fonts de consum de recursos, contaminació, criminalitat i malaltia. Per a molts, les creixents desigualtats limiten els beneficis de la vida urbana i agreugen els impactes negatius.

La salut és tant un indicador com un prerequisit per al desenvolupament sostenible. Els desastres naturals, les epidèmies i el canvi climàtic posen en relleu l'existència entrellaçada de l'ésser humà i el seu entorn, sobretot a les ciutats. Cada vegada som més conscients de la necessitat d'entorns urbans resilients que puguin protegir i fomentar la salut tant de la població com del planeta.

Dades clau

7 milions de persones a nivell mundial moren prematurament cada any a causa dels nivells tòxics de contaminació de l'aire, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS).
70% El 2050, s'espera que gairebé el 70% de les persones a nivell mundial visquin a zones urbanes.
20% Les ciutats poden evitar el 20% de les morts prematures amb una millor planificació urbana i del transport.

Un estudi d'ISGlobal ha estimat que gairebé un 20% de les morts per causes naturals es podrien posposar cada any si es complissin les recomanacions internacionals sobre l'activitat física, l'exposició a contaminació atmosfèrica, soroll, calor i accés a espais verds. Les estimacions van mostrar que la major part de les morts prematures que es poden prevenir s'atribuïa a augments de l'activitat física, seguit de les disminucions d'exposició a la contaminació atmosfèrica, soroll del trànsit i calor.

 

 

Moltes ciutats de tot el món estan començant a canviar la seves solucions de mobilitat tot descartant els cotxes privats i acollint mitjans de transport ecològics i centrats en la ciutadania. Els efectes més probables d'aquestes polítiques són les disminucions significatives de la contaminació atmosfèrica, soroll i temperatura relacionats amb el trànsit al centre de les ciutats. Per exemple, s'ha registrat una reducció del 40% en els nivells de NO2 en els dies sense cotxes. És probable que aquestes reduccions derivin en una disminució de la morbiditat i mortalitat prematura.

 

Our Team

Director de la Iniciativa

  • Mark J Nieuwenhuijsen
    Mark J Nieuwenhuijsen Research Professor, Director of the Urban Planning, Environment and Health Initiative, and Head of the Climate, Air Pollution, Nature and Urban Health Programme

Coordinadora de la Iniciativa

  • Carolyn Daher
    Carolyn Daher Coordinadora de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut

El nostre equip

Veure més