Publicador de continguts

Recerca, Planificació urbana, medi ambient i salut

Les 10 claus per integrar la salut en la planificació urbana i del transport

A partir d'una revisió de literatura científica i un procés participatiu, un nou treball identifica els principis i indicadors per al disseny de ciutats saludables

23.06.2021

Tot i que la planificació urbana i del transport deficient està relacionada fins amb un 20% de la mortalitat prematura, fins ara hi havia una manca d'indicadors quantitatius per integrar la salut en el disseny de les ciutats. Per solucionar aquesta mancança, un equip de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació ”la Caixa”, ha identificat 10 principis ­–i els seus corresponents indicadors­– per a una planificació urbana que tingui en compte la salut pública.

El nou estudi, publicat a la revista International Journal of Hygiene and Environmental Health, parteix d'una sol·licitud de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de guiar els planificadors urbans en el disseny de ciutats saludables. Per a això, les i els investigadors van realitzar una revisió de literatura científica i un procés participatiu amb actors rellevants catalans, com la mateixa Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, ​​l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i l'Institut Català del Sòl (INCASÒL).

Aquest treball és únic, ja que reuneix l'evidència científica en salut urbana, de manera que els principis proposats tenen una base teòrica sòlida i, alhora, l'experiència afegida d'actors rellevants per garantir que els indicadors es puguin portar a la pràctica i siguin útils per a la presa de decisions", destaca Mark Nieuwenhuijsen, coordinador de l'estudi i director de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut d'ISGlobal.

Les i els investigadors van realitzar una revisió d'estudis científics a partir de quatre objectius de la planificació urbana i del transport que treballs previs havien associat amb beneficis per a la salut i el benestar: desenvolupar una ciutat compacta amb usos mixtos del sòl i carrers ben connectats; reduir el transport motoritzat privat; promocionar el transport públic i actiu –caminar o anar a bicicleta–; i crear espais verds i públics oberts.

Els 10 principis i els seus indicadors

El nou treball va resumir la literatura científica i el procés participatiu en deu principis per dissenyar ciutats saludables des del primer pas de la planificació urbana (fase de zonificació), juntament amb una llista de verificació. Per exemple, el primer principi aborda l'adequada distribució d'espais verds i públics a l'aire lliure i un dels indicadors proposats és la dedicació de com a mínim el 25% de la superfície a aquestes zones.

La llista pot ser utilitzada en tots els contextos, però està especialment pensada per a ciutats europees de més de 50.000 habitants, i pot ser utilitzada des de l'inici del desenvolupament urbà. Per aplicar a altres contextos, es poden adaptar els indicadors segons les condicions locals.

"Si s'implementen els principis proposats a l'estudi, es reduiran les malalties i les morts relacionades amb el disseny urbà i del transport i com a resultat tindrem no només ciutats saludables, sinó també equitatives, sostenibles i resistents al canvi climàtic, i s’aconseguiran així beneficis col·laterals", explica Natalie Mueller, primera autora de l'estudi i investigadora d'ISGlobal. Per exemple, "el canvi de moure’s en cotxe privat a utilitzar el transport públic i actiu, i el desenvolupament d'espais verds no només és beneficiós per a la salut, sinó que també redueix la petjada de carboni i ajuda a mitigar els efectes del canvi climàtic", afegeix. "Tot i això, és important millorar les ciutats de manera equitativa i coherent sense deixar enrere alguns barris o col·lectius", conclou.

Per construir ciutats saludables, "és imprescindible treballar de forma multidisciplinar entre tots els actors implicats, des de planificadors urbans fins a persones expertes en salut pública", assenyala Nieuwenhuijsen.

Els 10 principis per dissenyar ciutats saludables són:

1. La combinació d'usos del sòl

2. La connectivitat dels carrers

3. La densitat

4. La reducció del transport motoritzat

5. Caminar

6. Anar en bicicleta

7. Transport públic

8. Multimodalitat

9. Espais verds i públics oberts

10. Integració de tots els principis de planificació

Més informació

 

La llista de verificació completa està disponible a la pàgina web de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Referència

Natalie Mueller, Carolyn Daher, David Rojas-Rueda, Laura Delgado, Horacio Vicioso, Mireia Gascon, Oriol Marquet, Cristina Vert, Irene Martin, Mark Nieuwenhuijsen. Integrating Health Indicators Into Urban and Transport Planning: a Narrative Literature Review and Participatory Process. International Journal of Hygiene and Environmental Health. 6 June 2021. doi.org/10.1016/j.ijheh.2021.113772.