Publicador de continguts

Objectiu 8: Promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, una ocupació plena i productiva, i un treball digne per a totes les persones

En els últims 25 anys, el nombre de treballadors vivint en pobresa extrema ha disminuït considerablement, i la classe mitjana en els països en desenvolupament representa avui dia més del 34% de l'ocupació total. No obstant això, avui dia estem veient un creixement més lent, un augment en les desigualtats, i un nombre insuficient d'ocupacions per a una força de treball en augment constant.

L'augment en la productivitat laboral, la reducció de la desocupació especialment entre els joves, la millora en l'accés a serveis i beneficis financers són components essencials d'un creixement econòmic sostingut, així com mesures eficaces per erradicar el treball forçós, l'esclavitud i el tràfic de persones.

Interacció amb l'ODS 3

La promoció d'ocupacions en el sector salut afavorirà un creixement econòmic inclusiu.