Publicador de continguts

Objectiu 6: Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i de les condicions de sanejament

L'accés a l’aigua potable i sanejament i el maneig d'ecosistemes d'aigua dolça són essencials per a la salut humana, la sostenibilitat ambiental i la prosperitat econòmica. Actualment, l'escassetat d'aigua afecta a més del 40% de la població mundial, una xifra que segurament augmentarà com a resultat de l'augment en temperatures globals com a resultat del canvi climàtic. Per garantir l'accés a aigua neta i assequible, serà necessari invertir en infraestructures i instal·lacions sanitàries, tecnologies de tractament i eficiència de l'aigua, i la gestió racional d'ecosistemes d'aigua dolça.

Interacció amb l'ODS 3

L'accés a l’aigua potable i sanejament per a tots contribuirà de manera important a prevenir malalties.