Publicador de continguts

Chagas

Per mitjà de la recerca, la formació i la creació de sinergies amb altres centres i organitzacions, volem dotar de més visibilitat i recursos la lluita contra aquesta malaltia desatesa

Foto: Ana Ferreira

Per mitjà de la recerca, la formació i la creació de sinergies amb altres centres i organitzacions, volem dotar de més visibilitat i recursos la lluita contra aquesta malaltia desatesa.

Es calcula que entre 6 i 7 milions de persones al món tenen la infecció causada pel paràsit Trypanosoma cruzi que produeix la malaltia de Chagas. Tot i això, la gran majoria d'aquestes persones no tenen accés al diagnòstic i al tractament.

Segons la classificació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), hi ha 25 malalties tropicals desateses, la majoria de les quals es poden prevenir o eliminar. I, segons estimacions, un de cada sis habitants del planeta, principalment en països en desenvolupament, en pateix una o més. Tot i el sofriment i la discapacitat que causen, aquestes malalties tenen una escassa visibilitat i se'ls assigna una baixa prioritat, ja que afecten poblacions vulnerables que amb prou feines tenen veu política. El Chagas és una d'aquestes malalties, en què centrem els nostres esforços des de fa més de dues dècades.

La Iniciativa continuarà contribuint a la lluita contra el Chagas, enriquint el model d'aprenentatge, investigació, formació, translació i atenció directa, en col·laboració amb les nostres contraparts. És una malaltia que no coneix fronteres i la nostra visió és adaptar el model d'atenció des d'aquesta perspectiva global, sense perdre de vista que l'objectiu final de tot el nostre treball són les persones.

Julio Alonso Padilla, codirector de la Iniciativa de Chagas

Des de 2002, l'equip d'ISGlobal treballa conjuntament amb la societat civil i les autoritats sanitàries per realitzar activitats de recerca, formació i atenció de la malaltia de Chagas en zones endèmiques i no endèmiques, i implementar un abordatge d'atenció de salut global, atesa la mobilitat de les poblacions afectades. Això implica fomentar un model dintercanvi, formació i atenció coordinada.

Actualment, la Iniciativa Chagas fa recerca sobre metodologies diagnòstiques al punt d'atenció (point-of-care en anglès) i, en col·laboració amb la Fundació SANIT, treballa en la millora de l'atenció integral al Gran Chaco de Bolívia, en què inclou l'enfocament de les complicacions cardiovasculars, mitjançant un conveni amb Novartis. D'altra banda, al Paraguai, està contribuint a ampliar l'accés al diagnòstic i al tractament amb el suport de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) i la Fundació PROBITAS, juntament amb les autoritats de salut locals, el Centre per al Desenvolupament de la Investigació Científica (CEDIC) i el Centre d'Informació i Recursos per al Desenvolupament (CIRD).

D'altra banda, es manté la nostra col·laboració a la Xarxa Iberoamericana NHEPACHA (Noves Eines per al Diagnòstic i l'Avaluació del Pacient amb Malaltia de Chagas), dedicada a accelerar el desenvolupament de noves eines de diagnòstic i tractament de la malaltia. Actualment, en coordinem el grup de treball de Laboratoris, i participem molt activament al grup de treball Clínic. També formem part de la Xarxa CYTED-RENATEC, l'objectiu principal de la qual és explorar l'espai químic dels recursos naturals a la recerca de noves molècules antiparasitàries.

El 2009, amb el suport continuat de l'AECID, ISGlobal, la Fundació CEADES, la Universitat Mayor de Sant Simón (Cochabamba, Bolívia), la Universitat Autònoma Juan Misael Saracho (Tarija, Bolívia) i el Programa Nacional de Chagas a Bolívia vam establir la Plataforma d'Atenció Integral als Pacients amb Chagas. Des d'aleshores, s'han atès més de 190.000 persones afectades als centres de la plataforma.

Dades clau

6-7 M de persones amb la infecció
75 M de persones en risc
10.000 morts anuals

Des del punt de vista de la salut pública, ISGlobal dona suport al consens mundial per la detecció precoç de la infecció en dones en edat fèrtil, infants i nadons. De la mateixa manera, considerem prioritària l'atenció de qualitat per a les persones amb la infecció crònica, de manera que es puguin evitar o controlar les complicacions cardíaques, digestives o neurològiques que la malaltia pot causar.

Amb la resta de socies de la Coalició Global de Chagas, la Iniciativa dona suport als esforços de l'OMS i OPS dedicats a eliminar la malaltia com un problema de salut pública al final de la dècada. A més, és part del consell assessor de la Iniciativa Regional Cap Nadó amb Chagas per al control de la transmissió maternoinfantil, un compromís dels països membres de la Secretaria d'Estats Iberoamericans.

Our Team

Codirectors de la Iniciativa

Coordinadora de la Iniciativa

  • Irene Losada
    Irene Losada Medical Research Fellow, Chagas Initiative Coordinator

ISGlobal Team

Veure més