Planificació urbana, medi ambient i salut

Projecte INMA - Infància i Medi Ambient

Durada
2004-Actualitat
Coordinador
Jordi Sunyer Deu (ISGlobal)
Els reptes ambientals actuals són la contaminació de l'aire urbà, la contaminació de l'aigua per residus de la seva desinfecció i els residus de l'activitat agrícola i industrial que s'incorporen pels aliments i l'aigua, a més dels efectes de les onades de calor. Els tres primers reptes es troben entre els objectius de la xarxa INMA. Durant aquest any, INMA ha iniciat les visites als nens participants en l'estudi que ara tenen 4 anys.

Els objectius de INMA són:
  • Descriure l'exposició prenatal i postnatal a contaminants habituals (aire i aigua) i dosis interna de xenobiòtics
  • Mesurar la seva associació amb els trastorns reproductius i el desenvolupament intrauterí i infantil neuro-immuno-endocrí
  • Avaluar el paper modificador de la dieta, i la lactància i de certs polimorfismes genètics poden protegir del paper del medi ambient.
En la cohort de Sabadell s'han reclutat 657 embarassades i a 635 nadons. 

Si vols saber més, visita www.proyectoinma.org

Our Team

Investigador principal (IP)

Equip ISGlobal

Veure més

Altres projectes

Veure projectes passats

INMA Cardio

Exposiciones ambientales a edad temprana y riesgo cardiovascular del adolescente

EARLY COPD

Onset and progression determinants of COPD in young adults

EGG/EAGLE

Early Genetics Growth/Early Genetics and Lifecourse Epidemiology

APACHE

Air Pollution, Autism spectrum disorders, and brain imaging in CHildren amongst Europe

ECHOCAT

Urban environment and childhood obesity in Catalonia

WALNUTS

Long-chain Polyunsaturated Fatty Acids and Adolescent Brain Development: A Dietary Intervention

OMEGA-BRAIN

ÁCIDOS GRASOS, POLUCIÓN ATMOSFÉRICA Y DESARROLLO NEUROPSICOLÓGICO