La contribució d’ISGlobal per a vèncer la COVID-19

La contribució d'ISGlobal per a vèncer la COVID-19

Foto: Novel Coronavirus SARS-CoV-2 - NIAID NIH

[Actualitzat el 22 de desembre de 2020]

El virus SARs-CoV-2 ha sacsejat amb força tota la societat, amenaçant seriosament la salut de les persones i l'economia a nivell global. En aquest context i atès el seu caràcter investigador i translacional, l'Institut de Salut Global de Barcelona ha establert la lluita contra la COVID-19 com a línia d'actuació prioritària. Així, a més d'adoptar les mesures pertinents per a protegir la salut del seu equip humà, incloent el personal expatriat, i proveir-los de la informació necessària, ISGlobal s'ha bolcat en la resposta a la pandèmia, establint una estratègia que aborda de manera transversal diversos àmbits de treball:

La recerca com a element fonamental de la resposta i l’aprenentatge futurs

Si l'assistència és fonamental per a reduir el cost de la pandèmia en quant a vides humanes, la ciència serà imprescindible per a trobar la sortida a la crisi. En aquest sentit, els esforços de l'equip científic d’ISGlobal s'han intensificat per a coordinar diverses línies de recerca sobre la COVID-19. Alguns exemples de les línies de treball científic obertes són:

Epidemiologia

ISGlobal ha iniciat una sèrie d'estudis serològics entre el personal sanitari de l'Hospital Clínic de Barcelona. El projecte SEROCOV-1, liderat pels investigadors Alberto Garcia-Basteiro i Carlota Dobaño, ha desenvolupat un estudi dirigit a mesurar la prevalença d'anticossos contra el SARS-CoV-2 en una mostra representativa de personal sanitari en un país d'alta càrrega de COVID-19. Els resultats d'aquesta i altres recerques determinaran el nivell d'exposició i la resposta serològica al SARS-CoV-2 al llarg del temps.

També s'han obtingut els primers resultats d'un estudi serològic poblacional, en col·laboració amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que serà crucial per a comprendre els patrons de transmissió, els grups i la immunitat col·lectiva. Aquesta recerca aportarà informació sobre el paper potencial dels casos asimptomàtics o lleument simptomàtics en la propagació del SARS-CoV-2 en la comunitat, i serviran per a avaluar si es desenvoluparà suficient immunitat col·lectiva per a protegir les persones vulnerables en brots futurs de SARS-CoV-2.

En la mateixa línia, l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) i dos grups de recerca d'ISGlobal van iniciar al juny el projecte COVICAT, dirigit a avaluar l'impacte de la COVID-19 en una població de 24.000 voluntaris catalans. A més d'analitzar durant dotze mesos la incidència i prevalença d'infecció en la població catalana, l'estudi epidemiològic explora un ampli ventall d'aspectes, com els factors mediambientals, climàtics i d'estil de vida associats amb la infecció per SARS-Cov-2 i la immunitat, o els múltiples efectes del confinament en la població.

A més dels estudis entorn de la resposta fisiològica a la COVID-19, l'equip d’ISGlobal també està investigant els efectes de la pandèmia en la salut mental. Així, l'investigador Mark Nieuwenhuijsen lidera l'estudi ACTIVID, dirigit a investigar com les mesures adoptades durant la crisi han alterat els nivells d'activitat física, la salut mental i els seus comportaments relacionats en la població espanyola adulta. Per part seva, la investigadora Maria Foraster lidera el projecte MOOD-COVID (Pre- and post-natal Maternal mental health and newbOrn neurOdevelopment during the COVID-19 panDemic), que està avaluant els efectes de la pandèmia en la salut mental i el benestar de les mares i els nounats de la Cohort Barcelona Life Study (BiSC).

Arran del desenvolupament de la vacuna contra el SARS-CoV-2 i amb l'objectiu de comprendre com afecta la variabilitat de cada persona a les respostes d'anticossos contra el virus, Gemma Moncunill ha iniciat el projecte SysImmCov2 ( Host signatures predicting SARS-CoV-2 antibody responses and their association with protection).

Recerca clínica

Bona part dels esforços de recerca clínica a nivell global se centren en provar antivirals i altres agents antimicrobians existents. Alguns exemples en aquesta línia són l'estudi de la hidroxicloroquina com a mètode profilàctic per als treballadors sanitaris d'alt risc, projecte liderat per Jose Muñoz, i el projecte COVID-PREG, liderat per Clara Menéndez i que analitza l'eficàcia del mateix fàrmac per a prevenir la infecció per SARS-CoV-2 i la gravetat de la malaltia de la COVID-19 durant l'embaràs.

L'equip d'ISGlobal també participa a l'assaig clínic multisite amb remdesivir (un medicament contra el virus d’Ebola) que es duu a terme en més de cinquanta llocs a tot el món i en el qual participen ISGlobal i l'Hospital Clínic de Barcelona des de mitjan març de 2020.

Per part seva, l'investigador Carlos Chaccour lidera el projecte SAINT (SARS-CoV-2 Ivermectin Navarra-ISGlobal Trial), un estudi pilot per a avaluar el potencial de la ivermectina, un conegut antiparasitari, per a reduir la transmissió de COVID-19.

D'altra banda, des d’ISGlobal també s'han iniciat estudis que analitzen la simptomatologia de la malaltia. El projecte CORSAIR, per exemple, pretén identificar els factors clínics, biològics i d'imatge que incrementen el risc a patir insuficiència respiratòria greu per COVID-19.

La recerca clínica d’ISGlobal també s'estén alcontinent africà. Així, al novembre va començar ANTICOV, el major assaig clínic dut a terme a l’Àfrica per al tractament de casos lleus de COVID-19. El projecte, liderat per Denise Naniche, abastarà 19 centres de salut de 13 països diferents i espera donar resposta a la necessitat urgent de trobar medicaments que puguin tractar precoçment els casos no severs per a evitar hospitalitzacions massives en uns sistemes de salut fràgils i ja sobrecarregats.

Tecnologia

ISGlobal treballa amb altres grups de recerca en el desenvolupament de solucions tecnològiques que ajudin a rastrejar els casos i els contactes de COVID-19. Amb l'objectiu d'estabilitzar el sistema sanitari i l'economia, el nostre equip també participa en l'estudi CoViproteHCt, dirigit a desenvolupar test que permetran identificar a aquelles persones ja immunitzades contra el SARS-CoV-2 i que, per tant, estan protegides davant una possible reinfecció.

A més dels 13 projectes que ja es troben en marxa, existeixen 40 més en fase de cerca de finançament

L’assistència com a primera prioritat

Com a entitat vinculada tant a l'Hospital Clínic de Barcelona com a l'Hospital del Mar, ISGlobal està posant l'accent en fer costat a ambdues estructures. L'Institut està brindant assistència tècnica a aquests hospitals, a més de a l’Agència de Salut Pública de Catalunya i a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries, responsables de coordinar l'atenció mèdica i la salut pública a nivell autonòmic, amb una implicació especial en la cerca de contactes i la recerca de brots. La prioritat és salvar vides i atendre aquelles persones que ho necessiten.

Translació de coneixement

ISGlobal compta amb representació en el Comitè Científic Tècnic de la COVID-19, que assessora el Govern d'Espanya durant l'emergència, a través d'Antoni Trilla. El Dr. Trilla és Research Professor a ISGlobal, cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i una de les sis persones que integren aquest òrgan assessor.

L'àrea d'Anàlisi i Desenvolupament Global revisa sense descans les troballes sobre COVID-19 i, en estreta col·laboració amb el personal investigador, treballa en la generació d'informes que faciliten la presa de decisions per les autoritats pertinents. Per això, aquest equip es troba en contacte constant amb les administracions i els responsables de prendre decisions.

Amb l'objectiu de contribuir a una resposta segura i progressiva, ISGlobal també ha iniciat la publicació d'una col·lecció de documents d'anàlisis. La sèrie, que ja compta amb 19 números publicats, dona veu a experts i expertes que identifiquen i responen, des de la perspectiva de la recerca, a alguns dels grans reptes de la crisi actual.

Per la seva part, el departament de Comunicació s'ha bolcat en la creació i publicació de nous continguts basats en evidència científica a través de tots els canals dels què disposa ISGlobal. Entre d’altres, cada setmana s'actualitzen els descobriments científics més recents sobre el nou coronavirus, s'ha creat un informe especial sobre COVID-19 en el qual s'agreguen peces complementàries en diferents formats, com ara vídeos, articles d'opinió o fils de Twitter. A nivell mediàtic, per a assegurar l’abast màxim de la població, l'equip d'experts de la casa transmet els missatges principals als mitjans de comunicació a través d’entrevistes o peces divulgatives.

Així mateix, el nostre personal expert participa en seminaris difosos via streaming, com la sèrie de webinars COVID-19: The Day Before , iniciada el 28 d'abril; el seminari que va tenir lloc el 20 de març, COVID-19: Pandèmia. Impacte socioeconòmic i comunicació , que va comptar amb Rafael Vilasanjuan, Jose Muñoz i Joan Bigorra, i el del 5 de març a les mans d'Antoni Trilla - Coronavirus: Mites i realitats .

En paral·lel, ISGlobal ha estat involucrat en el desenvolupament de l'aplicació EpidemiXs, que centralitza informació de qualitat sobre la COVID-19 i que, amb la seva àmplia difusió, s'ha erigit com a eina crucial per a comunicar informació de prevenció i contrarestar fake news.

Adaptació de cursos i formacions

Tota l'activitat docent d'ISGlobal ha estat adaptada a les mesures implementades pel Govern d'Espanya. Entre les mesures preses destaquen la impartició de classes a través de plataformes virtuals i l'ajornament dels exàmens de el segon trimestre.

Cooperació internacional

Actualment, ISGlobal dona suport tècnic a través de les seves plataformes a les diferents entitats solidàries que ho requereixen. De la mateixa manera, de la mà del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament, l'equip està analitzant l'impacte socioeconòmic de la COVID-19 al Carib llatinoamericà alhora que assessora a diferents països en el seu procés de desescalada.

Iniciatives amb altres socis

ISGlobal forma part de la iniciativa “El día después”, presentada el 23 de març de 2020. Es tracta d'una plataforma formada per diverses entitats amb la finalitat d'optimitzar l'aprenentatge que resulti d'aquesta crisi i de la situació de confinament, tant a nivell científic com econòmic i social. Així, davant la crisi de la COVID-19 s'ha decidit redirigir altres iniciatives ja previstes per a connectar-les amb la situació en la qual estan immersos el nostre país i la societat en general. Les mesures per a frenar la corba de contagis estan provocant efectes ràpids i profunds en la societat, en l'economia i en el medi ambient, que en molts casos podem mesurar i analitzar. “El dia després” neix amb la vocació d'aprendre “de la crisi durant la crisi”. Convoca persones i organitzacions de l'àmbit de la ciència, de les empreses privades, del sector públic i de la societat civil. Conforma un gran espai de conversa de temes relacionats amb les temàtiques que tracta ISGlobal, des de la cooperació al medi ambient, i que permetrà mirar cap endavant des del rigor per a afrontar els canvis necessaris per a una societat més forta i sostenible.