La contribució d'ISGlobal per a vèncer la COVID-19

Foto: Novel Coronavirus SARS-CoV-2 - NIAID NIH

[Actualitzat el 24 de març de 2020]

El virus SARs-CoV-2 ha sacsejat amb força tota la societat, amenaçant seriosament la salut de les persones i l'economia a nivell global. En aquest context i atès el seu caràcter investigador i translacional, l'Institut de Salut Global de Barcelona ha establert la lluita contra la COVID-19 com a línia d'actuació prioritària. Així, a més d'adoptar les mesures pertinents per a protegir la salut del seu equip humà, incloent el personal expatriat, i proveir-los de la informació necessària, ISGlobal s'ha bolcat en la resposta a la pandèmia, establint una estratègia que aborda de manera transversal diversos àmbits de treball:

L’assistència com a primera prioritat

Com a entitat vinculada tant a l'Hospital Clínic de Barcelona com a l'Hospital del Mar, ISGlobal està posant l'accent en fer costat a ambdues estructures. L'Institut està brindant assistència tècnica a aquests hospitals, a més de a l’Agència de Salut Pública de Catalunya i a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries, responsables de coordinar l'atenció mèdica i la salut pública a nivell autonòmic, amb una implicació especial en la cerca de contactes i la recerca de brots. La prioritat és salvar vides i atendre aquelles persones que ho necessiten.

La recerca com a element fonamental de la resposta i l’aprenentatge futurs

Si l'assistència és fonamental per a reduir el cost de la pandèmia en quant a vides humanes, la ciència serà imprescindible per a trobar la sortida a la crisi. En aquest sentit, els esforços de l'equip científic d’ISGlobal s'han intensificat per a coordinar diverses línies de recerca sobre la COVID-19. A més dels projectes que ja es troben en marxa, existeixen 15 més en fase de cerca de finançament. Alguns exemples de les línies de treball científic obertes són:

Epidemiologia

ISGlobal iniciarà una sèrie d'estudis serològics entre el personal sanitari de l'Hospital Clínic de Barcelona. Els resultats determinaran el nivell d'exposició i la resposta serològica al SARS-CoV-2 al llarg del temps.

També s'està establint un estudi serològic poblacional, en col·laboració amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que serà crucial per a comprendre els patrons de transmissió, els grups i la immunitat col·lectiva. Aquests estudis brindaran la informació necessària sobre el paper potencial dels casos asimptomàtics o lleument simptomàtics en la propagació del SARS-CoV-2 en la comunitat, i serviran per a avaluar si es desenvoluparà suficient immunitat col·lectiva per a protegir les persones vulnerables en brots futurs de SARS-CoV-2.

Recerca clínica

Bona part dels esforços de recerca clínica a nivell global se centren en provar antivirals i altres agents antimicrobians existents. Un exemple en aquesta línia és l'assaig clínic multisite amb remdesivir, un medicament contra el virus de l'Ebola, que es duu a terme a més de cinquanta centres a tot el món i en el qual participen ISGlobal i l'Hospital Clínic de Barcelona des de mitjan març de 2020.

Tecnologia

ISGlobal treballa amb altres grups de recerca en el desenvolupament de solucions tecnològiques que ajudin a rastrejar els casos i els contactes de COVID-19.

Translació de coneixement

ISGlobal compta amb representació en el Comitè Científic Tècnic de la COVID-19, que assessora el Govern d'Espanya durant l'emergència, a través d'Antoni Trilla. El Dr. Trilla és Research Professor a ISGlobal, cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i una de les sis persones que integren aquest òrgan assessor.

L'àrea d'Anàlisi i Desenvolupament Global revisa sense descans les troballes sobre COVID-19 i, en estreta col·laboració amb el personal investigador, treballa en la generació d'informes que faciliten la presa de decisions per les autoritats pertinents. Per això, aquest equip es troba en contacte constant amb les administracions i els responsables de prendre decisions.

Per la seva part, el departament de Comunicació s'ha bolcat en la creació i publicació de nous continguts basats en evidència científica a través de tots els canals dels què disposa ISGlobal. Entre d’altres, s'ha creat un informe especial sobre COVID-19 en el qual s'agreguen peces complementàries en diferents formats, com ara vídeos, articles d'opinió o fils de Twitter. A nivell mediàtic, per a assegurar l’abast màxim de la població, l'equip d'experts de la casa transmet els missatges principals als mitjans de comunicació a través d’entrevistes o peces divulgatives.

Tanmateix, el nostre personal expert participa en seminaris divulgats via streaming, com el del 5 de març a càrrec d'Antoni Trilla -Coronavirus: Mites i realitats- o el que va tenir lloc el 20 de març, COVID-19: Pandèmia. Impacte socioeconòmic i comunicació, que va comptar amb Rafael Vilasanjuan, Jose Muñoz i Joan Bigorra.

En paral·lel, ISGlobal ha estat involucrat en el desenvolupament de l'aplicació EpidemiXs, que centralitza informació de qualitat sobre la COVID-19 i que, amb la seva àmplia difusió, s'ha erigit com a eina crucial per a comunicar informació de prevenció i contrarestar fake news.

Adaptació de cursos i formacions

Tota l'activitat docent d'ISGlobal ha estat adaptada a les mesures implementades pel Govern d'Espanya. Entre les mesures preses destaquen la impartició de classes a través de plataformes virtuals i l'ajornament dels exàmens de el segon trimestre.

Iniciatives amb altres socis

ISGlobal forma part de la iniciativa “El día después”, presentada el 23 de març de 2020. Es tracta d'una plataforma formada per diverses entitats amb la finalitat d'optimitzar l'aprenentatge que resulti d'aquesta crisi i de la situació de confinament, tant a nivell científic com econòmic i social. Així, davant la crisi de la COVID-19 s'ha decidit redirigir altres iniciatives ja previstes per a connectar-les amb la situació en la qual estan immersos el nostre país i la societat en general. Les mesures per a frenar la corba de contagis estan provocant efectes ràpids i profunds en la societat, en l'economia i en el medi ambient, que en molts casos podem mesurar i analitzar. “El dia després” neix amb la vocació d'aprendre “de la crisi durant la crisi”. Convoca persones i organitzacions de l'àmbit de la ciència, de les empreses privades, del sector públic i de la societat civil. Conforma un gran espai de conversa de temes relacionats amb les temàtiques que tracta ISGlobal, des de la cooperació al medi ambient, i que permetrà mirar cap endavant des del rigor per a afrontar els canvis necessaris per a una societat més forta i sostenible.